Certificaat heemskerksegolfclub

Nieuws over de certificaten

Toen de nieuwe golfbaan in de polder “De Noorderbuitendijken” in 1995 moest worden gefinancierd, verlangde de bank dat naast de verstrekte leningen en er eigen inbreng van de leden zou zijn in de vorm van eigen vermogen van de opgerichte Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord. Deze beheersstichting werd juridisch eigenaar van het onroerend goed, gronden, gebouwen etc, en de aangesloten certificaathouders werden en zijn de economische eigenaren.

De 1000 certificaten zijn deels voor fl. 4000 en deels voor fl. 5000 uitgegeven.

Het in eigendom hebben van een certificaat geeft recht op 1/1000ste deel van de baan en is voorbehouden aan de leden van de vereniging de Heemskerkse Golfclub en lid worden van de vereniging kan alleen als er ook een certificaat in eigendom is verworven.

Tevens legde men in de certificaathouders voorwaarden vast dat de certificaten vrij verhandelbaar zouden zijn (met bovengenoemde beperking!) en dat de ‘markt’ de prijs van het certificaat zal bepalen.

De geschetste situatie bestaat nog steeds en door de groeiende belangstelling voor golf is lange tijd de prijs van het certificaat gestaag omhoog gegaan. Er zijn certificaten van eigenaar verwisseld voor meer dan €7.000. Het secretariaat had steeds een bemiddelende rol in het bijeen brengen van kopers en verkopers van certificaten, houdt tevens de administratie ervan bij en regelt de feitelijke transacties. Er is heel lang meer vraag naar certificaten geweest dan er aanbod was!

Thans is de situatie op de golf markt geheel anders!

Er zijn per definitie 1000 certificaathouders, het ledental van de vereniging echter ligt veel lager, medio 2016 zijn dat er ongeveer 850.

Met het dalen van het ledenaantal van de vereniging is ook de marktwaarde van het certificaat drastisch omlaag gegaan, op dit moment vinden de meeste transacties rond de € 500 plaats en heeft de Stichting enige certificaten gekocht die door of namens ex leden zijn aangeboden, overeenkomstig de certificeringsvoorwaarden is de Stichting daartoe verplicht nadat het ex lid dat geruime tijd zelf op de markt heeft geprobeerd. Ook de Stichting koopt thans in voor €500 en verkoopt zodra dat mogelijk is voor het gelijke bedrag aan een nieuw lid.

De verkoop van certificaten aan nieuwe leden gaat op datum van aankoop of aanmelding tegen de door het bestuur vastgestelde prijs, de oudste data gaan voor de latere data. Als ex leden meer voor hun certificaat vragen lopen zij niet mee in de matchingprocedure en blijft het certificaat in hun eigendom. Tot nu toe heeft het stichtingsbestuur dit toegestaan ondanks de aanbiedingsplicht van ex leden die in de certificeringsvoorwaarden is opgenomen.

Het stichtingsbestuur is er zich van bewust dat, zeker gedurende de periode dat er nog onzekerheid is over het volwaardig voortbestaan van de baan in verband met de verbindingsweg A8/A9, het ledental van de vereniging niet heel snel zal stijgen, misschien is het wel verstandig er rekening mee te houden dat het ledental gedurende geruime tijd stabiliseert op zo’n 850, er blijven dan steeds ongeveer 150 certificaten bij ex leden of de Stichting in eigendom.

Er zijn op moment maar weinig transacties, de marktwaarde van het certificaat zal de komende onzekere periode dan ook verder afnemen

Het Stichtingsbestuur heeft dan ook besloten dat de aankoopprijs voor certificaten €500 blijft totdat er daadwerkelijk 20 certificaten door de Stichting zijn ingekocht, daarna betaalt de Stichting nog €300 voor een certificaat dat wordt aangeboden totdat er totaal 50 zijn ingekocht en mochten er dan nog meer certificaten worden aangeboden aan de Stichting dan wordt de prijs €100 per certificaat.

Omdat de Stichting geen winstoogmerk heeft, worden de ingekochte certificaten tegen de zelfde prijs aan nieuwe leden ter hand gesteld.

Het bestuur zal in overleg met de vereniging en haar website beheerder bezien hoe leden en ex leden adequaat over de actuele prijs van het certificaat kunnen worden geïnformeerd.

Voor vragen kunt u bij de secretaris van het bestuur terecht.

 

Namens het bestuur van de Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord,

Harmen Martijnse

Secretaris, h.martijnse@wxs.nl

 

8 juli 2016

 

NB Het huidige bij de Stichting in bezit zijnde certificaten is 2, let wel, dit is een moment opname die morgen alweer anders kan zijn!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.