baan reglement

Baan Reglement PAR-3 baan

  1. Alvorens de par-3 baan te bespelen, dient u zich te melden bij de receptie voor het verkrijgen van een geldige greenfeekaart.

2. Toegang tot de par-3 baan is alleen mogelijk op de dag en het tijdstip, zoals vermeld op de scorekaart afgegeven door de Heemskerkse Golfclub.

3. Voor toelating op de par-3 baan is geen GVB vereist.

4. Een speler dient zich minimaal 30 minuten voor de gereserveerde starttijd te melden bij de receptie en dient uiterlijk 10 minuten voor de starttijd op de tee aanwezig te zijn.

5. Een niet tijdige melding vervalt en kan vanaf 30 minuten voor de starttijd worden vergeven aan een andere speler.

6. Uitsluitend de golfregels van St. Andrews, aangevuld met lokale regels zijn bij het bespelen van de golfbaan van toepassing.

7. Handicarts mogen uitsluitend op de paden gebruikt te worden.

8. U dient pas af te slaan als de voorgaande flight de green heeft verlaten.

9. Bij verlies van afstand op de voorgaande flight dient een snellere achter u opkomende flight te worden doorgelaten of uw flight pakt de bal op en zoekt aansluiting met de voorgaande flight.

10. Bij het spelen van 18 holes krijgt u een tweede starttijd; indien van toepassing dient u bij doorkomst te ritsen met andere flights.

11. Het baanpersoneel heeft te allen tijde voorrang; wanneer zij een teken geven mag u verder spelen.

12. Het is niet toegestaan om in de baan driving-range ballen te gebruiken.

13. Repareer pitch-marks en divots, hark de bunkers aan na gebruik.

14. Op de baan dient gepaste kleding te worden gedragen.

Golfschoenen met soft spikes zijn toegestaan.

Het is niet toegestaan om de volgende kleding te dragen op de golfbaan: Trainingspakken,

zwemkleding, niet-schouderbedekkende, T-shirts, topjes en singlets en/of shorts.

Niet toegestaan zijn verder schoenen met een grof profiel en/of blok- en naaldhakken.

15. Het is niet toegestaan een gsm-telefoon te gebruiken of aan te hebben tijdens het spelen op de golfbaan en de oefenaccommodaties.

16. Aanwijzingen van een Marshal of andere, door het management aangewezen personen, dienen stipt te worden opgevolgd. Deze functionarissen kunnen zich legitimeren.

17. De Marshal is bevoegd om bij overtredingen passende maatregelen te nemen; eventueel kan hij het bespelen van de baan laten beëindigen.

18. Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Marshal of andere door het management aangewezen personen.

19. De Heemskerkse Golfclub is voor directe en indirecte aansprakelijkheid gevrijwaard.

20. Andere dan aan de baan verbonden professionals zijn niet bevoegd tot het geven van golfinstructie in de baan en op de driving-range, tenzij anders is geregeld in overleg met de head-professional van de Heemskerkse Golfclub.