Op 30 mei komt de werkgroep Internet Reserveren van de Heemskerkse weer bij elkaar. Dan zullen de huidige internet reserveringsregels worden besproken. Ook zal gekeken worden of één en ander in de praktijk naar behoren functioneert.
Als u opmerkingen of suggesties t.a.v. de huidige gang van zaken heeft, dan kunt u die vóór 30 mei a.s. doorgeven op emailadres: robert@heemskerksegolfclub.nl. Uw reacties zullen dan in de evaluatie worden meegenomen.
Internet reserveren