Bestuur

Bestuur Heemskerkse Golfclub

Het bestuur heeft regelmatig inloopspreekuur in het clubhuis.

De dag en tijd wordt gepubliceerd op de berichtenpagina van de website.

Stuur een bericht naar het bestuur

Rens Koole
Voorzitter
Portefeuilles:
Algemeen beleid-beleidsplan-werkplan
NGF en NVG
Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (STEGIJN)
A8-A9 i.s.m. STEGIJN
Discipline/ sancties, tucht en beroepscommissie
Coördinatie activiteiten vereniging in bestuur en commissies
Pro's Golfschool en Golfschool Commissie
Hospitality Chain en samenwerkingsverbanden:SGNL (Samenwerkende Golfclubs Nederland); NH Golft ( Noord Holland Golft);SGWN (Samenwerkende Golfclubs West Nederland)
Email
Trudy Zonneveld-Stam
Vice voorzitter, bestuurslid
Portefeuilles:
Personeel
Stichting Horeca
Bouwzaken
Onderhoudscommissie en Kluscommissie
Overleg manager

Email
Jan den Duijn
Secretaris a.i.
Portefeuilles:
PAR 3 Commissie
Verengingssecretariaat-Algemene Ledenvergaderingen (maart-november)
Secretariaat,archief
Ledenzaken (w.o Ledenbehoud)
Voorzittersoverleg februari-oktober
Jaarverslag
Juridische zaken
Certificaten beheer en administratie in samenwerking met het secretariaat en STEGIJN
Marshallcommissie
Bridgecommissie


Email
Arthur Pastor
penningmeester
Portefeuilles:
Geldverkeer
Jaarrekening,begroting,meerjarenraming,budgetbewaking
Verzekeringen
Salarisadministratie
STEGIJN- Penningmeesteroverleg
Financiêle Commissie- jaarrekening en begroting

Email
Jan Van Rijn
Baancommissaris, Bestuurslid
Portefeuilles:
Baancommissie,baanonderhoud, baanmeubilair
Committed to Green/GEO Commissie
Technische Commissie
HGM ( Hollandse Greenkeeping Maatschappij) -greenkeepers
Hoofd Greenkeeper
Driving Range (techniek)
HandicartcommissieEmail
Vacature Bestuurslid
Portefeuilles:
Marketing & Communicatiecommissie- ledenwerving-Open Dagen
Samenwerking Marketing4Golf-contract
PAR-redactiecommissie
Maandelijkse Nieuwsbrief
Business Club
Bedrijvencompetitie
Sponsoring-Sponsorcommissie
Automatisering-Website
Nieuwe Ledencommissie

King Tse
Bestuurslid
Portefeuilles:
Commissie Committed to Members
Jeugdcommissie
Young golfers / Juniorencommissie
Hareco Competitiecommissie Commissie Sport i.o met als sub.cies: Seniorenochtend, Herenochtend, Damesochtend, ZAC Dinsdag, ZAC Donderdag, VAC, Winterinloop
Wedstrijdcommissie
Email