Regelmiddag van zaterdag 3 maart groot succes

Datum: 04-03-2012

Afgelopen zaterdag†3 maart heeft de Hareco een regelmiddag voor alle leden gehouden in het clubhuis. Meer dan 80 leden hebben deze middag bijgewoond en zij zijn weer een stuk wijzer geworden over de nieuwe en bestaande regels.

Richard van Zelst, Ellen Crabbendam en Jaap Phaff hebben op een uitstekende manier uitleg gegeven. Ook ontvingen alle aanwezigen het nieuwe regelboekje.

Golfregels 2012-2015

De belangrijkste aanpassingen zijn:

Definities
Adresseren van de bal: de speler heeft de bal geadresseerd, zodra hij zijn club voor of achter de bal heeft geplaatst, ongeacht of hij zijn stand heeft ingenomen.

Regel 6-3a – Starttijd
Een speler die binnen 5 minuten na zijn starttijd op de afslag arriveert, wordt nu gestraft met twee slagen (strokeplay) of verlies van de hole (matchplay). De straf van diskwalificatie, die voorheen werd opgelegd voor deze overtreding, wordt nu als disproportioneel beschouwd.
Tot 2012 werd door clubs vaak een bepaling in hun wedstrijdreglement opgenomen die de straf reduceerde van diskwalificatie tot twee slagen of verlies van de eerste hole. Deze bepaling is met de wijziging van Regel 6-3a niet meer nodig in het wedstrijdreglement van clubs.

Regel 13-4 – Bal in de hindernis, verboden handelingen, uitzondering 2
Het wordt een speler nu toegestaan, als zijn bal in een hindernis ligt, om zand of aarde vlak te maken, zelfs voor het spelen van zijn bal uit de hindernis met als enig doel zorg voor de baan, mits niet de ligging van zijn bal of de ruimte voor zijn voorgenomen swing wordt verbeterd (overtreding Regel 13-2) en niet de gesteldheid van de bunker wordt getest.
Reden voor deze wijziging was dat een speler in het verleden een straf van twee slagen opliep als hij voor een slag in een bunker in een andere bunker een voetstap aanharkte. Een dergelijke straf wordt nu als disproportioneel beschouwd.

Regel 18-2b – Bal beweegt na adresseren
Indien, nadat de speler zijn bal in het spel heeft geadresseerd, deze bal beweegt als gevolg van iets anders dan een slag (bijvoorbeeld een windvlaag), dan loopt de speler vanaf 2012 geen straf meer op. Voor 2012 liep de speler hiervoor een straf op. De bal moet worden gespeeld zoals hij ligt zonder straf.

Regel 20-7c – Spelen van een verkeerde plaats; Strokeplay
Noot 3 is aangepast om ervoor zorg te dragen dat een speler, die wordt gestraft voor het spelen van een verkeerde plaats, in de meeste gevallen maximaal twee slagen straf zal oplopen, zelfs als een andere regel is overtreden voorafgaand aan het doen van zijn slag.

Voor een volledig overzicht van alle aanpassingen kijkt u op de site van de R&A (http://www.randa.org/en/Rules-and-Amateur-Status/New-Rules-2012.aspx) of op de site van de NGF (www.ngf.nl/pagina/regels-en-etiquette/).

Nieuws