Tijdelijke plaatselijke regels 18 holes baan

18 holes baan Hareco 1 mei 2017

 • Afstandsmeters

Bij wedstrijden en het spelen van een qualifying ronde mag een speler elke afstandmeter meenemen, mits de andere functies  op het apparaat zijn uitgeschakeld. Gebruik van andere functies zoals: windsnelheid, helling, temperatuur en clubkeuze etc. is nog steeds niet toegestaan. De speler overtreedt regel 14-3.

Overtreding van bovenvermelde betekent: Bij een eerste overtreding van deze regel twee strafslagen in strokeplay of verlies van de hole in matchplay. Voor verder gebruik diskwalificatie.. NB: het meten van afstanden mag niet leiden tot onnodig oponthoud zoals beschreven in regel 6-7.

 • Bordjes die de looproute aangeven voor trolleys en handicarts zijn vaste obstakels en mogen volgens regel 24-2b (i) ontweken worden door de bal op te nemen en zonder straf te droppen binnen één stoklengte, van en niet dichter bij de hole en het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.

Straf voor overtreding van deze regels: Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: twee strafslagen

 

 • Droppingzone hole 18: Als de bal over de green van hole 18 in het water is gekomen en de speler kiest niet voor het toepassen van de regel 26-1c( 2 stoklengten), mag de speler als extra mogelijkheid, met één strafslag, gebruik maken van de aangebrachte droppingzone (DZ) of teruggaan naar de plek waar de bal het laatst was gespeeld. De bal dient gedropt te worden en is dan de bal in het spel.

 

 • Grijze palen met een oranje kop geven de drainage aan en zijn vaste obstakels. Staan deze grijze palen in de waterhindernis dan mogen deze vaste obstakels vlgs regel 24-2 niet ontweken worden.

Staan deze grijze palen buiten of in een niet als waterhindernis gemarkeerde greppel/geul dan mogen deze vast obstakels wel ontweken worden vlgs.Regel 24-2.

 

 • Karrensporen: Diepe duidelijke karrensporen of sporen van rupsbanden veroorzaakt door voertuigen mogen ontweken worden vlgs. Regel 25-b(i).

 

 

Plaatselijke regels

 • Grond in bewerking (GUR)
  • wordt aangegeven door blauwe palen of gebieden met witte lijnen al of niet voorzien van een bord met GUR
  • alle niet als waterhindernis gemarkeerde afwateringsgreppels/-geulen, wanneer nodig regel 25-1c en 27-1c toepassen
 • Vaste obstakels
  • Een bal die een hoogspanningskabel raakt moet, zonder straf, opnieuw van de oorspronkelijke plaats worden geslagen.
  • Als er sprake is van een belemmering (Regel 24-2a) door een aangepaalde boom is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens Regel 24-2b.
 • Buiten de baan (O.B.)
  • Wordt aangegeven door witte palen
  • De overzijde van de wateren die de holes 2,3,7 en 9 aan de linkerkant begrenzen.

Aanvullende Plaatselijke Regel

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.
Hareco 1 mei 2017

Tijdelijke plaatselijke regels PAR-3 baan

Par 3 Baan Hareco 1 mei 2017

 • Afstandsmeters

Bij wedstrijden en het spelen van een qualifying ronde mag een speler elke afstandmeter meenemen, mits de andere functies  op het apparaat zijn uitgeschakeld. Gebruik van andere functies zoals: windsnelheid, helling, temperatuur en clubkeuze etc. is nog steeds niet toegestaan. De speler overtreedt regel 14-3.

Overtreding van bovenvermelde betekent: Bij een eerste overtreding van deze regel twee strafslagen in strokeplay of verlies van de hole in matchplay. Voor verder gebruik diskwalificatie.. NB: het meten van afstanden mag niet leiden tot onnodig oponthoud zoals beschreven in regel 6-7.

 • Plantenvakken
  Alle plantenvakken zijn GUR ( grond in bewerking). Indien de bal in een plantvak ligt moet de bal worden opgenomen en worden gedropt volgens Regel 25-1B.

  Alle delen om de geplante bomen( zgn. boomspiegels) ziin GUR. Indien de bal in een boomspiegel  ligt moet de bal worden opgenomen en worden gedropt volgens Regel 25-1B.

Straf voor  overtreding van deze regels: bij Matchplay verlies van de hole en bij Strokeplay twe strafsagen.

 

Aanvullende Plaatselijke Regel

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van een speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.

De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de regels 18-2, 18-3 en 20-1.

Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

 

Hareco, 1 mei 2017

Deel dit bericht via uw social media