Vervolgcursus

“committed to your swing”

Op 2, 9 en16 juli heb ik de vervolgcursus “committed to your swing” gedaan bij Caren Wegewijs (golffysio) en Bob ter Punt (golfpro). De driemaal 1,5 uur bestaat uit 2 delen t.w. 3-kwartier bij de golffysio en 3-kwartier bij de golfpro. In de eerste plaats wordt met een TPI-test een 0-meting gedaan t.a.v. je fysieke gesteldheid. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk trainingsschema vastgesteld, aangevuld met een algemeen schema om de core-spieren te versterken, die de golfswing ondersteunen. Met individuele en algemene oefeningen wordt dit passend trainingsschema ingevuld. De oefeningen worden o.l.v. de golffysio indoor uitgevoerd, zodat deze goed worden aangeleerd. Ondanks mijn goede conditie, waren een aantal specifieke oefeningen behoorlijk inspannend.

De golfpro doet een 0-meeting d.m.v. een video en analyseert de golfswing. Op basis van de gegevens van de golffysio en de videoanalyses geeft de golfpro bij de oefeningen op de drivingrange aanwijzingen voor de set-up en de rotatie. In beide delen van de cursus wordt aandacht besteed aan de warming-up voor je gaat golfen. Heel belangrijk is de samenwerking tussen de golffysio en de golfpro, omdat de indooroefeningen de basis leggen voor de oefeningen op de drivingrange. Ik heb de cursus als leuk en zeer zinvol ervaren.

Elke cursist krijgt een eigen trainingsprogramma mee om zelf verder mee te gaan. Dit is uiteraard noodzakelijk om aan een goede (betere) stabiliteit te blijven werken. De cursus heeft al geleid tot een stabielere golfswing, maar door het actief blijven werken met het trainingsprogramma moet dit tot betere resultaten leiden. De cursus kan op elk niveau gegeven worden gericht op ieders persoonlijk fysiek- en golfniveau.
Zowel de cursus “committed to your swing” als deze vervolg cursus zijn zeer aan te bevelen, aangezien zij leiden tot een betere beheersing van de golfswing en dus meer golfplezier.

Peter de Groot

Peter de Groot (2)