Artikelen door Sil Kunst

Certificaathoudersvergadering en Algemene Ledenvergadering woensdag 27 maart 2019

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord nodigt de certificaathouders uit deel te nemen aan de certificaathouders vergadering op woensdag 27 maart, aanvang 19.30 uur. Het bestuur van de Heemskerkse Golfclub nodigt de leden uit deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering, die aansluitend wordt gehouden. De stukken voor deze vergadering vindt u […]

Heemskerkse Golfclub opnieuw GEO gecertificeerd!

GEO staat voor Golf Environment Organisation. Deze organisatie is gevestigd in Schotland en voert wereldwijd audits uit voor golfbanen.  Bij een dergelijke audit moet worden voldaan aan de eisen die bij de GEO zijn vastgelegd maar ook aan de eisen die met organisaties als de NGF zijn vastgesteld. Zes thema’s spelen hierbij een rol: Landschap […]

Winterregels reserveren van starttijden

Onze Werkgroep Internet Reserveren heeft zich gebogen over de proef met het internet reserveren. De werkgroep stelt voor deze winter (november t/m maart) enkele wijzigingen voor. De voorstellen zijn door het bestuur goedgekeurd en zullen z.s.m. worden ingevoerd. Hieronder zijn de gewijzigde spelregels opgenomen. Wij verzoeken iedereen om daar goed kennis van te nemen en […]

Wijziging spelregels internet reserveren

De werkgroep Internet Reserveren is kortgeleden weer bijeen geweest. Dit om een aantal knelpunten met elkaar te bespreken. Zo worden o.a. de volgende zaken gesignaleerd: Er komen in het systeem dubbele reserveringen voor, terwijl er maar één reservering per lid kan uitstaan; Spelers die gereserveerd hebben melden zich niet bij de receptie, zodat onduidelijk is […]

Wintertrainingen putten

Beste golfer, Als voorbereiding voor het komend seizoen bied ik u namens de Heemskerkse Golfschool het volgende aan: Twee individuele trainingen in de PuttStudio van de Heemskerkse Golfclub van respectievelijk 45 minuten om indoor aan uw oplijnen en de puttingstroke te werken. Met behulp van de SAM PuttLab en videoanalyses gaan we onder andere werken […]