Informatie

Hoe geef ik aan dat ik een Qualifying ronde loop en hoe verwerk ik deze?

Inschrijven en verwerken Qualifying kaarten.

De onlangs geplaatste nieuwe PC (met een Touch Screen) kan meer dan de vorige PC.
Hij is niet alleen in staat om uw handicap te tonen en uw scores te verwerken, maar gaat ook de registratie van de q-kaarten (het q-kaarten inschrijf boek op de balie) vervangen.
U hoeft dus niet meer handmatig in te schrijven, het kaartnummer op uw scorekaart te noteren en een sticker te plakken. Dit gaat de PC voor u verzorgen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf.

Als de baan in qualifying condities is (zie bord bij de voordeur van het clubhuis) en u besluit om een qualifying-kaart te gaan spelen dan moet u zich VOORAF registreren in de PC.
Dit gaat als volgt:
1) Druk op de knop Q-kaart.
2) U meldt zich aan met uw NGF pasje, of uw lidcode en geboortedatum, daarna akkoord.
3) Kies vanaf welke tee u gaat spelen, daarna akkoord.
4) Kies aantal holes, daarna akkoord.
5) Check de ingevoerde gegevens, daarna akkoord.
6) U krijgt het kaartnummer te zien, daarna akkoord.
7) De PC spuugt een sticker uit met de gegevens.
8) Plak deze sticker op uw scorekaart.
De registratie is nu klaar.

U vult de gebruikelijke gegevens, zoals startdatum, starttijd, aantal handicapslagen en naam marker in op de score kaart en gaat lekker de baan in. Uw marker noteert de bruto score op uw scorekaart met de sticker.
Aan het eind van uw 18- of 9-holes ronde tekent u (na controle) en uw marker de kaart en voert de score in in de PC. Dit gaat als volgt:
1) Druk op de knop Q-kaart.
2) U meldt zich aan met uw NGF pasje, of uw lidcode en geboortedatum, daarna akkoord.
3) U voert de scores in, daarna akkoord.
4) U krijgt een overzicht te zien van de ingevoerde gegevens, na check akkoord.
5) Druk nogmaals op akkoord.
6) Deponeer uw kaart in de brievenbus met de tekst “Qualifying score kaarten”
Voor u is het proces nu afgerond.

De Hareco moet uw kaart nog valideren om het proces volledig af te ronden.
Als het niet lukt of het niet begrijpt kunnen de balie Medewerksters u vast wel helpen.

Leden die een Q-kaart willen spelen voordat het clubhuis is geopend en dus niet bij de PC kunnen komen, kunnen zich niet registreren in de PC. Achteraf registreren gaat niet omdat de computer een minimum tijd voor de ronde aanhoudt.
Voor deze hele vroege vogels is een alternatief bedacht.
Zij mogen de score kaart voorzien van lidcode, naam, HCP, startdatum, starttijd en de benodigde handtekeningen in de brievenbus met opschrift “Qualifying score kaarten” deponeren.
De Hareco zal deze “speciale” q-kaarten, na controle van bovenstaande gegevens, handmatig verwerken.

Wanneer is er sprake van een baanrecord en wat zijn de baanrecords?

p>Om een score als baanrecord te erkennen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De score moet gemaakt zijn tijdens een qualifying wedstrijd.
 • De wedstrijdvorm mag alleen strokeplay zijn (dus geen Stableford of tegen Par)
 • De wedstrijd behoort te worden gespeeld van de achterste (Back bij ons) tees.

Er worden baanrecords voor de volgende categorieën onderscheiden:

 • Heren amateurs
 • Dames amateurs
 • Heren professionals
 • Dames professionals

Voor de baan van de Heemskerkse Golfclub staan thans de volgende baanrecords:

Heren amateurs: 69 door Laurens Jansen op 28-7-2008
Dames amateurs 71 door Maud Nyman op 7-7-2001
Heren professionals: 67 door Sander van Duijn op 06-06-2010
Dames professionals: 72 door Carolien Driessen op 16-06-2006

Ik ben een nieuw lid. Wat moet ik weten?

Alle nieuwe leden welkom namens de Hareco

Procedures,  jan.2013.

Met de Hareco (Handicap- en Regelcommissie) krijgt ieder lid vroeg of laat te maken,

vandaar dit speciale welkomstbericht.

Afhankelijk van uw golfstatus is er een aantal zaken die u moet weten :

Algemeen

Om een en ander op een 18 holes en ook 9 holes baan in goede banen te leiden, zijn er spelregels.

Een van de belangrijkste is dat u zich voor elke ronde inschrijft  aan de balie. Twee maal per maand mag u een afslagtijd reserveren.

