Boombeheer in de praktijk

Boombeheer in de praktijk

Het moment om aan winterwerk te denken is weer aangebroken. De bomen hebben al grotendeels hun blad verloren, wat betekent de winter komt eraan. Dus is het belangrijk om werkzaamheden aan de beplanting op onze golfbaan tijdig te plannen. Hiermee  wordt voorkomen dat werk blijft liggen, de onderhoudskosten oplopen en door tijdig info kunnen we zorgen voor draagvlak bij de leden van de club.  Welke stappen zijn noodzakelijk voor een succesvol boombeheer?

Visie en planning

Het bepalen van de juiste vorm van beplanting en beheer begint met een heldere visie per boom of bosvak. In deze visie wordt vastgelegd wat het gewenste eindbeeld is over bijv 50 jaar. Bomen groeien langzaam en het kan een aantal jaar duren voordat het effect van beheer zichtbaar wordt.

Een kroon van bijvoorbeeld een inlandse eik kan met gemak 10 meter doorsnede krijgen, zo ook het wortelstelsel. Wanneer je dus een boom aanplant met de bedoeling die groot en beeldbepalend te laten worden, is het van belang hiermee rekening te houden. Want zo’n boom kan na een aantal decenia voor schaduw op de greens of tees en wortels in de bunkers zorgen of zelfs zo in het spel komen te staan, dat die alsnog moet worden verwijderd.

Een lange termijn visie en een zorgvuldige beheerplanning is daarom hard nodig! Daarnaast zorgt een goede beheerplanning voor inzicht in het benodigde budget voor de uitvoering en de nodige communicatie richting de leden.. Bij deze visie worden we als baancommissie ondersteund door NL Adviseurs middels een 5-jarenplan en beheerplanner. Jaarlijks worden delen van de bosschages onder de loupe genomen en in de winterperiode vindt dan het noodzakelijke onderhoud plaats en wordt waarnodig en gewenst nieuwe aanplant aangebracht. Omdat onze bosschages weinig diversiteit vertonen, zal bij herplant hieraan de nodige aandacht worden gegeven, zeker als de plannen voor de weg door de baan van tafel zijn.

Vergunnigen en zorgplicht

Bij het onderhoud aan bomen, met name bij kap of dunning, kan het zijn dat het aanvragen van een vergunning nodig is. Allereerst moet het duidelijk worden of de bomen op de golfbaan vallen onder de Boswet, of dat de gemeentelijke kapverordening van toepassing is. Daarnaast kan de flora en faunawet nog van toepassing zijn.

Elke eigenaar van een terrein heeft zorgplicht voor de bomen in zijn terrein. Dat wil zeggen dat hij verplicht is de noodzakelijke zorg, VTA controles en onderhoud aan zijn bomen uit te voeren. Wanneer hij dit onvoldoende doet, kan hij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel.

Uitvoering

Er kunnen veel redenen zijn om een boom te verwijderen. Bijvoorbeeld omdat deze een gevaar vormt door rotting of dood hout, doordat hij teveel in het spel staat, of omdat hij een belemmering vormt voor de groei van andere bomen. Dit laatste is veelal de reden om te kappen. Hierbij is enige kennis van de visie, functie en levensverwachting van de bomen noodzakelijk.  Bij bomen die men wil behouden (ook wel ‘toekomstbomen’ genoemd) kan begeleidings- of onderhoudssnoei nodig zijn. Bij oudere bomen kan dood hout worden verwijderd, bij jonge bomen gaat het meestal om vormsnoei. Wanneer op een onkundige manier wordt gesnoeid kan een onnodig grote wond worden veroorzaakt die kan gaan rotten, of krijgt een boom een ongewenste vorm.

Aanplant kan gewenst zijn om gekapte bomen te vervangen, of op plaatsen waar de baan is gerenoveerd/aangepast. Aanplant dient net als kap en snoei goed te worden voorbereid. Denk hierbij aan het uitkiezen van de juiste soort. Welke soorten groeien goed en passen in de omgeving? Bij het opstellen van een visie kunnen een aantal passende boomsoorten worden vastgesteld. Nauwkeurig dient te worden vastgesteld óf en wáár aanplant wenselijk is, zodat de beplanting  geen hinder veroorzaakt voor het golfspel, maar juist een meerwaarde levert aan de beleving van een hole. Bij de uitvoering is het voorbereiden van de bodem van belang.

Of het nu gaat om de kap van een boom, het snoeien van dood hout, of aanplant van nieuwe bomen, de kwaliteit en zorgvuldigheid van uitvoering zijn belangrijk voor een goed eindresultaat. Omdat  geen echte specialisme in het greenkeepersteam/baancommissie aanwezig is,  wordt dus gebruik gemaakt van NL Adviseurs als specialist op het gebied van boomverzorging, zij leveren vakwerk en werken volgens de geldende wetten en regels.

Conclusie: er wordt op een deskundige en verantwoorde manier gewerkt aan het bomenbestand op onze baan. De orange stippen die U her en der aantreft op de bomen,  geven aan dat deze bomen zullen dus worden gekapt, zodra sprake is van enige vorst van betekenis.

Heeft U ideeen/wensen die passen in het hierboven geschetste beleid, deel die.

J.van Rijn, baancommissaris

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.