Bestuur Heemskerkse Golfclub

Rens Koole
Voorzitter
Portefeuilles:
Algemeen beleid-beleidsplan-werkplan
NGF en NVG
Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (STEGIJN)
A8-A9 i.s.m. STEGIJN
Discipline/ sancties, tucht en beroepscommissie
Coördinatie activiteiten vereniging in bestuur en commissies
Pro's Golfschool en Golfschool Commissie
Hospitality Chain en samenwerkingsverbanden:SGNL (Samenwerkende Golfclubs Nederland); NH Golft ( Noord Holland Golft);SGWN (Samenwerkende Golfclubs West Nederland)
Marshallcommissie


Contactpersoon commissie:
Marshallcommissie
Golfschoolcommissie
Beroepscommissie
Vertrouwenspersoon
Email
Trudy Zonneveld-Stam
Vice voorzitter, bestuurslid
Portefeuilles:
Personeel en management
Stichting Horeca
Gebouwenbeheer
Onderhoud en Kluscommissie
Marketing & Communicatie
Email
Jan den Duijn
Secretaris a.i.
Portefeuilles:
Verenigingssecretariaat
Ledenzaken
Jaarverslag
Juridische zaken
Certificaten beheer
Automatisering
Email
Arthur Pastor
penningmeester
Portefeuilles:
Geldverkeer
Financiële administratie
Salarisadministratie
Treasury
Verzekeringen
Salarisadministratie
Penningmeesteroverleg overleg met Stegijn
Contactpersoon voor de financiële commissie

Email
Jan Van Rijn
Baancommissaris, Bestuurslid
Portefeuilles:
Baancommissie, baanonderhoud, baanmeubilair
Committed to Green/GEO Commissie
Technische Commissie
HGM ( Hollandse Greenkeeping Maatschappij)
Driving Range (techniek)
HandicartsEmail
King Tse
Bestuurslid
Portefeuilles:
Hareco en competitiecommissie
Jeugd-, Junioren- en Young Golfers commissie
Wedstrijdcommissie
Commissie Sport in samenwerking met:
- Seniorenochtend-, Herenochtend-, Damesochtend-, ZAC Dinsdag-, ZAC Donderdag-, VAC-, Winterinloop- en Par 3 commissie
Bridgecommissie
Commissie committed tot senioren


Email

Het bestuur heeft regelmatig inloopspreekuur in het clubhuis.

De dag en tijd wordt gepubliceerd op de berichtenpagina van de website.

Stuur een bericht naar het bestuur