Countrylidmaatschap

countrylidmaatschap

€ 200,- per jaar
Speciaal voor oudere leden of oud-leden is het countrylidmaatschap in het leven geroepen. Dit is een vorm van ondersteunend lidmaatschap voor die leden (of oud-leden) die niet meer in staat zijn om als “gewoon seniorlid” mee te doen. Voor  200 euro per jaar kan men tegen het introductietarief spelen op onze Par 3 baan, enkele keren per jaar 9 of 18 holes spelen op de 18 holes baan tegen introductietarief (max 7x 18 holes), waarbij ook kan worden deelgenomen aan bijv. de Seniorenochtend of Bridge-Golf etc. Tevens wordt de handicapregistratie door de Heemskerkse bijgehouden.

Daarnaast is men van harte welkom op afsluitingen, clubbijeenkomsten en de nieuwjaarsreceptie, zodat de sociale contacten met leden in stand kunnen worden gehouden.

Een countrylid behoeft geen certificaat te hebben.