De contributie voor 2017 wordt weer geïnd binnenkort

De contributie is belangrijk voor de club. Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze vereniging en we betalen er het grootste deel van de vergoeding voor het gebruik van de banen en het clubgebouw mee. Als club vragen we je dan ook op tijd je contributie te betalen.

Ieder lid van de Heemskerksegolfclub heeft in december de factuur ontvangen voor de contributie van 2017. Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is het jaarlijkse bedrag voor seniorleden verhoogd naar €1.135. Vanaf dit jaar letten we er ook beter op dat ieder lid op tijd die contributie betaald, namelijk voor 21 januari 2017. En dat geldt voor iedereen, dus ook de jeugdleden, lidmaatschappen en overige leden.

Mocht je de factuur voor de contributie over 2017 om een of andere reden niet hebben ontvangen, meldt het dan aan ons. Dan zorgen wij er voor dat wij die nogmaals toezenden. Wil je meer weten over de manier waarop je kunt betalen, kijk dan op deze pagina.