Reglement

Toernooi reglement

 

Toernooi reglement van het Heemskerkse Par 3 Open 2020 op 7 juni  2020

  1. Het “ Heemskerkse Par Open 3 ” bestaat uit een Strokeplay wedstrijd over 18 holes

Het toernooi

Het Heemskerkse Par Open 3 kampioenschap wordt gespeeld over 2 rondes van 18 holes. De spelvorm is bruto/Netto Strokeplay, dus zonder/met handicapverrekening.

De 1ste ronde start om 09.00 uur en zal gaan over 18 holes.

Op basis van het aantal inschrijvingen kan de wedstrijdcommissie besluiten de categorieën aanpassen.

De 2de ronde start om 14.00 uur en zal eveneens gaan over 18 holes.

Winnaars van dit Open zijn diegenen die in hun categorie eindigen met de beste bruto/netto score over 18 holes.

Bij een gelijke score voor de eerste plaats, in beide categorieën, van twee of meer spelers volgt een “sudden-death” play-off op de hole 8 en 9. Het resultaat van de play-off bepaalt in eerste instantie wie 1e, 2e, 3e enz. wordt.

De prijsuitreiking voor het toernooi vindt plaats na de 2de ronde. U dient bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn om uw prijs op te halen. Nummers 1, 2 en 3 in de twee categorieën krijgen een prijs.

  1. Inschrijving en deelname:
    U moet in het bezit zijn van een geldig GVB bewijs.

Uw inschrijving moet uiterlijk twee weken voor het begin van de Open ontvangen zijn.

De deelnemers worden op volgorde van aanmelding ingedeeld.
De kosten zijn € 39,- voor leden van de Heemskerkse Golfclub en

€ 49,- voor de overige deelnemers, te voldoen bij inschrijving. Alle deelnemers zijn verplicht hun actuele handicap te melden bij hun aanmelding en bij de wedstrijdtafel.

  1. De wedstrijdleiding is in handen van de Heemskerkse Par 3 Open commissie.

Spelers moeten zich uiterlijk 30 minuten voor hun starttijd melden bij de wedstrijdleiding. Er zal gestart worden volgens het shotgun principe. Uiterlijk 5 minuten voor hun starttijd dienen de deelnemers aanwezig te zijn op de toegewezen starttee.

De spelers dienen hun scorekaarten binnen 15 minuten na het beëindigen van de ronde, volledig ingevuld en ondertekend, bij de wedstrijdleiding in te leveren.
Aanwijzingen van marshalls of commissieleden dienen opgevolgd te worden.

Tijdens het toernooi zijn caddies verboden.

  1. Startlijsten.

De startlijsten worden minimaal 24 uur van te voren vermeld op de website, per email en in het clubhuis.

  1. De golfregels:

Het toernooi wordt gespeeld volgens de regels, vastgesteld door de R&A Golfclub of St. Andrews, aangevuld met de plaatselijke regels van de Heemskerkse Golfclub

In geval van geschil over de regels is de uitspraak van de wedstrijd-referee bindend.

  1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet:

Zal de commissie c.q. de toernooileiding een bindende uitspraak doen, zulks in overeenstemming met de golfregels en de richtlijnen van de N.G.F.

De deelnemers onderwerpen zich door inschrijving aan het toernooireglement.

  1. Overige zaken:

Bij persoonlijke ongelukken dient onmiddellijk het nummer van de wedstrijdleiding, (tel………………..) , gebeld te worden.

Bij gevaar voor bliksem wordt de wedstrijd onmiddellijk gestaakt en dient men naar het clubhuis te gaan. Hiertoe zal een steeds driemaal herhaald geluidssignaal gegeven worden.

Deelnemers dienen gekleed te gaan volgens NGF voorschriften.

De Heemskerkse Golfclub

Heemskerkse Open Par 3 commissie.