Wedstrijdcommissie Heemskerkse Golfclub – Spelvormen uit het wedstrijdprogramma

Algemeen
Hieronder zijn de wedstrijd- en spelvormen opgenomen die terug te vinden zijn in het wedstrijdboekje. Geprobeerd is om de teksten zo te beschrijven dat zij ook aan de deelnemers van een wedstrijd uitgereikt kunnen worden.

De meeste wedstrijden op de Heemskerkse bestaan uit strokeplay- en stablefordwedstrijden. Ook komt matchplay als wedstrijdvorm voor. De verschillende wedstrijdvormen kunnen individueel of als team gespeeld worden.

De individuele strokeplay- en stablefordwedstrijden zijn altijd qualifying. Soms kan een teamwedstrijd ook als qualifying aangemerkt worden.

Strokeplay-, stableford- en matchplaywedstrijden zijn de basisspelvormen van het golfspel. Deze zijn als eerste beschreven.

Strokeplay – met handicapverrekening – Q

Strokeplay is wel de meest individuele vorm van spelen. Je speelt tegen de baan. In een flight speelt iedere speler met zijn eigen bal. Er wordt gespeeld tegen de par van de baan. Het aantal slagen dat de speler gemaakt heeft op een hole, wordt na iedere hole, door de marker genoteerd op de scorekaart. Wanneer alle 18 holes gespeeld zijn, wordt het totaal aantal slagen opgeteld. Dit wordt de bruto score genoemd. Wordt de playing handicap van de speler van de bruto score afgetrokken, dan spreken we van netto score.

De speler met de laagste netto score is de winnaar. Wanneer twee of meer spelers gelijk eindigen geldt de regeling uit het wedstrijdreglement zoals gepubliceerd in het wedstrijdboekje.

Bij strokeplaywedstrijden met handicapverrekening wordt het resultaat over de laatste 9 holes en vervolgens die over de laatste 6, 3 en 1 met elkaar vergeleken. Hierbij geldt de volgende verrekening:
– totaal aantalslagen laatste 9 holes minus 1/2 playing handicap.
– totaal aantalslagen laatste 6 holes minus 1/3 playing handicap.
– totaal aantalslagen laatste 3 holes minus 1/6 playing handicap.
– totaal aantalslagen laatste hole minus 1/18 playing handicap.
Breuken worden hierbij niet afgerond.

Handicapverrekening
Het aantal handicapslagen is gelijk aan de playing handicap.

Stableford – Q

Stableford is een vorm van strokeplay. Maar het aantal slagen per hole wordt gemaximaliseerd door de playing handicap van de speler. Indien er bij stableford niet meer gescoord kan worden, dient de bal opgenomen te worden en wordt een streep (= 0 score) genoteerd op de scorekaart. Hierdoor kan de speeltijd per hole aanzienlijk verkort worden. Men kan daarmee het tempo in het spel houden en het wachten van achterop komende teams aanzienlijk beperken.

Het prettige van stableford is dat een hole volkomen verknoeid kan worden zonder dat dit grote afbreuk doet aan de eindscore. Er wordt een ‘streep’ genoteerd en de volgende hole kan weer punten opleveren.

Puntentelling
– meer dan 1 slag boven de par van de hole + playing handicap = 0 punten
– één slag boven de par van de hole + playing handicap = 1 punt
– aantal slagen gelijk aan de par van de hole + playing handicap = 2 punten
– één slag onder de par van de hole + playing handicap = 3 punten
– twee slagen onder de par van de hole + playing handicap = 4 punten

Na iedere hole noteert de marker en de speler het aantal door de speler gemaakte slagen en het aantal behaalde stablefordpunten

Handicapverrekening
Het aantal handicapslagen is gelijk aan de playing handicap.

Matchplay- NQ

Er wordt wel gezegd dat matchplay de oervorm van het golfspel is. De kern van matchplay is dat er sprake is van een onderlinge strijd in de flight. Matchplay wordt gespeeld per hole. Dit is het belangrijkste element. Twee partijen spelen per hole tegen elkaar. Het leuke van matchplay is ook dat elke hole een nieuwe kans biedt op de uiteindelijke overwinning. Ook de kans op winst voor de één of de andere partij kan per hole wijzigen. Een voorsprong of achterstand van een paar holes kan als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Een partij, ook wel kant genoemd, kan uit één of twee spelers bestaan. Elke speler speelt zijn eigen bal. Een hole wordt gewonnen door de partij die de hole uitspeelt in het minste aantal slagen. In een handicapwedstrijd, d.w.z. met verrekening van de playing handicap van de speler, wordt de hole gewonnen door de partij met de laagste netto score. Winnaar van een wedstrijd is de partij die de vastgestelde ronde leidt met een groter aantal holes dan er nog te spelen is ( b.v. 2 up (gewonnen holes voorsprong) met nog 1 hole te gaan).

Puntentelling
Nadat een hole gespeeld is, noteert de winnaar een plus (+) en de verliezer een min (-). Wanneer er gelijk gespeeld is (in golftermen: ‘gehalved’), wordt er een 0 geschreven.

Tijdens de ronde volstaat men vaak met het noemen van 1 up, 2 up of 1 of 2 down enz. Men staat resp. 1, 2 holes voor of achter op de ander. Is op enig moment de stand gelijk dan wordt dit ‘all square’ genoemd. Het verdient aanbeveling na elke gespeelde hole de score aan elkaar te melden.
Ook bestaat de mogelijkheid dat één partij ‘dormi’ staat. Dit betekent dat deze de wedstrijd niet meer kan verliezen. Voorbeeld: kant A staat ‘dormi’ als deze 2 up staat nadat er 16 holes gespeeld zijn. A kan niet meer verliezen. Wint A vervolgens ook de 17e hole dan is de wedstrijd gespeeld. A wint dan met 3 & 1, d.w.z. 3 up en nog 1 hole te gaan.

Ook kan een wedstrijd na de 18e onbeslist zijn. Dit wordt als A/S. (all square) op de in te leveren kaart genoteerd. Bij officiële wedstrijden wordt daarna een play-off gespeeld.

Handicapverrekening
Wanneer er gespeeld wordt met handicapverrekening, krijgt de speler met de hogere handicap een aantal handicapslagen dat gelijk is aan het verschil tussen beide handicaps.

Vlaggenwedstrijd – NQ

De vlaggenwedstrijd, die jaarlijks op Koninginnedag gespeeld wordt, is een strokeplaywedstrijd. Iedere speler ontvangt een vlaggetje met daarop de naam plus het aantal slagen dat men in de wedstrijd mag gebruiken. Het aantal slagen bestaat uit de Par van de baan (=72) plus de eigen playing handicap ( b.v. 72 + 21 playing handicap = 93 slagen).

