Inschrijfformulier Jeugdlidmaatschap

  Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor het lidmaatschap van de Heemskerkse Golfclub.
  Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Daarnaast verzoeken wij je, als je al een handicap hebt, een kopie van je NGF pasje, of een stamkaart van je ‘oude’ club, én een uitdraai van je handicaphistorie toe te voegen/up te loaden bij je inschrijving.

  Zonder deze gegevens kunnen wij je niet inschrijven.
  Ook vragen wij je een pasfoto van jezelf toe te voegen.

  De door jou ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform de privacy verklaring van de Heemskerkse Golfclub die je kunt vinden onderaan elke pagina op www.heemskerksegolfclub.nl.

  Geboortedatum

  Geslacht ManVrouw

  Telefoonnummer:

  Email adres

  Golfervaring BeginnendGevorderd
  NGF-nummer
  Handicap JaNee
  Exact handicap

  Wil de Heemskerkse Golfclub als homecourse: JaNee
  (je homecourse houdt je handicap bij)
  Heeft een (groot)ouder die lid is van de Heemskerkse: JaNee
  Zo ja: lidcode (groot)ouder:

  Ben je niet ouder dan 18 jaar? Dan hebben we ook de gegevens van je ouder/verzorger nodig.
  Naam ouder/verzorger:
  Email ouder/verzorger:

  Het volledig ingevulde formulier zal worden doorgestuurd aan de jeugdcommissie.
  De jeugdcommissie adviseert het bestuur over de toelating van nieuwe jeugdleden.
  Na bericht van toelating als lid verplicht hij/zij zich tot betaling van de verenigingscontributie zoals voor dat jaar is vastgesteld.

  Datum ondertekening/inzending

  Bijlage(n)
  Pasfoto
  Kopie NGF-kaartje
  Stamkaart 'oude' club
  Uitdraai handicaphistorie

  ** Bij je ‘oude’ club een stamkaart en handicaphistorie aanvragen en bijsluiten