Bestuur Heemskerkse Golfclub

Rens Koole
Voorzitter
Portefeuilles:
Algemeen beleid-beleidsplan-werkplan
NGF en NVG
Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (STEGIJN)
A8-A9 i.s.m. STEGIJN
Discipline/ sancties, tucht en beroepscommissie
Coördinatie activiteiten vereniging in bestuur en commissies
Golfschool en pro's ( samen met vicevoorzitter dit jaar, volgend jaar alleen door voorzitter
Hospitality Chain:SGWN (m.i.v 2018)

Email
Liesbeth Steen
Secretaris
Portefeuilles:
Verengingssecretariaat-Algemene Ledenvergaderingen (maart-november)
Secretariaat,archief
Ledenzaken (w.o Ledenbehoud)
Voorzittersoverleg februari-oktober
Jaarverslag
Juridische zaken
Certificaten beheer en administratie in samenwerking met het secretariaat en STEGIJN
Marshallcommissie
Nieuwe Ledencommissie en PAR3 commissie vwb nieuwe leden gedeelte
Email
Arthur Pastor
penningmeester
Portefeuilles:
Geldverkeer
Jaarrekening,begroting,meerjarenraming,budgetbewaking
Verzekeringen
Salarisadministratie
STEGIJN- Penningmeesteroverleg
Financiêle Commissie- jaarrekening en begroting
Automatisering

Email
Rob Simoons
Vice Voorzitter
Telefoon 06-22345412

Portefeuilles:
Hospitality Chain en samenwerkingsverbanden:SGWN (Samenwerkende Golfclubs West Nederland)
Competitiecommissie
Pro's Golfschool en Golfschool Commissie (samen met de voorzitter dit jaar)
Commissie Sport i.o met als sub cies: Seniorenochten, Herenochtend, Damesochtend, ZAC dinsdag, ZAC donderdag,VAC,Winterinloop
Bridgecommissie
Wedstrijdcommissie (Weco)
Sportbeleid
PAR-3 commissie
Email
Jan Van Rijn
lid
Telefoon 06-53810927

Portefeuilles:
Baancommissie,baanonderhoud, baanmeubilair
Committed to Green/GEO Commissie
Technische Commissie
Baanonderhoud derden
Hoofd Greenkeeper
Driving Range (technisch)
( technisch )


Email
Trudy Zonneveld-Stam
lid
Telefoon 06-51565484

Portefeuilles:
Personeel,secretariaat,receptie
Horeca
Bouwzaken
Onderhoudscommissie en Klussenteam
Handicartcommissie
ProjectenEmail
Ron Toekook
lid
Portefeuilles:
Marketing & Communicatiecommissie- ledenwerving-Open Dagen
Samenwerking Marketing4Golf
PAR-redactiecommissie
Maandelijkse Nieuwsbrief
Business Club
Bedrijvencompetitie
Sponsoring-Sponsorcommissie
Website
Email
King Tse
lid
Portefeuilles:
Commissie Committed to Members
Jeugdcommissie
Young golfers / Juniorencommissie
Hareco

Email
Pien van Nass
manager
NH Golft
SGNL (Samenwerkende Golfclubs Nederland)
Open dagen
sales


email

Stuur een bericht naar het bestuur