De bedoeling van de vlaggenwedstrijd is om het vlaggetje in de baan te plaatsen op de plek waar de laatste slag terecht gekomen is. De speler wiens vlag het verst in de baan staat (het dichtst bij de hole van de achttiende green), is de winnaar van de wedstrijd, tenzij er spelers zijn die na het spelen van de achttiende hole nog slagen over hebben.
Heeft een speler na het spelen van de achttiende hole nog slagen over, dan zijn er twee mogelijkheden:
1. de speler die de meeste slagen over heeft in het clubhuis, wint de wedstrijd;
2. de speler die, nadat hij/zij de achttiende hole heeft uitgeholed nog slagen over heeft, moet verder spelen op de negentiende hole (=hole één) en eventueel op de twintigste hole (=hole twee), enz, tot dat hij/zij de laatste slag heeft verbruikt. Winnaar is die speler wiens vlaggetje het verst in de baan is geplaatst.

Noot:
– Mocht de laatste slag ‘buiten de baan’ (out of bounds) liggen, dan moet de speler de vlag neerzetten op de plaats waar men de laatste slag heeft gedaan.
– Als de laatste slag in een waterhindernis terecht is gekomen en het onmogelijk is de vlag te plaatsen op de plek waar de bal ligt, dan moet de vlag worden neergezet op de plaats waar de bal het laatst de waterhindernis kruiste.

Handicapverrekening
Het aantal slagen dat een speler mag doen is de par van de baan + playing handicap.

Koppelwedstrijd – Greensome Strokeplay – NQ

In deze koppelwedstrijd spelen twee spelers als team. Op elke hole slaan beide spelers met een eigen bal af. Vervolgens bepalen zij samen met welke bal zij de hole uit willen spelen. De speler wiens bal niet gekozen is neemt zijn/haar bal op en doet de tweede slag. Vervolgens slaan de spelers om de beurt totdat de hole is uitgespeeld. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.

Omdat beide teamleden op iedere hole afslaan en daarna de voor hen meest gunstige bal kiezen, wordt het mogelijk echt samen te spelen.

Het koppel met de beste netto score wint (bruto score min playing handicap = netto score).

Handicapverrekening
De handicapverrekening vindt als volgt plaats: de playing handicap van de speler met de hoogste playing handicap wordt vermenigvuldigd met 0.4 en die van de speler met de lagere playing handicap met 0.6. De uitkomst wordt opgeteld en indien nodig naar boven afgerond. B.v. speler 1 playing handicap 23 x 0.4 = 9.2 en speler 2 playing handicap 18x 0.6 = 10.8 = gezamenlijke playing handicap 9.2 + 10.8 + 9.2 = playing handicap 20 voor het team.

Koppelwedstrijd – Greensome stableford – NQ

Deze wedstrijd wordt in een vierbal gespeeld. Twee spelers spelen als koppel/team. Op elke hole slaan beide spelers met een eigen bal af. Vervolgens bepalen zij samen met welke bal zij de hole uit willen spelen. De speler wiens bal niet gekozen is neemt zijn bal op en doet de tweede slag. Vervolgens slaan de spelers om de beurt totdat de hole is uitgespeeld. Hierbij moet wel aangetekend worden dat het team de bal op dient te pakken als er geen stablefordpunten meer kunnen worden gescoord. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.

Omdat beide teamleden op iedere hole afslaan en daarna de voor hen meest gunstige bal kiezen, wordt het mogelijk echt samen te spelen.

Het team met de beste score wint.

Handicapverrekening
De gezamenlijke handicap van het team wordt als volgt bepaald: de playing handicap van de speler met de hoogste playing handicap wordt vermenigvuldigd met 0.4 en die van de speler met de lagere playing handicap met 0.6. De uitkomst wordt opgeteld en indien nodig naar boven afgerond. B.v. speler 1 playing handicap 23 x 0.4 = 9.2 en speler 2 playing handicap 18x 0.6 = 10.8 = gezamenlijke playing handicap 9.2 + 10.8 + 9.2 = playing handicap 20 voor het team.

Na het spelen van een hole noteert de marker het aantal slagen en de behaalde stableford punten op de kaart. Als het team geen stablefordpunten heeft gescoord, wordt door de marker een ‘streep’ genoteerd.

Koppelwedstrijd – Scottisch Greensome – NQ

In deze koppelwedstrijd spelen twee spelers als team. Op elke hole slaan beide spelers met een eigen bal af. Vervolgens spelen beiden nog een keer hun eigen bal. Daarna bepalen zij samen met welke bal zij de hole uit willen spelen. De speler wiens bal niet gekozen is neemt zijn bal op en doet de derde slag. Vervolgens slaan de spelers om de beurt totdat de hole is uitgespeeld. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.

Omdat beide teamleden op iedere hole afslaan, daarna nog een tweede slag doen en vervolgens de voor hen meest gunstige bal kiezen, is het mogelijk echt samen (strategisch en tactisch) te spelen.

Het team met de beste score wint.

Handicapverrekening
De gezamenlijke handicap van het team wordt als volgt bepaald: de playing handicap van de speler met de hoogste playing handicap wordt vermenigvuldigd met 0.4 en die van de speler met de lagere handicap met 0.6. De uitkomst wordt opgeteld en indien nodig naar boven afgerond. B.v. speler 1 playing handicap 23 x 0.4 = 9.2 en speler 2 playing handicap 18x 0.6 = 10.8 = gezamenlijke playing handicap 9.2 + 10.8 + 9.2 = playing handicap 20 voor het team.

Koppelwedstrijd Chapman Greensome – NQ

In deze koppelwedstrijd spelen twee spelers als team. Op elke hole slaan beide spelers met een eigen bal af. Vervolgens spelen beiden de tweede slag met de bal van hun partner. Daarna bepalen zij samen met welke bal zij de hole uit willen spelen. De speler wiens bal niet gekozen is neemt zijn bal op en doet de derde slag. Vervolgens slaan de spelers om de beurt totdat de hole is uitgespeeld. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.

Na het uitspelen van de hole wordt de score genoteerd als bij strokeplay (bruto score en netto score). Het team met de laagste netto score wint.

Omdat beide teamleden op iedere hole afslaan, daarna nog een tweede slag doen en vervolgens de voor hen meest gunstige bal kiezen, is het mogelijk echt samen (strategisch en tactisch) te spelen.

Handicapverrekening
De gezamenlijke handicap van het team wordt als volgt bepaald: de playing handicap van de speler met de hoogste playing handicap wordt vermenigvuldigd met 0.4 en die van de speler met de lagere playing handicap met 0.6. De uitkomst wordt opgeteld en indien nodig naar boven afgerond. B.v. speler 1 playing handicap 23 x 0.4 = 9.2 en speler 2 playing handicap 18x 0.6 = 10.8 = gezamenlijke playing handicap 9.2 + 10.8 + 9.2 = playing handicap 20 voor het team.

