Eerste Hulp en Veiligheid

Zet het noodnummer van de Heemskerkse Golfclub in uw telefoon:

0251 254 556

Hoe te handelen bij een ernstige calamiteit
Bij een bijen/wespensteek, hartstilstand, hartinfarct, herseninfarct belt u onmiddellijk het noodnummer van de club 0251 – 254556.
Tijdens de afwezigheidsuren van de receptie belt u direct 112.
Laat iemand bij het toegangshek de ambulance opwachten om aan te wijzen op welke hole u staat.

Waar vind ik het noodnummer?
Het noodnummer 0251 – 254 556 staat vermeld op de scorekaart.
Maar het meest belangrijke: Zet het noodnummer in uw telefoon onder AAlarmnummer HGC.

Hoe te handelen bij een bijen-/wespensteek?
De betrokkene is in de mond/keel is gestoken of de betrokkene is verschillende malen gestoken en vertoont een allergische reactie (benauwdheid, misselijkheid en flauwvallen)
Als het slachtoffer dit kenbaar maakt, bel dan onmiddellijk het alarmnummer 0251 – 254 556 van de club en geef aan dat het om een bijen-/wespensteek gaat.

Hoe herkent u een herseninfarct?
Geef aan de persoon de volgende opdracht (PLAT):
Praten: laat de persoon een simpele zin uitspreken
Lachen: vraag de persoon te lachen
Armen: laat de persoon beide armen tegelijk omhoogsteken
Tong: vraag de persoon om de tong uit te steken

Als het slachtoffer moeite heeft met één van deze opdrachten, bel dan onmiddellijk het noodnummer 0251 – 254 556 van de club en geef aan, dat het om een herseninfarct gaat.

Hoe herkent u een hartinfarct?
– Pijn op de borst
– Last van trekkende pijn in bovenarm/schouder
– Hartkloppingen
– Kortademigheid bij inspanning
– Buiten bewustzijn raken of onwel worden
– Aanhoudende of extreme vermoeidheid

Als het slachtoffer deze symptomen heeft, bel dan onmiddellijk het noodnummer 0251 – 254 556 van de club en geef aan, dat het om een hartinfarct gaat.

Hoe herkent u een hartstilstand?

– De betrokkene zakt in elkaar

– De betrokkene verliest het bewustzijn

– De betrokkene wordt blauw aan lippen, vingers en tenen.

Als het slachtoffer deze symptomen heeft, bel dan onmiddellijk het noodnummer 0251-254 556 van de club en geef aan, dat het om een hartstilstand gaat.
– Start met reanimeren, hartmassage en mond-op-mondbeademing. Cardiopulmonaire reanimatie (volwassenen)

– Hulp is onderweg met een AED om het hart met één of meerdere krachtige stroomstoten te reanimeren.
Wat kunt u nog meer doen?
Zet het noodnummer 0251-254 556 in uw mobiele telefoon. Desnoods onder AAlarmnumer zodat hij als eerste staat vermeld.

Zet uw telefoon door de baan op trillen.
Waar vindt u een AED?
– De AED hangt in het clubhuis, direct achter de receptie balie.
– Een tweede AED is aanwezig in de marshal kar evenals een EHBO doos.

Informatie 6-minuten zone
In de 6-minuten zone van de Heemskerkse Golfclub is er:
– Een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig
– Via 0251 – 254 556 kan er direct een AED of EHBO koffer worden gebracht.
Wilt u meer weten over de 6-minuten zone kijk op www.6minutenzone.nl

reani