Leest u ook het wedstrijdboekje (in 2013 opgenomen in de eerste Par)  en de PAR (ons clubblad) goed door en raadpleeg onze website. Het wedstrijdboekje geeft aan wanneer de baan is gesloten vanwege (club)wedstrijden. In dit boekje vindt u ook de vaste wekelijkse activiteiten terug, zoals de herenochtend op maandag, de damesochtend op dinsdag, de seniorenochtend op donderdag, de vrijdagavondcompetitie over 9 holes, enz.  Op de meeste dagen bent u, afhankelijk van uw sexe en leeftijd, van harte welkom en het zijn prima gelegenheden om kennis te maken met de andere leden en ervaring op te doen met het golfspel.

Nieuwe leden die met golf beginnen.

Voordat u op onze 18 holes baan gaat spelen, verwachten wij dat u de etiquette, de regels en het golfspel een beetje onder de knie heeft. Als dat zo is, verleent één van onze golfprofessionals u baanpermissie. U kunt altijd oefenen op de driving-range, puttinggreens en pitchinggreen.

Met de baanpermissie in uw tas kunt u gewoon met iedereen uw 9- of 18-holes ronde spelen. Ook bent u van harte welkom op genoemde wekelijkse activiteiten en zijn er clubwedstrijden waar u aan mee kunt doen.

Met de baanpermissie en het behalen van uw theorie-examen van de golfregels bent u in het bezit gekomen van uw GVB. Uitgaande van handicap 54 kunt u door het inleveren van rondekaarten met daarop de gescoorde stableford punten op weg gaan naar een officiële EGA-handicap.

Voor het spelen op de 9 holes Par 3 baan hebt u géén baanpermissie van de pro nodig..

Nieuwe leden met een GVB

Heeft u uw GVB al ? Dan kunt u gelijk van slag en staat niets u in de weg direct uw rondes te gaan spelen en/of mee te doen aan een van de wekelijkse activiteiten. Ook kunt u inschrijven voor een aantal clubwedstrijden in het weekend. Zie hiervoor het wedstrijdboekje en de inschrijvingslijsten op het mededelingenbord. Overigens kunt u zich ook inschrijven via de website.

Met het GVB hebt u nog geen handicap. Als u dat wilt bereiken dan helpen wij u daar natuurlijk graag mee. Zie ook het hoofdstukje over opleidingen.

 Nieuwe leden met een EGA of clubhandicap.

Voor u is het nog eenvoudiger. Uw handicap is op basis van de door u ingeleverde handicapverklaring overgebracht naar ons en u ontvangt van ons uw nieuwe kaartje met uw exacte actieve dan wel inactieve handicap. Uiteraard zijn voor u ook de algemene regels (zie boven) van toepassing en is het van belang uw handicap actief te houden door inlevering van 4 qualifying scorekaarten per jaar of het meedoen aan qualifying wedstrijden.

Mocht het zo zijn dat uw homecourse elders is, dan houdt men daar natuurlijk uw handicap bij en is het alleen zaak ons op de hoogte te houden van wijzigingen van uw handicap.

Om ingeschreven te worden als lid van onze golfclub is het noodzakelijk dat wij beschikken over uw exacte gegevens wat betreft handicap. U wordt daarom verzocht om de bewijzen

daar omtrent  te over leggen, ofwel een recent blauw NGFkaartje of een uitdraai

van uw laatste Q – rondes.

Gelieve deze bescheiden mee te leveren bij uw inschrijfformulieren of alsnog in te

leveren bij het secretariaat.

ZONDER DEZE BESCHEIDEN KUNNEN WIJ U HELAAS NOG NIET ALS SPELEND LID INVOEREN.

Opleidingen

            Baanpermissie

Onze golfprofessionals zijn de enigen die u een baanpermissie kunnen en mogen geven.

Golfvaardigheidsbewijs

De Hareco houdt regelmatig instructie- en examenavonden (in voor- en najaar –middagen) die leiden tot het regelexamen. Hebt u dit met goed gevolg afgelegd dan mag u reeds als marker voor ieder ander lid optreden.

Er zijn twee soorten handicap:

1: u krijgt een CLUBHANDICAP nadat u één score over 9 of 18 holes hebt ingeleverd van 18 of  36 of meer Stablefordpunten, uitgaande van hcp.54  Voor het aantal handicapslagen dat u meekrijgt kijkt u op de tabel bij “playing handicap”. U krijgt nu een clubhandicap tussen 54.0 en 37.0

Uitgaande van deze clubhcp.verlaagt elk stablefordpunt boven de 36 uw clubhcp. met één punt tot hcp.37. Bij elke ronde gaat u uit van uw clubhcp. op dat moment.

 1. Bij voldoende resultaat komt u in aanmerking voor een EGA – handicap.

Een EGA- handicap is de officiële handicap van 36 of lager, erkend door alle clubs aangesloten bij de European Golf Association.