Hidden (verborgen) holes – NQ of Q *

Hidden holes is een wedstrijdvorm waarin de deelnemers pas na afloop van hun volledige ronde horen welke holes meetellen in de wedstrijd. De wedstrijdcommissie heeft tijdens de wedstrijd en voordat de eerste flight binnenkomt de hidden holes getrokken. Dit doet zij door uit achttien kaartjes (voor iedere hole een) er negen te trekken. Deze negen holes zijn de hidden holes die mee tellen in de wedstrijd. De commissie publiceert deze hidden holes op een bord, zodat iedere deelnemer bij binnenkomst zijn/haar score kan uitrekenen. De deelnemers omcirkelen de hidden holes en rekenen de score uit. Vervolgens wordt de ondertekende kaart, voorzien van de score, bij de wedstrijdcommissie ingeleverd.

Is de wedstrijd een strokeplaywedstrijd, dan wint degene met de laagste netto score op de negen hidden holes.

Is de wedstrijd een stablefordwedstrijd, dan wint degene op de hoogste score op de negen hidden holes.

Eindigen twee spelers gelijk, dan trekt de WECO een extra hole en kijkt wie op die hole het beste gescored heeft.

Handicapverrekening
In de stablefordwedstrijd de playing handicap op de betreffende holes van toepassing.

* Noot: Deze wedstrijd kan ook qualifying gespeeld worden, daar iedereen over 18 holes een eigen kaart loopt.

Hidden holes en hidden partners NQ of Q *

Hidden holes met hidden partners is een wedstrijdvorm waarin de deelnemers pas na afloop van hun volledige ronde horen welke holes meetellen in de wedstrijd en met welke partner zij de wedstrijd gespeeld hebben. De wedstijdcommissie heeft tijdens de wedstrijd en voordat de eerste flight binnenkomt de hidden holes en de hidden partners getrokken. Dit doet zij:
1. voor de holes door uit achttien kaartjes (voor iedere hole een) er negen te trekken. Deze negen holes zijn de hidden holes die mee tellen in de wedstrijd.
2. voor de partners door uit de deelnemerslijst koppels te trekken.

De commissie publiceert deze hidden holes en de hidden partners op een bord, zodat ieder koppel bij binnenkomst de eigen score kan uitrekenen. Het koppel omcirkelt de hidden holes op beide kaarten en rekenen de score uit. Vervolgens worden beide kaarten ondertekend, voorzien van de totaalscore, bij de wedstrijdcommissie ingeleverd.

Is de wedstrijd een strokeplaywedstrijd, dan wint het koppel met de laagste netto score op de negen hidden holes.

Is de wedstrijd een stablefordwedstrijd, dan wint het koppel met de hoogste stablefordscore op de negen hidden holes.

Eindigen twee koppels gelijk, dan trekt de wedstrijdcommissie een extra hole en kijkt welk koppel op die hole het beste gescored heeft.

Handicapverrekening
Is het een stablefordwedstrijd dan is de playing handicap op de betreffende holes van toepassing.

* Noot: Deze wedstrijd kan ook qualifying gespeeld worden, daar iedereen over 18 holes een eigen kaart loopt.

Drie varianten van de koppelwedstrijd Ball Better Ball

Koppelwedstrijd – Better Bal Stableford – NQ

In deze koppelwedstrijd bestaat de flight uit vier spelers. Twee spelers vormen samen een koppel. Beide spelers van het koppel spelen hun eigen bal. Als de hole is uitgespeeld noteert het koppel de beste stablefordscore op de kaart. Indien de partners op een hole gelijk eindigen, dan wordt de score genoteerd van degene die het eerst heeft uitgeholed.

Aangezien het een stablefordwedstrijd is dienen spelers die niet meer kunnen scoren hun bal op te nemen. Op deze wijze wordt de snelheid van het spel bevorderd.

Het koppel met het hoogste aantal stablefordpunten wint de wedstrijd.

Handicapverrekening
Beide spelers spelen met 90% van hun eigen playing handicap.
Voorbeeld:
Speler A (12) en B (19) vormen een koppel.
A krijgt 90% van 12 = 12 – 1.2 = 10.8 = afgerond 11 slagen.
B krijgt 90% van 19 = 19 – 1.9 = 17.1 = afgerond 17 slagen.
De stroke index bepaalt op welke holes de handicapslagen vallen.

Koppelwedstrijd – Better Ball tegen PAR van de baan (of Bogey) – NQ of Q

In deze koppelwedstrijd bestaat de flight uit vier spelers. Twee spelers vormen samen een koppel. Beide spelers van het koppel spelen hun eigen bal. Het koppel speelt tegen de par van de baan. De beste score van de twee spelers ten opzichte van de par van de baan wordt genoteerd. Is de score beter dan de par van de baan dan schrijft men een plus (+). Is de score gelijk aan de par van de baan dan schrijft men een nul (0). Is de score slechter dan de par van de baan dan schrijft men een min (-).

De bedoeling van deze koppelwedstrijd is dat het team zeer aanvallend probeert te spelen, want alleen de birdies of beter tellen! Het team met de meeste plussen wint de wedstrijd.

Noot: i.p.v. tegen de par van de baan te spelen, kan ook tegen de bogey van de baan gespeeld worden. Ook dan dient aanvallend gespeeld te worden, want alleen de parren of beter tellen.

Handicapverrekening
Niet van toepassing, want er wordt gespeeld tegen de par van de baan. Ieder koppel heeft steeds twee kansen om een goede score te maken.

Koppelwedstrijd – Better Ball tegen eigen par (of bogey) – NQ of Q

In deze koppelwedstrijd spelen bestaat de flight uit vier spelers. Twee spelers vormen samen een koppel. Beide spelers van het koppel spelen hun eigen bal. Het koppel speelt tegen de eigen par op grond van de eigen handicap. De beste score van de twee spelers ten opzichte van de eigen par wordt genoteerd. Is de score beter dan de eigen par dan schrijft men een plus (+). Is de score gelijk aan de eigen par dan schrijft men een nul (0). Is de score slechter dan de eigen par dan schrijft men een min (-).

Voorbeeld:
– Op een par 4 krijgt speler 1 krijgt op grond van zijn playing handicap 2 slagen op deze hole. Zijn eigen par is dus 6. Hij speelt een 5. Dit is ten opzichte van zijn eigen par dus een birdie. Dit scoort een plus (+).
– Op een par 4 krijgt speler 2 op grond van zijn playing handicap 1 slag op deze hole. Zijn eigen par is dus 5. Hij speelt een 5. Dit is ten opzichte van de eigen par dus een par. Dit scoort een nul (0).
– Op grond van de bovenstaande score noteert het team een plus (+).

De bedoeling van deze koppelwedstrijd is dat het team zeer aanvallend probeert te spelen, want alleen de birdies of beter ten opzichte van de eigen parren tellen!

Het koppel met de meeste plussen wint de wedstrijd.

