Op de tv kun je in deze periode heel wat programma’s zien over het nieuwe leven in de natuur.
Je realiseert je niet direct dat deze gebeurtenissen zich ook op je eigen golfbaan afspelen.

Wij beschikken in onze vereniging over een behoorlijke expertise, zeker waar het vogels aangaat, maar we maken altijd nog graag gebruik van externe kennis zoals in dit geval een roofvogelwerkgroep.

Voor het ringen en vastleggen van de fysieke eigenschappen van de jonge vogels werken we dus samen met de roofvogel experts, voor de mooie plaatjes van dit gebeuren hebben we de expertise binnen onze club.

Ik hoop dat je zo ook van dit prille leven kunt genieten.

Realiseer je dat in de club een groep zich voortdurend bezig houdt om de flora en fauna ontwikkelingen op onze baan te monitoren en zonodig te ondersteunen.

Ons motto is: plant en dier én golfer moeten in harmonie en met respect voor elkaar, van onze baan gebruik kunnen maken!

Namens committed to green,
Jan Wolring