Het doel van Committed to Senioren is golfers in de leeftijd vanaf 50 jaar d.m.v. groepslessen en aandacht voor het fysieke gestel, te stimuleren om vaker, beter en dus met meer plezier te golfen. Kernbegrippen hierbij zijn sociaal, gezond en fit!

Speciaal hiervoor is de cursus Comitted to your Swing ontwikkeld welke toegankelijk is voor leden en niet-leden van de Heemskerkse. Voor meer informatie klik hier 

Persbericht:

Heemskerkse Golfclub ontvangt als eerste NGF label Committed to Senioren

Na anderhalf jaar hard werken heeft de Heemskerkse als eerste in Nederland het NGF certificaat Committed to Senioren ontvangen.
NGF seniorencommissie

Voorzitter Hugo Wegewijs en vice-voorzitter Rob Simoons ontvingen het certificaat uit handen van Ilona Arkenbout – voorzitter van de NGF Seniorencommissie.

De NGF viel met de neus in de boter. Op de drivingrange was juist een les bezig van het golfprogramma Committed to YOUR Swing, zodat de NGF direct kon zien hoe er bij ons gewerkt werd. Enkele cursisten werden geintervieuwd. Zij uitten zich allemaal erg positief over de cursus.

Aan de uitreiking ging een officiële audit vooraf. D.m.v. presentaties diende de Heemskerkse aan te geven dat zij het label verdiende. Rob Simoons, Peter de Groot, Bob ter Punt (Headpro) en Caren Wegewijs (Golffysio) lieten zich van hun beste kant zien. Zij schetsten wat er door de Projectgroep Committed to Members, onze Commissies en de Golfschool tot nu toe gedaan was.

Met name de presentatie van Bob en Caren was een openbaring voor de NGF-auditoren. Bob en Caren lieten op een heel instructieve wijze zien hoe er binnen de golfcursus “Committed to YOUR Swing” gewerkt werd. Dit deze zij met behulp van stokken, fysioballen, dyna-elastieken, balanskussentjes e.d.

Na de presentaties trokken de auditoren zich terug voor intern beraad. Na terugkomst was er gelukkig witte rook voor de Heemskerkse.
Ilona Arkenbout gaf aan “ontzettend trots” te zijn op de Heemskerkse. “Jullie zijn geslaagd voor de audit en krijgen als eerste club in Nederland het label Committed to Senioren. Voor ons als Seniorencommissie van de NGF is het erg fijn om te zien dat jullie de pilot zo serieus hebben aangepakt.”
Ellen de Ruiter, de NGF Clubdeveloper en onze adviseur zei dat: “de audit een feestje was.” “Erg leuk om getuige te zijn van het gebeuren op de drivingrange. Wij als NGF hadden een raamwerk gemaakt voor het label. Erg enhousiast ben ik over de manier waarop jullie het bij de Heemskerkse ingevuld hebben. Dat begon al met de naam. Dat Committed to Member is een vondst. Ander half jaar hebben jullie hard gewerkt. Er zijn veel mooie resultaten geboekt. De manier waarop jullie met het fysieke programma – golf een een sport voor het leven – hebben ingevuld is fantastisch. Jullie zijn heel goed bezig geweest en zijn een voorbeeld voor de rest van het land.”

Vervolgens gingen wij natuurlijk met z’n allen op de foto en hopen op onze lustrumreceptie de officiële vlag en het labelschildje te ontvangen.
Het label hebben wij. Dat is mooi. Maar de uitdaging ligt er om als club blijvend inhoud te geven aan het label. Even uitblazen dus en dan weer aan de slag in de Commissie Committed to Members. Samen blijvend inhoud geven aan het uitgangspunt: Golf is een sport voor het leven.”