Handicapverrekening
Er wordt gespeeld met 90% van de eigen playing handicap. Ieder team heeft immers steeds twee kansen om goed te scoren.

Texas Scramble – teamwedstrijd – NQ

Deze spelvorm is erg geliefd bij een gezelligheidswedstrijd met veel deelnemers. In de flight speel je met elkaar en ga je snel door de baan.

In deze wedstrijd vormen vier spelers een team. Ieder teamlid slaat af en vervolgens kiest men de beste balpositie. Deze positie wordt gemerkt met een tee o.i.d. De speler wiens bal is gekozen, mag niet van deze positie een volgende slag doen. De andere drie spelers droppen hun bal, binnen één stoklengte en niet dichter bij de hole, bij de gemarkeerde plek en doen hun tweede slag. Voor de derde slag kiest men wederom de beste balpositie en mag de speler wiens bal is gekozen niet slaan. Dit herhaalt men tot er is uitgeholed.

Op de greens moeten de ballen gespeeld worden binnen 10 centimeter van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden door een marker.

Puntentelling
Na iedere hole wordt de beste score genoteerd. Aan het eind worden de scores opgeteld. Het team met de laagste netto score is winnaar.

Handicapverrekening
De gezamenlijke playing handicaps van een team worden opgeteld en 1/4 of 1/8 hiervan krijgt een team als playing handicap.
Voorbeeld:
1. speler A heeft handicap 9 , B heeft 12, C heeft 20 en D heeft 21; tezamen 62. Het team krijgt: 62 : 8 = 7,7 slagen, naar boven afgerond 8 slagen mee.
2. speler A heeft handicap 9 , B heeft 12, C heeft 20 en D heeft 21. Tezamen 62. Het team krijgt: 62 :4 = 15.5 slagen, naar boven afgerond 16 slagen mee.

Onderdelen die een wedstrijd kunnen verlevendigen

Neary
De neary is een extra prijs in een wedstrijd op één of meer parren 3 . Om voor de prijs in aanmerking te komen moet de bal:
– zijn afgeslagen vanaf de tee (alleen de eerste slag telt)
– tot stilstand zijn gekomen op de green of in de hole
– winnaar is degene van wie de bal het dichtste bij de pin ligt. Een “hole in one” is altijd de beste neary.
– er kan een aparte dames- en herenprijs uitgeloofd worden. Dit hoeft niet.
– de hole moet het liefst worden gestoken op een gemakkelijke positie in het midden van de green.

Nearyklassement
Dit is een extra prijs in een wedstrijd op alle par 3 holes van de baan. Voor iedere par 3 geldt de volgende puntentelling:
– 2 punten voor het slaan op de geen;
– 3 punten voor het slaan op de green en dichter bij de hole dan tot dan;
– 10 punten voor het slaan van de neary;
– op elke hole zijn dus maximaal 15 punten te verdienen voor de persoon die de hole wint.

Na afloop van de wedstrijd worden alle punten die een speler behaalt heeft bij elkaar opgeteld. De speler met de meeste punten wint het nearyklassement van de ronde.

Tweary
Een tweary is de tweede slag op een par 3 en par 4 zo dicht mogelijk bij de pin.
– Op een par 3
De tweede slag van de speler telt. Het gaat om de bal die tot stilstand is gekomen op de green of in de hole. Winnaar is degene van wie de bal het dichtste bij de pin ligt na de tweede slag. Een “birdie” is altijd de beste tweary op een par 3.
De hole moet het liefst worden gestoken op een gemakkelijke positie in het midden van de green.

– Op een par 4
De tweede slag van de speler telt. Het gaat om de bal die tot stilstand is gekomen op de green of in de hole. Winnaar is degene van wie de bal het dichtste bij de pin ligt na de tweede slag. Een “eagle” is altijd de beste tweary op een par 4.
De hole moet het liefst worden gestoken op een gemakkelijke positie in het midden van de green.

Leary
Dit is een extra prijs in een wedstrijd op een par 5. Het gaat om de derde slag zo dicht mogelijk bij de pin. Het gaat om de derde bal die tot stilstand is gekomen op de green of in de hole. Winnaar is degene van wie de bal met de derde slag het dichtste bij de pin ligt. Een “eagle” is altijd de beste leary op een par 5.
De hole moet het liefst worden gestoken op een gemakkelijke positie in het midden van de green.

Water leary
Op hole 11. Dichts bij de waterhindernis met de tweede slag.

Longest drive
Dit is een extra prijs in een wedstrijd op een lange par 4 of op een par 5. Om voor de prijs van de longest drive in aanmerking te komen moet de bal:
– zijn afgeslagen van de tee (alleen de eerste slag telt);
– tot stilstand komen op de fairway van de betreffende hole. Winnaar is degene, van wie de bal het verste van de afslagplaats tot stilstand is gekomen. Er is meestal een aparte prijs voor de dames en de heren.

Mulligan
In wedstrijden voor b.v. een goed doel kunnen de spelers “mulligans” kopen. Een “mulligan” kan worden ingezet bij een slechte slag. Als de “mulligan” wordt ingezet mag de speler de slag overdoen, zonder straf.

Er kan ook een “mulligan” ingezet worden als men in een bunker ligt. De bal mag dan buiten de bunker worden gedropt.

II Wedstrijdcommissie Heemskerkse Golfclub – Spelvormen uit eerdere jaren en mogelijkheden voor de toekomst

Alliance – NQ of Q

Alliance stableford wordt gespeeld door teams van vier personen. Allen spelen de baan individueel, echter alleen de twee beste scores van elk team worden op de scorekaart van het team genoteerd. Van de twee beste spelers worden per hole het aantal slagen en de stablefordpunten genoteerd.
Heeft slechts één speler op een bepaalde hole stablefordpunten behaald, dan wordt uiteraard slechts die score genoteerd. Behaalt niemand punten, dan noteert men op de kaart dus niets.
Indien een speler niet meer kan scoren ten opzichte van een van zijn teamleden, dan dient hij zijn bal op te nemen.
Na 18 holes worden de puntentotalen opgeteld en genoteerd. De scorekaart moet, na controle door twee spelers, ondertekend worden ingeleverd.
Winnaar is het team met het hoogste aantal punten.
Maximum exact handicap bij deelname is 36.
Handicapverrekening
Aantal handicapslagen = 90% ( 0.5 afronden naar boven).

