Bird Watching Day 2019 Heemskerkse Golfclub, landelijk een 2e plaats

Afgelopen zaterdag, 18 mei, was het de 20e keer dat alle golfclubs door de NGF en de Vogelbescherming werden gevraagd om een vogelsoorten-telling te houden op en boven de golfbaan. Dit kan door de jaren heen waardevolle informatie opleveren omdat het hier toch om fixe stukken oppervlakte gaat en het tellen een serieuze aangelegenheid is.

De Heemskerkse golfclub heeft 60 hectare tot haar beschikking en dat is een flinke lap. Verschillende biotopen zijn op onze grond te vinden. Moeras, bos, weide en parklandschap. Een perfecte cocktail om veel vogelsoorten te kunnen spotten.

Om 5:45 begonnen we met Hielke, Linda, Jan Schermer, Michiel, Rein, John, Jan Wolring en Hans op de parkeerplaats van de HGC. Het zicht was mistig en de temperatuur was fris.

Bij de eerste pauze werd tijdens de koffie en warme appeltaart, tegen de verwachting in, al 73 soorten opgetekend. Hoe mooi kan een safari op eigen terrein zijn ?

Na deze break was het totaal 74 soorten.

Safari op de Heemskerkse golfclub, Linda, Hans en Hielke spotten de Grasmus op de Meidoorn. John de Graaf maakte de foto.

Harry en Hans spraken af om ook de avond mee te pakken. Om 20:00 werd de roodborsttapuit nog toegevoegd aan de lijst.

Een uitstekende score van 75 gevederde soorten. We kunnen van de 55 deelnemende golfclubs de zilveren medaille in ontvangst nemen. Eerste is,wederom, de ongenaakbare Texelse GC. De Texelse heeft een dusdanige mooie ligging dat zij altijd wel een score dik in de 80 pakken. Ook dit jaar hebben ze er weer 87 soorten gespot op de Birdwatchingday. Een felicitatie waard. De Heemskerkse mag een fantastische 2e plaats noteren. De Stippelberg heeft een 3e plek op de ranglijst neergezet met 72 soorten. GC Tespelduyn plekje 4 met 68 stuks.

Voor de geïnteresseerden www.birdwatchingday.nl

Resultaat voor de Heemskerkse GC:

Aalscholver Heggenmus Rietzanger
Bergeend Holenduif Ringmus
Blauwborst Houtduif Roodborst
Blauwe Reiger Huismus Roodborsttapuit
Boerenzwaluw Huiszwaluw Scholekster
Boomkruiper Kauw Slobeend
Boomvalk Kievit Spreeuw
Bosrietzanger Kleine Karekiet Staartmees
Braamsluiper Kleine Mantelmeeuw Stormmeeuw
Brandgans Knobbelzwaan Tjiftjaf
Buizerd Koekoek Torenvalk
Ekster Kokmeeuw Tuinfluiter
Fazant Koolmees Tureluur
Fitis Krakeend Turkse Tortel
Fuut Kuifeend Vink
Gaai Lepelaar Visdief
Gekraagde Roodstaart Meerkoet Waterhoen
Gele Kwikstaart Merel Wilde Eend
Gierzwaluw Nachtegaal Winterkoning
Grasmus Nijlgans Witte Kwikstaart
Grauwe Gans Oeverloper Witgat
Groene specht Pimpelmees Zanglijster
Groenling Putter Zilvermeeuw
Grote Bonte Specht Ransuil Zwarte Kraai
Halsbandparkiet Rietgors Zwartkop

 

Vogels op de Heemskerkse Golfclub

/
https://youtu.be/UeESffHydkg

Ransuilen voelen zich thuis op onze verlaten golfbaan

/
We hadden al eerder een fraaie ransuil gespot vlak bij het clubhuis.…

De Heemskerkse Golf Club en de stikstof problematiek.

/
Het afgelopen jaar heeft de Europese stikstofwetgeving een ware…

Vroeg bezoek van onze Ransuil

/
Vanochtend vroeg, woensdag 4 maart, voor alle drukte, kregen…

Bird Watching Day 2019 Heemskerkse Golfclub, landelijk een 2e plaats

/
Afgelopen zaterdag, 18 mei, was het de 20e keer dat alle golfclubs…

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.