Inschrijfformulier Seniorlidmaatschap

  Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor het lidmaatschap van de Heemskerkse Golfclub.
  Het inschrijfformulier dient volledig te worden ingevuld. Daarnaast verzoeken wij u, indien u een handicap hebt, een kopie van uw NGF pasje, of een stamkaart van uw ‘oude’ club, én een uitdraai van uw handicaphistorie toe te voegen/up te loaden bij uw inschrijving.

  Zonder deze gegevens kunnen wij u niet inschrijven.
  Ook vragen wij u een pasfoto van uzelf toe te voegen.

  De door u ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform de privacy verklaring van de Heemskerkse Golfclub die u kunt vinden onderaan elke pagina op www.heemskerksegolfclub.nl.

  Geboortedatum

  Geslacht ManVrouw

  Tel. privé
  Tweede telefoonnr. :
  Email adres
  (Eerder) beroep
  (Vak)specialisatie

  Golfervaring BeginnendGevorderd
  NGF-nummer
  Handicap JaNee
  Exact handicap
  Homecourse
  Andere club **

  Ingangsdatum lidmaatschap

  Maximale prijs aan te schaffen certificaat***:

  Betaling*: IneensIn termijnen
  * Betalingswijze:
  U kunt ineens of in termijnen betalen,
  - Betaling ineens via factuur (€1.155.- per jaar.
  - Betaling per maand via incasso (€ 119,- per maand). Bij automatische incasso wordt 10 x € 119,- geïncasseerd; dit betreft de contributie inclusief incassokosten. U dient hiervoor een incasso overeenkomst in te vullen en ondertekenen.
  Naast de incassokosten betaalt u eenmalig inschrijfkosten ad € 100,-

  Datum ondertekening/inzending
  Door het aanvragen van een aspirant lidmaatschap wenst de inzender zo spoedig mogelijk in aanmerking te komen voor een certificaat van eigendom en tevens voor het lidmaatschap van de Heemskerkse Golfclub.
  Na bericht van toelating als lid verplicht hij/zij zich tot betaling van het dan geldende verschuldigde inschrijfgeld en de verenigingscontributie zoals voor dat jaar is vastgesteld. U ontvangt een factuur hiervoor.

  Bereidheid tot deelname aan het clubleven van de Heemskerkse Golfclub
  Ik wil deelnemen aan de NGF=competitie JaNee
  Ik wil in een commissie plaatsnemen JaNee

  Bijlage(n)
  Pasfoto
  Kopie NGF-kaartje
  Stamkaart 'oude' club
  Uitdraai handicaphistorie

  ** Bij uw ‘oude’ club een stamkaart en handicaphistorie aanvragen en bijsluiten

  *** Om lid te worden van de Heemskerkse Golfclub bent vu verplicht een certificaat aan te schaffen. Dit certificaat wordt door de stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord uitgegeven en vertegenwoordigt 1/1000 deel van het door de Stichting beheerde onroerend goed.
  De prijs is afhankelijk van vraag en aanbod. Vraag voor de huidig gangbare (aanbiedings)prijs bij ons secretariaat.