Four Ball Agregaat Stableford ( NQ )
Four Ball Aggregaat Stableford is een wedstrijd voor koppels, waarbij ieder zijn eigen bal speelt. Het resultaat van het team wordt bepaald door de som van beide scores over de vastgestelde ronde.
Partners die meer dan twee slagen boven hun netto par spelen, kunnen niet meer scoren en dienen dus hun bal op te rapen.
De stablefordpunten noteren bij de betreffende speler in de daarvoor bestemde vakjes en na achttien holes bij elkaar optellen.
Het koppel met het hoogst aantal stablefordpunten is winnaar.
Handicapverrekening
Het aantal handicapslagen is voor beide partners 90% van de playing handicap.
(0,5 afronden naar boven)
Voorbeeld: Spelers A , playing handicap 12 en B, playing handicap19 zijn partners.
A krijgt 90% van 12 = 12 – 1,2 = 10,8 afgerond 11 handicapslagen
B krijgt 90% van 19 = 19 – 1,9 = 17,1 afgerond 17 handicapslagen
De stroke-index bepaalt op welke holes de handicapslagen vallen.
Koppelwedstrijd Stableford Cocktail – NQ
De Stableford Cocktail is een spelvorm waarin drie verschillende spellen worden gecombineerd. Het is een teamwedstrijd die gespeeld wordt over 18 holes. Op de eerste zes holes wordt greensome stableford gespeeld. Op de tweede zes holes rye foursome stableford. Op de laatste holes foursome stableford.
Hole 1 t/m 6: Greensome stableford
In de greensome spelen twee spelers als team. Op elke hole slaan beide spelers met de eigen bal af. Vervolgens bepalen zij samen met welke bal zij de hole uit willen spelen. De speler wiens bal niet gekozen is neemt zijn bal op en doet de tweede slag. Vervolgens slaan de spelers om de beurt totdat de hole is uitgespeeld. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. De stablefordscore van het team wordt op de scorekaart genoteerd.
Hole 7 t/m 12: Rye Foursome stableford
Bij Rye Foursome slaan beide spelers af, maar zij dienen voordat zij de tee verlaten te bepalen wie de tweede slag gaat doen. Degene die de tweede slag doet, bepaalt ook met welke bal wordt doorgespeeld, de andere bal wordt opgeraapt. Er wordt om de beurt geslagen tot de hole is uitgespeeld. De stablefordscore van het team wordt op de scorekaart genoteerd.

Hole 13 t/m 18: Foursome stableford
In de Foursome speelt het team met één bal. Het team slaat om beurten af (de ene op de oneven holes en de andere op de even holes) en spelen ook om de beurt de hole uit.
Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen. De stablefordscore van het team wordt op de scorekaart genoteerd.

Handicapverrekening
Het team krijgt het aantal handicapslagen dat gelijk is aan 50% van de som van de playing handicaps van beide partners. Hierbij vindt een afronding maar boven plaats.
Voorbeeld
Mevrouw A , playing handicap 12 en de heer B playing handicap 19 zijn partners. Het paar krijgt 12 + 19: 2 = 31: 2 = 15.5 afgerond 16 handicapslagen.
Winnaar is het team met de hoogste stablefordscore.

Cross Country – strokeplay – NQ

Cross Country wordt als strokeplay gespeeld, individueel of met een team. Het parcours wordt kris-kras over de hele baan uitgezet. Het uitzetten van de parcours geschiedt door de wedstrijdcommissie, in overleg met de baancommissie, die een en ander duidelijk op de scorekaart van de deelnemers moet aangeven.

Een paar voorbeelden
Vanaf de tee van 1 wordt gespeeld naar de green van 9. Vanaf de tee van 8 wordt afgeslagen naar de green van 11. enz. Deze wedstrijd vraagt voor een eerste keer een gedegen voorbereiding. Wat is mogelijk? Hoe worden gevaarlijke situaties voorkomen? Hoe wordt de stroke-index bepaald? Enz.

Handicapverrekening
Niet van toepassing.

Vossenjacht 1 – stableford – NQ

In de vossenjacht wordt gespeeld tegen de par van de ‘vos’, d.w.z. tegen de score van de vos, plus handicapverrekening voor de deelnemers. Een door de wedstrijdcommissie aangewezen of uitgenodigde ‘vos’, gaat samen met een deelnemer aan de wedstrijd als eerste de baan in. De ‘vos’ bepaalt door zijn spel de par van iedere hole. Speelt de ‘vos’ een par 4 in drie slagen, dan wordt die hole vanaf dat moment voor de rest van de wedstrijd een par 3. Na afloop van elke hole noteert hij zijn score op een kaartje. Dit kaartje bevestigt hij aan de vlaggenstok (of legt hij neer op de tee van de volgende hole). Zo kunnen de ‘jagers’ op de vos zien wat de par van de hole is geweest en kunnen zij hun score bepalen en noteren.

Een vossenjacht kan tot verbazingwekkende scores leiden.

Handicapverrekening
Iedere jager speelt met zijn eigen handicap.

Puntentelling
Voorbeeld:
– par 4 – de vos scoort 6 – de par van de hole wordt dus 6. De playing handicap van de speler op de hole is 2 slagen. De par van de speler is dus 8. De speler scoort 5. Hij scoort drie slagen beter dan de vos = 5 punten.
– par drie – de vos scoort 3 – de par van de hole blijft dus 3. De playing handicap van de speler op de hole is 1 extra slag. De par van de speler is dus 4. Hij scoort zijn par = 2 punten.
– par 5 – de vos scoort 8 – de par van de hole wordt dus 8. De playing handicap van de speler op de hole is 2 extra slagen. De par van de speler is dus 10. De speler scoort 6. Hij scoort dus 4 slagen beter dan zijn par = 6 punten.

Vossenjacht 2 – matchplay – NQ

De vossenjacht wordt gespeeld als een vorm van matchplay tegen de score van de ‘vos’. Een door de wedstrijdcommissie aangewezen of uitgenodigde ‘vos’, gaat samen met een deelnemer aan de wedstrijd als eerste de baan in. De ‘vos’ bepaalt door zijn spel de par van iedere hole. Speelt de ‘vos’ op een par 4 een 6, dan wordt die hole vanaf dat moment voor de rest van de wedstrijd een par zes. Na afloop van elke hole noteert hij zijn score op een kaartje. Dit kaartje bevestigt hij aan de vlaggenstok (of legt hij neer op de tee van de volgende hole). Zo kunnen de ‘jagers’ op de vos zien of zij de hole van de vos gewonnen, verloren of gehalveerd hebben.

Heeft een jager de hole gewonnen, dan noteert hij een plus (+). Is de hole verloren dan wordt een min (-) genoteerd en wordt de hole gehalveerd dan wordt een nul (0) genoteerd.

De speler met de meeste plussen wint de wedstrijd.

Handicapverrekening

Niet van toepassing.

Carrousel

Carrousel is bij uitstek geschikt om een zeer groot aantal deelnemers tegelijk in de baan te hebben. Het kan goed gebruikt worden om clubleden die anders weinig of niet met elkaar spelen kennis met elkaar te laten maken. Deze spelvorm is ook goed te gebruiken bij uitwisselingswedstrijden met andere clubs. Deze wedstrijd wordt gespeeld door teams van in totaal 6 spelers (A t/m F), die in steeds wisselende combinaties van twee spelen.

