Tijdens de laatste algemene ledenvergadering presenteerde voorzitter Rens Koole namens het bestuur een aantal prikkelende stellingen. De aanwezige leden konden stemmen nadat ze kort met elkaar konden overleggen. De stellingen en de aantallen stemmen staan hieronder gepresenteerd.