De film tégen de aanleg van de Golfbaanvariant is vandaag uitgebracht en gepresenteerd aan de pers. In de film wordt helder uitgelegd wat de bezwaren zijn tegen de aanleg van de verbindingsweg tussen de A8 en A9 over de golfbaan, de stelling van Amsterdam en tegen de woonwijk Broekpolder.

De film is vrij te verspreiden via social media.

Alle betrokkenen willen Cineworld in Beverwijk hartelijk bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van een filmzaal voor de persvoorstelling.