Na elke drie holes wisselt men van partner en vormt men een foursomepaar met steeds een ander teamlid. Het wisselen vindt plaats volgens het onderstaande schema:

• op hole 1 t/m 3 spelen samen: A+B C+D E+F
• op hole 4 t/m 6 spelen samen: A+C B+E D+F
• op hole 7 t/m 9 spelen samen: A+D B+F C+E
• op hole 10 t/m 12 spelen samen: A+E B+D C+F
• op hole 13 t/m 15 spelen samen: A+F B+C D+E
• op hole 16t/m 18 spelen samen: A+B C+D E+F

De speler wiens letter in het schema vet gedrukt is, slaat als eerste af in de betreffende combinatie.

De gevormde koppels spelen samen 1 bal. Na de afslag speelt de combinatie om en om tot is uitgeholed.

Puntentelling
Per hole wordt van het totale team steeds de twee beste bruto scores genoteerd. De handicapverrekening vindt plaats aan het einde van de ronde. Het team met de laagste netto score is winnaar van de wedstrijd
.
Handicapverrekening
Van de totaalscore over 18 holes wordt 2/6 van de gezamenlijke playing handicaps van de zes spelers afgetrokken.

Koppelwedstrijd – Heemskerkse Club Kampioenschappen Foursome – NQ

Dit foursomekampioenschap is een strokeplaywedstrijd waarbij twee spelers als partners (team) spelen. Ieder team speelt met één bal en slaat om beurten (regel 29-1). De teams mogen zelf bepalen wie van de spelers op de even en op de oneven holes afslaat. Het team dat over de vastgestelde ronde of ronden de laagste netto score maakt is de winnaar.

Handicapverrekening:
Brutoscore minus (playing handicap A + playing handicap B : 2 ) = netto score

Noot1 (NGF):
1. indien de som van de beide playing handicaps, gedeeld door twee, geen geheel getal is, wordt afgerond naar boven.
2. het is beter geen foursomewedstrijden te organiseren waaraan damesparen, herenparen en mixedparen kunnen meedoen. Er is immers géén reëel vergelijkbaar resultaat te berekenen voor mixedparen in verhouding tot damesparen en heren paren, omdat de Course Rating voor dames en heren bijna altijd verschilled is???;

Noot:2: Deze wedstrijd kan ook als stablefordwedstrijd gespeeld worden.

Het team dat over de vastgestelde ronde of ronden de laagste (netto) score maakt, is de winnaar en dus de clubkampioen.

III Wedstrijdcommissie Heemskerkse Golfclub – Spelvormen voor een individuele ronde t.b.v. de website

Als er buiten wedstrijdverband een ronde wordt gespeeld, kiest men meestal voor: een rondje stableford of een rondje strokeplay. Naast deze twee spelvormen zijn er echter nog veel andere leuke spellen, die een rondje golf tot een echte happening kunnen maken. Hieronder zullen een aantal voorbeelden worden genoemd.

Staat u op de eerste tee dan raden wij u aan om eens één van de onderstaande spelvormen met uw flightgenoten te spelen. Dit zal uw golfplezier zeker vergroten!

Matchplay – flight van 2 of 4 spelers

Er wordt wel gezegd dat matchplay de oervorm van het golfspel is. Het leuke van matchplay is dat er sprake is van een onderlinge strijd in de flight. Het belangrijkste element van matchplay is, dat het gespeeld wordt per hole. Twee partijen spelen per hole tegen elkaar. Het leuke van matchplay is ook dat elke hole een nieuwe kans biedt op de uiteindelijke overwinning. Ook de kans op winst voor de één of de andere partij kan per hole wijzigen. Een voorsprong of achterstand van een paar holes kan als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Een partij, ook wel kant genoemd, kan uit één of twee spelers bestaan. Elke speler speelt zijn eigen bal. Een hole wordt gewonnen door de partij die de hole uitspeelt in het minste aantal slagen. In een handicapwedstrijd, d.w.z. met verrekening van de playing handicap van de speler, wordt de hole gewonnen door de partij met de laagste netto score. Winnaar van een wedstrijd is de partij die de vastgestelde ronde, leidt met een groter aantal holes dan er nog te spelen is ( b.v. 2 up (gewonnen holes voorsprong) met nog 1 hole te gaan).

Puntentelling
Nadat een hole gespeeld is, noteert de winnaar een plus (+) en de verliezer een min (-). Wanneer er gelijk gespeeld is (in golftermen: ‘gehalved’), wordt er voor beiden een nul (0) geschreven.

Tijdens de ronde volstaat men vaak met het noemen van 1 up, 2 up of 1 of 2 down enz. Men staat resp. 1, 2 holes voor of achter op de ander. Is op enig moment de stand gelijk dan wordt dit ‘all square’ genoemd. Het verdient aanbeveling na elke gespeelde hole de score aan elkaar te melden.
Ook bestaat de mogelijkheid dat één partij ‘dormi’ staat. Dit betekent dat deze de wedstrijd niet meer kunnen verliezen. Voorbeeld: kant A staat ‘dormi’ als deze 2 up staat nadat er 16 holes gespeeld zijn. A kan niet meer verliezen. Wint A vervolgens ook de 17e hole dan is de wedstrijd gespeeld. A wint dan met 3 & 1, d.w.z. 3 up en nog 1 hole te gaan.

Ook kan een wedstrijd na de 18e onbeslist zijn. Dit wordt als A/S. (all square) op de in te leveren kaart genoteerd. Bij officiële wedstrijden wordt daarna een play-off gespeeld.

Wanneer er gespeeld wordt met handicapverrekening, wordt de speler met de laagste playing handicap op nul slagen gezet. Hij krijgt géén handicapslagen. Het aantal handicapslagen van de andere speler bedraagt: eigen playing handicap minus de playing handicap van de speler met de laagste handicap. Voorbeeld: speler A heeft een playing handicap van 18 en speler B heeft 26. Speler A krijgt 0 slagen en speler B 26 – 18 = 6 slagen.

Amerikaantje – flight van drie personen

Een Amerikaantje is een soort matchplaywedstrijd waarin drie spelers tegen elkaar strijden om zes punten per hole. De verdeling van de punten gaat als volgt:
• De speler die de laagste netto score maakt op een hole krijgt vier punten, de tweede 2 punten en de derde 0 punten.
• Als twee spelers de winnende netto score maken, dan krijgen beiden die punten en de derde nul punten;
• Maken alle drie de spelers dezelfde netto score, dan krijgt ieder twee punten;
• Wint één speler de hole en hebben de anderen een gelijke score, dan krijgt de winnaar vier punten en de beide anderen één punt.
• Ook wordt vaak voor een bijzonder goed resultaat , b.v. een birdie, de zes punten aan deze winnaar van de hole toegekend.
• Na 18 hole worden de verkregen punten per speler opgeteld. Winnaar is degene met het hoogste aantal punten.
• Let er wel op dat u uw netto score (de netto score is het aantal slagen op de hole minus de eventuele handicapverrekening) noteert. Voordat u het weet hebt u uit gewoonte uw bruto score opgeschreven.