Iedereen , geslaagd voor het regelexamen, kan een EGA-handicap behalen.

Binnen twaalf maanden moeten drie score-kaarten over 9 of 18 holes worden ingeleverd, waarvan één een score 36 of meer Stablefordpunten bedraagt, uitgaande van hcp. 36.

De scores moeten gemaakt zijn op een Nederlandse golfbaan met A status en mede-ondertekend zijn door een marker, die minstens is geslaagd voor het regelexamen.

Kaarten ouder dan 12 maanden komen te vervallen.

Hebt u eenmaal uw EGA-handicap in uw bezit dan dient u uw handicap te onderhouden door Q-.rondes te spelen. U dient zich daarvoor aan te melden bij de balie en na afloop uw kaart in de computer in te voeren. U kunt voor een Q-kaart zowel 9 als 18 holes spelen.

Voor het inleveren van handicapscores over 9 holes gelden wel enkele voorwaarden:a)    u moet van tevoren aangeven dat u een 9-holes ronde zal spelenb)    u moet van tevoren aangeven welk parcours van 9 holes u zal spelenc)    u mag slechts één 9-holes Q-score per dag inleverend)    de score mag geen onderdeel zijn van een 18-holes rondee)    voor elk 9-holes parcours dient u de juiste playing handicap (zie afzonderlijke tabellen) te gebruiken (er is een afzonderlijke Course en Slope Rating en een afzonderlijke tabel voor playing handicaps vastgesteld).f)     bij een ronde over 9 holes moeten 18 Stablefordpunten worden opgeteld ter verkrijging van een Qualifying Score over 18 holesg)    de bufferzones voor 9 holes zijn kleiner om de ¨gratis¨ 18 punten te compenseren.      h)    spelers met een handicap van 11.4 of lager kunnen geen gebruik maken van de  qualify-            ing 9 – holes ronde. N.B..Leden met uitsluitend GVB hoeven niet aan te geven dat zij een Q-kaart gaan spelen.  

Handicapregister

Aan de hand van de door u ingeleverde scorekaarten en deelnames aan wedstrijden,

wordt uw handicap nauwkeurig bijgehouden.  Zodra u een EGA-handicap hebt,

kunt u door het intikken van uw clubcode in de computer bij de publicatiemuur uw handicaphistorie bezien en/of  een nieuwe score invoeren.  Uw Q kaart moet u daarna

wel altijd in de daarvoor bestemde bus aan de kopse kant van die muur doen.

Tot slot

Wij vertrouwen U hiermee een eerste indruk te hebben gegeven van de gang van zaken

bij onze golfclub.

Nogmaals hartelijk welkom en tot ziens op een van onze regelavonden, bij een examen, in het clubhuis of op de baan.

Bij vragen kunt u zich altijd tot een van ons wenden.

Namens de Handicap- en Regelcommissie,

Voorzitter:        Richard van Zelst          ( vragen over Q-kaarten)

Secretaris:       Jos Kunst-de Vos

Leden:             Ellen Crabbendam

Irene Moné – Verdouw

Ton Karels

Peter Pelt

Wat is een actieve of inactieve handicap?

Actieve handicap

Als een speler vanaf 1 januari 2007 minimaal 4 handicapscores heeft ingeleverd, dan zal zijn handicap aan het einde van 2007 worden bevestigd of aangepast. Hij zal in 2008 een zogenaamde Actieve handicap bezitten, die op zijn handicapbewijs en op zijn handicapregistratiekaart met een asterisk * wordt aangegeven.

Met dit handicapbewijs kunt u aan alle wedstrijden in uw categorie en aan de NGF competitie deelnemen.

Inactieve handicap

Een speler die in 2007 minder dan vier scores heeft ingeleverd zal aan het einde van 2007 geen bevestiging van zijn exact handicap ontvangen. Deze handicaps blijven onveranderd en zullen zonder asterisk * op het handicapbewijs worden vermeld.
De Handicapcommissie zal deze zogenaamde Inactieve handicaps in 2008 niet onderhouden, totdat de speler drie qualifying handicapscores in 2008 of het daaropvolgende jaar heeft ingeleverd.

De speler kan niet meedoen aan de NGF competitie/NGF wedstrijden en alleen (als daarvoor ruimte is) buiten mededinging meedoen aan Qualifying clubwedstrijden. Vanzelfsprekend kan altijd worden deelgenomen aan gezelligheidswedstrijden.

Aan het eind van elk jaar zal de Handicapcommissie de Actieve handicaps toetsen.

Meer hierover is vermeld bij:  “De jaarlijkse herziening”.

In het EGA Handicap Systeem zijn richtlijnen voor de verplichte jaarlijkse herziening opgenomen.

07-07

Hoe zorgen we voor een snelle doorstroming in de baan?

