onweer

Golfen is gevaarlijk tijdens onweer, vanwege het open veld, de bomenpartijen, het open water en niet te vergeten uw uitrusting.

 10 seconden regel

Geluid is veel langzamer dan licht. U ziet eerst de flits en dan pas hoort u de donder. Dit principe kunt u gebruiken om de afstand tussen u en de onweersbui in te schatten. U telt het aantal seconden tussen de flits en de donder en deelt dat door drie. De uitkomst is de afstand in kilometers. Telt u 10 seconden of minder, dan is de bui gevaarlijk dichtbij (minder dan 5 kilometer) en zoekt u een veilige schuilplaats.

 Schuilplaatsen

Op de Par 3-baan:

tussen de afslagplaats van hole 6 en de green van hole 7

Op de 18 holes baan:
– afslagplaats hole 3
– afslagplaats hole 5
– tussen fairway hole 10 en green hole 13
– afslagplaats hole 12

Laat uw tas achter, of zorg dat deze tenminste 50 meter van de schuilhut achter blijft. Anders bent u zelf niet meer veilig !
Neem in geen geval uw trolley/golftas mee de schuilhut in!
Wordt u overvallen en is er niet voldoende tijd om naar de schuilhut te komen zorg dan:

– voor tenminste 50 meter afstand tot uw trolley/golftas
– gebruik geen paraplu
– ga op uw hurken zitten met de voeten tegen elkaar ( niet gaan liggen !) en houd uw hoofd zo laag mogelijk
– liefst op zo laag mogelijk terrein
– blijf niet in groepen staan
– zandgrond zoals bunkers zijn relatief veilig als ze niet onder water staan

Blijf uit de buurt van:

– metalen masten of hekken
– water hazards
– toppen van heuvels
– bomen of bomen rijen
– uw handicart, trolley of golftas

Indien het onweer op minder dan 11 seconden genaderd is, zal er getoeterd worden vanuit het clubhuis.

Een lang aanhoudende toon gedurende 10 seconden.   _______________ Het spel moet onmiddelijk gestaakt worden.

Drie korte tonen van drie seconden   ___     ___      ___ Het spel onderbreken en de hole mag worden uitgespeeld

Twee korte tonen van drie seconden   ___      ___ het spel hervatten

Twee lang aangehouden tonen van 10 seconden:     ______________    _____________ De wedstrijd is definitief gestopt, keer terug naar het clubhuis, rekening houdend met de weersomstandigheden.

Het noodnummer van de Heemskerkse Golfclub is 0251 – 254 556
Het nummer voor informatie: 0251 – 25 00 88, keuze 1 voor receptie

Bij een wedstrijd

Een wedstrijd kan worden stopgezet bij een gevaarlijke situatie, b.v. bij onweer. Dit geschiedt door middel van de toeter, zie hierboven. Wanneer het spel wordt stopgezet, mogen de spelers het spel niet hervatten, voordat de wedstrijdleiding hiertoe opdracht heeft gegeven. Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt, wordt hij gediskwalificeerd, tenzij omstandigheden het rechtvaardigen deze straf niet op te leggen (Regel 33-7).
De speler/ speelster blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid.