De Stichting Handicart is op 23 april 1986 opgericht met als doelstelling: tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen.

Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op 110 golfclubs in Nederland. Daarnaast heeft de Stichting Handicart afspraken gemaakt op bijna veertig banen waar geen karren van de stichting staan.

Tegen een geringe vergoeding, die ver onder de werkelijke kostprijs ligt, kunnen mindervalide golfers gebruikmaken van de beschikbare Handicarts. De Stichting Handicart krijgt hulp van 170 vrijwilligers bij het uitvoeren van haar doelstelling. In 2011 jaar zullen er 550 Handicarts rijden.

Op dit moment zijn er meer dan 15.500 golfers tijdens hun golfspel afhankelijk van een Handicart. Dit aantal zal door de toenemende vergrijzing de komende jaren stijgen.

De Stichting Handicart kan deze mensen alleen faciliteren als het aantal donateurs sneller blijft stijgen dan het aantal gebruikers. Daarom roept de Stichting bezoekers van deze website op om donateur te worden. Bent u al donateur, dan vragen wij u de Stichting Handicart onder de aandacht te brengen van familie en vrienden, want de kracht van de stichting ligt nu eenmaal bij de donateurs.
U kunt in aanmerking komen voor een gebruikerskaart van de Stichting Handicart door de formulieren voor de aanvraag bij het secretariaat van de Heemskerkse Golf Club op te halen en de zogenoemde ‘verklaring voor het verkrijgen van een Handicart-gebruikerskaart’ in te vullen en daarna te laten ondertekenen door uw arts of huisarts. Daarna zendt u het document samen met een pasfoto naar het secretariaat van de Heemskerkse Golfclub. Via dit secretariaat komt het bij de handicartcommissie. Deze zal de aanvraag verder behandelen en er uiteindelijk voor zorgen dat u via het secretariaat een gebruikerskaart krijgt toegezonden.

De gemiddelde jaardonatie van een gebruiker (die ook donateur is) ligt rond de € 50,-.
De gemiddelde jaardonatie van een donateur die geen gebruiker is, ligt rond de € 25,-.

De kosten per rit van 18 holes, zie tarieflijst bij de receptie.
Gebruiker verspeelt zijn recht op de handicart gedurende 2 maanden als een niet betalende meerijder en/of golftas wordt aangetroffen.

De Stichting Handicart keeps golfers rolling!! U ook?

HANDICART-WEDSTRIJD
Dit is een wedstrijd, waaraan handicappers en non-handicappers kunnen meedoen; de opbrengst gaat naar de Stichting Handicart, u weet wel: de stichting die ervoor zorgt, dat ook mindervalide golfers hun geliefde sport kunnen blijven beoefenen. Bent u al donateur of donatrice van de stichting? Kijk voor informatie in het wedstrijdboekje.
Het is dus niet zo, dat alleen maar gebruikers van een handicart aan deze wedstrijd kunnen meedoen; dit is een misverstand, ieder lid met een GVB kan/mag meedoen. Aan de regiofinale en misschien de finale kunnen echter alleen EGA-handicappers, die tevens donateur zijn, meedoen.

De handicartcommissie,
www.handicart.nl

Blog berichten

Hanidcart
handicart
handicartcommissie
Hanidcart
handicart
Hanidcart
wintergebruik handicarts
handicart reserveren