Inschrijfformulier Jeugdlidmaatschap

Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor het lidmaatschap van de Heemskerkse Golfclub.
Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Daarnaast verzoeken wij je, als je al een handicap hebt, een kopie van je NGF pasje, of een stamkaart van je ‘oude’ club, én een uitdraai van je handicaphistorie toe te voegen/up te loaden bij je inschrijving.

Zonder deze gegevens kunnen wij je niet inschrijven.
Ook vragen wij je een pasfoto van jezelf toe te voegen.

De door jou ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform de privacy verklaring van de Heemskerkse Golfclub die je kunt vinden onderaan elke pagina op www.heemskerksegolfclub.nl.

Geboortedatum

Geslacht ManVrouw

Telefoonnummer:

Email adres

Golfervaring BeginnendGevorderd
NGF-nummer
Handicap JaNee
Exact handicap

Wil de Heemskerkse Golfclub als homecourse: JaNee
(je homecourse houdt je handicap bij)
Heeft een (groot)ouder die lid is van de Heemskerkse: JaNee
Zo ja: lidcode (groot)ouder:

Ben je niet ouder dan 18 jaar? Dan hebben we ook de gegevens van je ouder/verzorger nodig.
Naam ouder/verzorger:
Email ouder/verzorger:

Het volledig ingevulde formulier zal worden doorgestuurd aan de jeugdcommissie.
De jeugdcommissie adviseert het bestuur over de toelating van nieuwe jeugdleden.
Na bericht van toelating als lid verplicht hij/zij zich tot betaling van de verenigingscontributie zoals voor dat jaar is vastgesteld.

Datum ondertekening/inzending

Bijlage(n)
Pasfoto
Kopie NGF-kaartje
Stamkaart 'oude' club
Uitdraai handicaphistorie

** Bij je ‘oude’ club een stamkaart en handicaphistorie aanvragen en bijsluiten