Het leuke van deze wedstrijdvorm is dat er in een flight van drie spelers 18 wedstrijdjes gespeeld worden. Het blijft dus spannend tot de laatste hole.

Handicapverrekening
De speler met de laagste playing handicap wordt op nul slagen gezet. Hij krijgt géén handicapslagen. Het aantal handicapslagen van de twee andere spelers bedraagt: eigen playing handicap minus de playing handicap van de speler met de laagste handicap.

Skinnen – flight van drie of vier personen

Ga eens skinnen tijdens een golfronde. Al te vaak gebeurt het dat een flight na negen holes en zes strepen een beetje de interesse verliest en plichtmatig doorhobbelt. Erger nog, drie flightgenoten zitten met een slechte score en dringen onbedoeld hun teleurstelling op aan die ene flightgenoot die nog voor de punten wil gaan. Om dat de voorkomen of om te keren verdient het aanbeveling dat flightgenoten onderling ook één of andere wedstrijdvorm afspreken. Zodat het nog ergens over gaat. Als het ergens om gaat, speel je immers beter.

Een populaire onderlinge spelvorm is “skinnen”. Skinnen betekent schaven, iemand “op de huid zitten” Vermoedelijk is Amerika de bakermat van het skinnen en heeft het iets te maken met woudlopers die lange avonden doden met het spelen om iets wat zij hebben: dierenvellen. De Amerikanen spreken van een skins game (meervoud dus). Er is in de VS een jaarlijks groot kampioenschap dat in de vorm van een skins game wordt gespeeld. De volgende beschrijving kunt u daar aantreffen: The popularity of the tournament led to the term “skins game” to be referred to progressive jackpot events where if a prize is not won, it is carried over to the next round, where if a player wins, he wins the combined jackpot. Een variant van het in Amerika zo typerende “winner takes all”-denken.

Afijn, hoe gaat het op de golfbaan? De bedoeling is dat er op elke hole een prijs wordt gezet en dat deze ook gewonnen wordt. Scoort iemand van de flight op een hole het laagst, dan wint hij de skin. Als twee of meer spelers met elkaar de laagste score delen dan gaat het bedrag van die hole door naar de volgende hole, enzovoort.
Op deze wijze worden in ieder geval 18 skins gewonnen. Soms is een play-off nodig als er op de 18e hole geen beslissing valt. Vaak is dat een chipping contest op de oefengreen.

Er is echter meer te verdelen dan alleen de skins op een hole. Van Kevin Monaghan leren wij de zgn. full skin en de regels zijn als volgt:

Inleg: naar keuze. Het moet ergens om gaan, maar het hoeft niet veel te zijn: b.v. € 0,50 per persoon per skin is reeds voldoende om later in het clubhuis de drank van te betalen. Dit betekent dat bij een flight van 4 skinners, elke skin in totaal € 2 waard is en de winnaar netto € 1,50 per skin opstrijkt. Hij moet immers zelf ook de inleg betalen.

Speel je met een bruto score (zonder handicapverrekening) of de netto score (na handicapverrekening). Wat je doet is een kwestie van afspraak.

Het spannende van skinnen is het Jackpot-effect: zoals gezegd, wordt een hole niet gewonnen dan gaat de inleg mee naar de volgende hole en wordt er, door alle flightgenoten, om 2 skins gespeeld. Is het weer gelijk dan wordt er de volgende hole om 3 skins gespeeld. Enzovoort. Dit element verhoogt de spanning zeer. Het is dus mogelijk om zeg 5 holes als een krant te staan ballen en dan op hole zes toch maar even 2,3,4,5 of zelfs 6 skins te pakken.
Voor bijzondere verrichtingen kunnen ook skins worden afgesproken. Een belangrijk extra element van het skinnen. Er zitten dan niet alleen 18 skins in de pot, maar nog meer. Hoe zit dat?
(1) Birdies. Een birdie is een extra skin (dus uitgaande van een 4-bal € 1,50 extra voor de winnaar). Het is mogelijk dat er meerdere birdies worden gemaakt op een hole, de hole skin blijft staan maar de birdie-makers hebben ieder hun skin.
(2) Nearys. Het is gebruikelijk op par-3-holes een neary skin toe te kennen. Voorwaarde is wel dat de desbetreffende bal op de green ligt.
(3) Sand saves. Ook een sand save levert een skin op. Een sand save is een schot vanuit een bunker (zo nog nodig) gevolgd door een schot of putt voor een par of beter.
(4) Tingelings. Een tingeling is een schot dat wordt geholed van buiten de green met een andere stok dan de putter voor par of beter. Dit klinkt ingewikkeld maar het is zeker de moeite waard. Stelt u zich voor dat een schot van buiten de green op een par 3 er ineens ingaat: birdie, tingeling en waarschijnlijk ook de gewone skin. Het moment om triomfantelijk “tingeling” te roepen naar de nearie-man.
(5) Combinaties van (1) t/m (4). Inderdaad, u begreep het al. Bijzondere verrichtingen kunnen cumuleren. Een sandwedge-bunkershot ineens in de hole voor birdie is (i) een birdie, (ii) een sand save, (iii) een tingeling en (iv) hoogstwaarschijnlijk een gewone skin. 4 skins in one shot! Mooie ogenblikken.

Het spreekt dat degene die als geheel nul skins scoort, daarover duchtig wordt onderhouden en dat is karaktervormend.

Nog even iets over uitrekenen. Het is aan te raden eerst het totaal aantal gewonnen skins te bepalen. Zeg dat zijn er 25. Ieders inleg wordt dan (25×0,50 =) €12,50. De totale pot (stel het was een vierbal-flight) is dan € 60 en ieder skin is waard € 2. Stel speler A heeft 5 skins, dan krijgt hij (5×2=) € 10, moet betalen € 12,50, dus netto in de pot stoppen € 2,50. Enzovoort. Ga er, bij het uitrekenen, even rustig voor zitten en wees wantrouwig tegenover spelers die het wel “even uit het hoofd doen” of “een veel snellere methode hebben”. Gewoon alles uitrekenen op een stukje papier, dat is toch het beste. Aan het eind moeten de netto bijdragen aan de pot precies sluiten met de netto uitkeringen uit de pot. Net boekhouden.

Oja, de gewoonte is dat het gewonnen geld niet mag worden meegenomen naar huis. Al het geld komt op tafel en wordt omgezet in consumpties (drinken en eten) voor de flightgenoten. Zo heb je samen nog een keer plezier.

