Bestuur

Bestuur Heemskerkse Golfclub

Rens Koole
Voorzitter
Portefeuilles:
Algemeen beleid-beleidsplan-werkplan
NGF en NVG
Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (StEGIJN)
A8-A9 i.s.m. StEGIJN
Discipline/ sancties, tucht en beroepscommissie
Coördinatie activiteiten vereniging in bestuur en commissies
Pro's Golfschool
Hospitality Chain en samenwerkingsverbanden: SGNL (Samenwerkende Golfclubs Nederland); NH Golft ( Noord Holland Golft); SGWN (Samenwerkende Golfclubs West Nederland)


Email
Rutger Langendijk
Bestuurslid
Portefeuilles:
Stichting Horeca
Marketing & Communicatie
Email
Gideon Spermon
Secretaris
Portefeuilles:
Verenigingssecretariaat
Ledenzaken
Jaarverslag
Juridische zaken
Certificaten beheer
Automatisering
Email
Arthur Pastor
penningmeester
Portefeuilles:
Budget
Financiële administratie Jaarrekening
Treasury
Verzekeringen
Penningmeesteroverleg met Stegijn
Contactpersoon voor de financiële commissie
Salarisadministratie

Email
Carin Hofman-Kleinveld
Baancommissaris, Bestuurslid
Portefeuilles:
Baancommissie, baanonderhoud, baanmeubilair
Committed to Green/GEO Commissie
Technische Commissie
HGM ( Hollandse Greenkeeping Maatschappij)
Driving Range (techniek)
HandicartsEmail
King Tse
Bestuurslid
Portefeuilles:
Hareco en competitie
Jeugd-, Junioren- en Young Golfers commissie
Wedstrijdcommissie
Sport en Spel
Committed tot senioren


Email

Het bestuur heeft regelmatig inloopspreekuur in het clubhuis.

De dag en tijd wordt gepubliceerd op de berichtenpagina van de website.

Stuur een bericht naar het bestuur