Plaatselijke regels

Plaatselijke regels 18 holes baan

per 17-03-2018

 Buiten de baan (O.B.)

Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen. De grens van buiten de baan op de

holes 2, 3, 7 en 9 wordt aangegeven door de overzijde van de wateren links van die holes.

Waterhindernissen

De niet als waterhindernis gemarkeerde geulen en greppels moeten als waterhindernis

beschouwd worden. De bal spelen zoals hij ligt of ontwijken volgens Regel 26-1.

Grond in bewerking (G.U.R.)

G.U.R. is gemarkeerd door witte lijnen of blauwe paaltjes en/of bordjes. In geval van

belemmering door G.U.R. gemarkeerd met blauwe palen is de speler verplicht de

belemmering te ontwijken in overeenstemming met Regel 25-1b.

Vaste obstakels

 • Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van een belemmering

(zie Regel 24-2a) is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken

volgens Regel 24-2b.

 • Indien een bal een hoogspanningskabel raakt moet de speler de slag laten

vervallen en zonder straf opnieuw slaan. Regel 20-5 is van toepassing. Indien

de bal niet onmiddellijk is terug te krijgen, mag hij door een andere bal worden

vervangen.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel:

Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen.

Baanregels

 • baan personeel heeft altijd voorrang;
 • voorkom langzaam spel, laat snellere flights door;
 • repareer pitchmarks, hark bunkers aan, leg plaggen terug;
 • palen met witte ringen staan op 200, 150 en 100 meter van het midden van de green;
 • eco-gebieden voorzichtig betreden;
 • loop niet met trolley tussen green en bunker, volg de paden;
 • schuilhutten zijn te vinden bij afslag hole 1, 3, 5, 10,12 en tussen de green van hole

13 en de fairway van hole 10;

 • toilet bij hole 6 en 11;
 • aanwijzingen van een marshal dienen altijd opgevolgd te worden.

Aanvullende Plaatselijke Regels

Afstandsmeters

Bij wedstrijden en het spelen van een qualifying ronde mag een speler elke afstandmeter meenemen, mits de andere functies op het apparaat zijn uitgeschakeld. Gebruik van andere functies zoals: windsnelheid, helling, temperatuur en clubkeuze etc. is nog steeds niet toegestaan. De speler overtreedt regel 14-3.

 

Straf voor overtreding van regel 14-3: Bij eerste overtreding,

Matchplay: Verlies van de hole; Strokeplay: twee strafslagen,

Bij volgende overtreding: Diskwalificatie.

NB: het meten van afstanden mag niet leiden tot onnodig oponthoud zoals beschreven in regel 6-7.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding van deze regels: Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: twee strafslagen

 

Droppingzone hole 18

Als de bal over de green van hole 18 in het water is gekomen en de speler kiest niet voor het toepassen van de regel 26-1c( 2 stoklengten), mag de speler als extra mogelijkheid, met één strafslag, gebruik maken van de aangebrachte droppingzone (DZ) of teruggaan naar de plek waar de bal het laatst was gespeeld. De bal dient gedropt te worden en is dan de bal in het spel.

Hareco 17-03-2018

Tijdelijk plaatselijke regels 18 holes baan

Tijdelijke Plaatselijke Regel met ingang van 14 mei 2018

I.v.m. Groot Onderhoud

Ontwijken van Beluchtingsgaten

Een bal die door de baan in of op een beluchtingsgat of op een hoop zand terechtkomt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole.
Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.
Op de green mag een bal die in of op een beluchtingsgat terechtkomt, geplaatst worden op de dichtstbijzijnde plek, niet dichter bij de hole, waar een dergelijke ligging wordt vermeden.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel:
Matchplay: Verlies van de hole
Strokeplay: Twee slagen.”

Ref. Golfregels Appendix 1 blz. 146

Tijdens de periode van het groot onderhoud is de baan Niet Qualifying mede omdat er steeds een hole gesloten is i.v.m. prikken en bezanden.
Nadat het groot onderhoud is afgerond blijft de tijdelijke plaatselijke regel nog van kracht zolang dat nodig is en is de baan Wel Qualifying.

Hareco 14 mei 2018

Plaatselijke regels PAR-3 baan

 per 17-03-2018

Buiten de baan (O.B.)

Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen.

De grens van buiten de baan wordt op de holes 3 en 4 aangegeven door de overzijde van de wateren links van die holes.

Grond in bewerking (G.U.R.)

G.U.R. is gemarkeerd door witte lijnen of blauwe paaltjes en/of bordjes.

In geval van belemmering door G.U.R. gemarkeerd met blauwe palen,is de speler verplicht de belemmering te ontwijken in overeenstemming met Regel 25-1b.

Vaste obstakels

Aangepaalde bomen zijn vaste obstakels. Indien er sprake is van een belemmering (zie Regel 24-2a) is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens Regel 24-2b.

 1. Stenen in bunkers zijn losse obstakels. Regel 24-1 is van toepassing.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel:

Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen.

Baanregels

 • baanpersoneel heeft altijd voorrang;
 • voorkom langzaam spel, laat snellere flights door;
 • repareer pitchmarks, hark bunkers aan, leg plaggen terug;
 • loop niet met trolley tussen green en bunker;
 • flights die van hole 9 A of B komen hebben voorrang;
 • afstanden zijn aangegeven vanaf midden green;
 • handicarts mogen alleen gebruikt worden op de paden;
 • het is niet toegestaan om met Driving Range ballen te spelen;
 • aanwijzingen van een marshal dienen altijd opgevolgd te worden;
 • schuilhut is te vinden tussen de afslag van hole 6 en de green van hole 7.

Aanvullende Plaatselijke Regels

Afstandsmeters

Bij wedstrijden en het spelen van een qualifying ronde mag een speler elke afstandmeter meenemen, mits de andere functies  op het apparaat zijn uitgeschakeld. Gebruik van andere functies zoals: windsnelheid, helling, temperatuur en clubkeuze etc. is nog steeds niet toegestaan. De speler overtreedt regel 14-3.

 

Straf voor overtreding van regel 14-3: Bij eerste overtreding,

Matchplay: Verlies van de hole; Strokeplay: twee strafslagen,

Bij volgende overtreding: Diskwalificatie.

 

NB: het meten van afstanden mag niet leiden tot onnodig oponthoud zoals beschreven in regel 6-7.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding van deze regels: Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: twee strafslagen

 

Hareco 17-03-2018

Tijdelijke plaatselijke regels PAR-3 baan

Tijdelijke Plaatselijke Regel met ingang van 17 mei 2018

I.v.m. Groot Onderhoud

Ontwijken van Beluchtingsgaten

Een bal die door de baan in of op een beluchtingsgat of op een hoop zand terechtkomt, mag zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt, zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole.
Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is.
Op de green mag een bal die in of op een beluchtingsgat terechtkomt, geplaatst worden op de dichtstbijzijnde plek, niet dichter bij de hole, waar een dergelijke ligging wordt vermeden.

Straf voor overtreding van de Plaatselijke Regel:
Matchplay: Verlies van de hole
Strokeplay: Twee slagen

Ref. Golfregels Appendix 1 blz. 146

Tijdens de periode van het groot onderhoud is de baan Niet Qualifying mede omdat er steeds een hole gesloten is i.v.m. prikken en bezanden.
Nadat het groot onderhoud is afgerond blijft de tijdelijke plaatselijke regel nog van kracht zolang dat nodig is en is de baan Wel Qualifying.

Hareco 17 mei 2018