handicart

Reserveringsregels handicart voor pashouders

De Heemskerkse beschikt over 8 handicarts, die dagelijks intensief gebruikt worden. Om zoveel mogelijk pashouder/sters van de handicart gebruik te kunnen laten maken, is het in ieders belang zo efficiënt mogelijk met deze handicarts om te gaan.

Daarom zijn de volgende reserveringsregels opgesteld:

  • Handicarts mogen 7 dagen van te voren worden gereserveerd.
  • ‘s Morgens tot 10.00 uur, waarbij u gelijktijdig een starttijd boekt.
  • ‘s Middags na 14.00 uur, waarbij u alleen een handicart boekt en zelf tijdig aanwezig moet zijn om een starttijd in te schrijven.

Bij inschrijving voor een wedstrijd mag u gelijktijdig een handicart reserveren, dus maximaal 3 weken van te voren en aangepast aan uw starttijd. U dient ook bij de opmerkingen te vermelden dat u een handicart wilt gebruiken. In de gevallen dat er nog een inschrijflijst wordt gebruikt, dient u achter uw naam een H te schrijven.
De handicarts hebben een nummer en deze is op de deuropener terug te vinden. Wij verzoeken u vriendelijk de handicart met het nummer te gebruiken, die u door de receptie is toegewezen.
Ook in de loods moet de handicart op zijn genummerde plaats worden teruggezet.

De sleutels voor de handicart en de loods zijn verkrijgbaar aan de receptie waar u tevens uw eigen bijdrage kunt voldoen.

Indien u een starttijd voor 09.00 uur heeft geboekt, dient u de dag van te voren nog even contact op te nemen met de receptie om te vragen welk nummer handicart u is toegewezen en waar men de sleutel voor u zal ophangen. Indien u de handicart na sluitingstijd van de receptie weer terugbrengt, dient u de sleutel in de brievenbus voor de qualifying kaarten te deponeren. Er is speciaal daarvoor een rond gat in het deurtje gemaakt.

Het is ten strengste verboden de sleutels mee naar huis te nemen.

De handicartgebruiker/ster haalt zelf de handicart uit de loods en plaatst hem na zijn ronde daar ook weer terug.

De roldeuren dienen te allen tijde gesloten te worden. Gaarne controleren voordat u weggaat/wegrijdt.
De handicart dient na afloop direct weer aangesloten te worden op de stroomkabel om op te laden.
De sleutels dienen zo snel mogelijk weer bij de receptie te worden ingeleverd. Na sluiting receptie, sleutel deponeren in de brievenbus (ronde gat) tegenover de receptie.
Handicarts moeten leeg en schoon worden teruggezet. Beschadigingen of andere bijzonderheden moeten altijd bij de receptie gemeld worden.

Voor handicartgebruikers zonder gebruikerspas gelden dezelfde regels maar pashouders hebben bij het reserveren voorrang op gebruikers zonder pas.

Namens de handicartcommissie van De Heemskerkse wensen wij u veel golfplezier.
Zie ook handicartreglement, reserveren, tarieven en handicartcommissie.

Schade en aansprakelijkheid

Soms komt het voor dat er schade ontstaat door het gebruik van de handicart. In die gevallen is het goed om te weten dat leden die aangesloten zijn bij de NGF automatisch verzekerd zijn. Er is wel een eigen risico. Bent u om welke reden dan ook geen lid van de NGF, dan dient u zelf een verzekering af te sluiten.

Hieronder de tekst zoals die te vinden is op de website van de NGF: http://www.ngfverzekeringen.nl/verzekeringen/verzekeringspakket/aansprakelijkheid/

Uw golfplezier verzekerd 
Als particuliere golfer en lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) bent u automatisch verzekerd tegen aansprakelijkheid. De NGF heeft daarvoor een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via verzekeringspartner Aon. Deze geldt voor u als individuele golfer én voor alle aangesloten verenigingen. Een geruststellend idee. Want ook bij golfen zit een ongeluk in een klein hoekje. Doordat wij uw aansprakelijkheid verzekeren, kunt u relaxt de green op.

Wie is verzekerd onder deze polis?
Als u lid bent van de NGF, bent u tijdens het golfen onder deze polis verzekerd. Deze verzekering biedt een zogeheten secundaire dekking. Dit wil zeggen: als de schade ook wordt gedekt door uw particuliere WA-verzekering, gaat deze altijd voor.

Waar bent u voor verzekerd?
De collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF biedt dekking  voor door derden (dit zijn bijvoorbeeld leden en vrijwilligers) geleden personen- en zaakschade en eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade) inclusief smartengeld.

Wat zijn de verzekerde bedragen?
Het verzekerde bedrag bedraagt € 2.500.000,- per aanspraak. Daarbij geldt een maximum van € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Gelden er eigen risico’s of uitsluitingen?
Ja: bij materiële schade bedraagt het eigen risico € 125,- per aanspraak. Bij personenschade (letselschade) geldt geen eigen risico. Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing, verwisseling of verduistering van persoonlijke eigendommen.

Stichting Handicart

De Stichting Handicart is op 23 april 1986 opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.

Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 110 golfclubs in Nederland. Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt op bijna veertig banen waar geen karren van de stichting staan.

Tegen een geringe vergoeding, die ver onder de werkelijke kostprijs ligt, kunnen mindervalide golfers gebruikmaken van de beschikbare Handicarts. De Stichting Handicart krijgt hulp van 170 vrijwilligers bij het uitvoeren van haar doelstelling.
U kunt in aanmerking komen voor een gebruikerskaart van de Stichting Handicart door de formulieren voor de aanvraag bij het secretariaat van de Heemskerkse Golf Club op te halen en de zogenoemde ‘verklaring voor het verkrijgen van een Handicart-gebruikerskaart’ in te vullen en daarna te laten ondertekenen door uw arts of huisarts. Daarna zendt u het document samen met een pasfoto naar het secretariaat van de Heemskerkse Golfclub. Via dit secretariaat komt het bij de handicartcommissie. Deze zal de aanvraag verder behandelen en er uiteindelijk voor zorgen dat u via het secretariaat een gebruikerskaart krijgt toegezonden.

De gemiddelde jaardonatie van een gebruiker (die ook donateur is) ligt rond de € 50,-.
De gemiddelde jaardonatie van een donateur die geen gebruiker is, ligt rond de € 25,-.

Word lid !   Voor informatie  www.handicart.nl