Bestuur

Bestuur Heemskerkse Golfclub

Rens Koole
Voorzitter
Portefeuilles:
Algemeen beleid-beleidsplan-werkplan
NGF en NVG
Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (StEGIJN)
A8-A9 i.s.m. StEGIJN
Discipline/ sancties, tucht en beroepscommissie
Coördinatie activiteiten vereniging in bestuur en commissies
Pro's Golfschool
Hospitality Chain en samenwerkingsverbanden: SGNL (Samenwerkende Golfclubs Nederland); NH Golft ( Noord Holland Golft); SGWN (Samenwerkende Golfclubs West Nederland)


Email
Gideon Spermon
Secretaris
Portefeuilles:
Verenigingssecretariaat
Ledenzaken
Jaarverslag
Juridische zaken
Certificaten beheer
Automatisering
Email
Wim Tesselaar
Penningmeester A.I.
Portefeuilles:
Budget
Financiële administratie Jaarrekening
Treasury
Verzekeringen
Penningmeesteroverleg met Stegijn
Contactpersoon voor de financiële commissie
Salarisadministratie
Stichting Horeca
Jeugd-, Junioren- en Young Golfers commissie
Wedstrijdcommissie
Sport en Spel

Email
Carin Hofman-Kleinveld
Baancommissaris, Bestuurslid
Portefeuilles:
Baancommissie, baanonderhoud, baanmeubilair
Committed to Green/GEO Commissie
Technische Commissie
HGM ( Hollandse Greenkeeping Maatschappij)
Driving Range (techniek)
Hareco en competitie
HandicartsEmail

Stuur een bericht naar het bestuur