Handicapverrekening
De speler met de laagste playing handicap wordt op nul slagen gezet. Hij krijgt géén handicapslagen. Het aantal handicapslagen van de twee andere spelers bedraagt: eigen playing handicap minus de playing handicap van de speler met de laagste playing handicap. Voorbeeld: A heeft een playing handicap van 10, B heeft 14, C heeft 18 en D heeft 22. A krijgt geen slagen mee. B 14 – 10 = 4 slagen. BC 18 – 10 = 8 slagen en D 22 -10 = 12 slagen.

Als de handicaps vrijwel gelijk zijn, kan ook zonder handicapverrekening gespeeld worden. Het gaat dan om de bruto scores.

Three-ball – matchplay – flight van 3 personen

In deze matchplaywedstrijd, ook wel round robin genoemd, spelen drie spelers tegen elkaar. Elke speler speelt zijn eigen bal. Elke speler speelt in principe twee afzonderlijke partijen (singles): speler A tegen B, A tegen C en B tegen C en tegen A, C tegen A en tegen B.

Handicapverrekening
De speler met de hogere handicap krijgt het aantal handicapslagen dat gelijk is aan het verschil tussen handicaps.

Puntentelling
Nadat een hole gespeeld is, noteert de winnaar een plus (+) en de verliezer een min (-). Wanneer er gelijk gespeeld is (in golftermen: ‘gehalved’), wordt er een nul (0) geschreven. Iedere speler noteert per hole dus twee scores.

De speler met de meeste plussen wint de wedstrijd.

Best ball – matchplay – – flight van 3 of 4 personen – teamwedstrijd

Dit is een matchplaywedstrijd waarin één speler speelt tegen de beste bal (score) van twee of drie andere spelers. In het algemeen speelt de speler met de laagste playing handicap tegen de andere spelers. Er is dus sprake van twee partijen – één tegen twee of drie.

Puntentelling
Nadat een hole gespeeld is, noteert de partij die de hole wint een plus (+) en de partij die de hole verliest een min (-). Wanneer er gelijk gespeeld is (in golftermen: ‘gehalved’), wordt er een nul (0) geschreven.

Handicapverrekening
Er wordt gespeeld zonder handicapverrekening. De partij die meerdere spelers heeft, heeft immers meer kansen om goed te scoren.

De partij met de meeste plussen wint de wedstrijd.

Four Ball better ball – matchplay – flight van 4 personen – teamwedstrijd

Dit is een vorm van better ball, waarin twee partijen matchplay tegen elkaar spelen. Elke speler speelt zijn eigen bal. Het laagste aantal slagen van elk koppel telt. De wedstrijd wordt gewonnen door de partij met een groter aantal holes ‘up’ dan er nog te gaan zijn.

Handicapverrekening
Van de vier spelers wordt de laagste handicapper op 0 gezet. De overige spelers krijgen 3/4 van het verschil van die laagste en hun eigen playing handicap mee.
Voorbeeld:
A heeft playing handicap 10, B heeft 14, C heeft 18 en D heeft 22.
A krijgt geen slagen mee, B krijgt (14-10) x ¾ = 3 slagen, C krijgt (18-10) x ¾ = 6 slagen en D krijgt (22 – 10) x ¾ = 9 slagen.

Foursome – matchplay – flight van 4 personen – teamwedstrijd

Ook dit is een matchplaywedstrijd waarin twee spelers als team spelen tegen twee andere spelers. Ieder team speelt met één bal en slaat om beurten. De teams mogen zelf bepalen wie van de spelers op de even en op de oneven holes afslaat.

Puntentelling
Nadat een hole gespeeld is, noteert het team dat de hole wint een plus (+) en het team dat de hole verliest een min (-). Wanneer er gelijk gespeeld is (in golftermen: ‘gehalved’), wordt er een 0 geschreven.

Handicapverrekening
Het team met de hoogste gezamenlijke playing handicap (stel A & B) krijgt van het andere team een aantal handicapslagen dat gelijk is aan 50% van het verschil tussen de gezamenlijke handicaps: playing handicap speler A + playing handicap speler B minus playing handicap speler C + playing handicap speler D gedeeld door 0.5. Eventuele breuken worden afgerond.

Voorbeeld:
A (12) en B (19) spelen tegen C (6) en D (14). A en B krijgen van C en D een aantal handicapslagen dat gelijk is aan : (12 + 19 =) 31 – (6 + 14 =) 20 = 11 : 2 = 5.5. – afgerond 6 slagen.

Het team met de meeste plussen wint.

Chapman foursome – flight van 4 personen

Een Chapman foursome wordt gespeeld als vierbal. Daarbinnen vormen zich twee teams. De teamleden slaan om en om. De partners van elk team slaan beide af. Als tweede slag spelen ze de bal van hun partner (A de bal van B, B de bal van A, C die van D en D die van C). Vervolgens kiezen de partners de bal waarmee ze samen doorspelen. Stel dat A de tweede slag heeft gedaan, dan slaat B de derde en zo om beurten verder tot de hole is uitgespeeld. Strafslagen beïnvloeden de volgorde van spelen niet.

Puntentelling
De score wordt genoteerd als bij strokeplay en de wedstrijd wordt gewonnen door het team met de laagste netto score.

Handicapverrekening
Het team met de hoogste gezamenlijke playing handicap (stel A & B) krijgt van het andere team een aantal handicapslagen dat gelijk is aan 50% van het verschil tussen de gezamenlijke handicaps: playing handicap speler A + playing handicap speler B minus playing handicap speler C + playing handicap speler D gedeeld door 0.5. Eventuele breuken worden afgerond.

Voorbeeld:
A (12) en B (19) spelen tegen C (6) en D (14). A en B krijgen van C en D een aantal handicapslagen dat gelijk is aan : (12 + 19 =) 31 – (6 + 14 =) 20 = 11 : 2 = 5.5. – afgerond 6 slagen.

Beste totaal, beste en slechtste bal – flight van 4 personen

Dit is een strokeplaywedstrijd voor vier spelers die twee teams vormen en waarbij de scores van beide partners op een hole bij elkaar worden opgeteld. Winnaar van de hole is het team met de laagste score. Dit team ontvangt daarvoor 1 punt.
Vervolgens krijgt de speler met de beste score van alle vier de spelers ook een punt voor zijn team. De speler met de slechtste score verliest echter een punt voor zijn team. Er wordt geen punt toegekend als de twee teams dezelfde totaalscore behalen of wanneer twee spelers dezelfde beste of slechtste score maken.
Het kan voorkomen dat één team zowel de hole wint, als de laagste, maar ook de hoogste score heeft.

Voorbeeld: A scoort een 7 en B een 3. C maakt een 5 en D een 6. AB winnen de hole en krijgen daarvoor 1 punt. B krijgt een punt voor de beste score, maar A verliest 1 punt omdat hij het slechtst heeft gescoord. Team AB krijgt dus: 1+1-1 = 1 punt.

Handicapverrekening
Niet van toepassing.