Kent U de 10 geboden voor een snelle doorstroming?

Dit zijn:

 1. Sta altijd klaar om te slaan, zowel op de afslag als door de baan
 2. Bij twijfel over de vindplaats, sla altijd een provisionele bal (tenzij mogelijk in de waterhindernis)
 3. Volg de bal van je medespelers
 4. Help bij het zoeken naar de bal
 5. Laat onmiddellijk door bij het zoeken naar een bal
 6. Heb je de eer, sla eerst af en vul dan pas de scorekaart in
 7. Zet je tas aan de goede kant van de green
 8. Na het uitholen, direct de green verlaten
 9. Raap je bal op als je geen punten meer kunt halen
 10. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers om aansluiting te houden met de groep voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de spelers achter hen ophouden, behoren zij die groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep.”
  Dus ook een speler die alleen speelt !

Als U deze geboden hanteert zult u zien dat het spel voor zowel U als voor uw medespelers een stuk aangenamer wordt.

07-07

Wat houdt precies Course en Sloperating in?

Om banen met elkaar te kunnen vergelijken en vooral spelers onder gelijke (sterkte)omstandigheden met en tegen elkaar te kunnen laten spelen is en wordt elke baan in Nederland, maar ook in diverse andere landen, beoordeelt naar moeilijkheid.

De moeilijkheid per baan is bepalend voor het aantal slagen wat een speler ‘mee’krijgt t.o.v. de Par van die baan.

U kent ze wel, die mooie gekleurde tabellen die je op elke baan vindt en waar je moet aflezen hoeveel slagen je krijgt of in sommige gevallen moet geven.

Dit aantal slagen wordt verkregen door een vrij ingewikkelde formule, die wij u zullen onthouden, los te laten op uw exact handicap. Het hierdoor verkregen (afgeronde) getal vormt het aantal slagen wat u op die betreffende baan krijgt. Het spreekt voor zich dat men op een moeilijke baan meer slagen krijgt dan op een makkelijke baan.

Een speciale ratingcommissie van de NGF bepaalt, a.d.h.v. vastgestelde criteria, de moeilijkheid van de baan en drukt deze uit in een zogenaamde Slope-Rating (SR) en Course-Rating (CR).

Slope-Rating

Slope-Rating drukt feitelijk de moeilijkheid van de baan uit. Hierbij worden factoren als aanwezigheid van water, breedte fairways, Out of Bounds grenzen, ondulatie (heuvelachtigheid) van de baan, ondulatie en grootte van de greens, maar ook psychololische factoren gewogen en be’cijferd’. Hole per hole wordt bekeken en het totaal van het aantal moeilijkheidspunten vormt de Slope-rating, waarbij het getal 113 voor een gemiddelde baan staat.

Course-rating

Course-Rating is een getal wat de effectieve speellengte t.o.v. de par van de baan weergeeft. Deze effectieve speellengte kan op de ene baan of hole anders zijn dan op een ander door bijvoorbeeld aanwezigheid van water op drive-afstand, rol van de fairways, knikpunten in aanwezige doglegs e.d. Uiteraard speelt de daadwerkelijke lengte de meest belangrijke rol.

  Uiteindelijk

Zijn deze cijfers uiteindelijk bepaald dan wordt aan de hand van die moeilijke formule die beroemde omrekentabel gemaakt en kunt u snel en eenvoudig zien hoeveel slagen bij welke Tee u krijgt.

07-07

Wat betekent het EGA Handicapsysteem?

De Europese Golf Associatie heeft begin 2007, 7 jaar na invoering, het EGA Handicap Systeem voor de tweede keer aangepast en zij heeft ingrijpende wijzigingen in het systeem doorgevoerd. De aanpassingen heeft de NGF in de Nederlandse editie opgenomen. Wat houden de belangrijkste wijzigingen voor de clubgolfer in:

De meest belangrijke wijzigingen betreffen de introductie van handicapscores over 9 holes voor handicapcategorie  3 – 5,

de introductie van Computed Buffer Adjustment (CBA),

een vereenvoudigde examenregeling voor het behalen van een handicap

en een nieuwe vorm van de jaarlijkse herziening waarbij het intrekken van handicaps vervalt.

Verkrijgen van een EGA handicap

 1. Een speler kan zijn handicap verkrijgen door het inleveren van drie scores over 9 holes, waarvan één score 36 of meer Stablefordpunten moet zijn.
  Voor het inleveren van handicapscores over 9 holes gelden wel enkele voorwaarden:

  1. Een speler moet van tevoren aangeven dat hij een 9-holes ronde zal spelen.
  2. Een speler moet aangeven welk parcours van 9 holes hij zal spelen (bijv. hole 1 – 9).
  3. Een speler mag slechts één 9-holes Qualifying Score per dag inleveren.
  4. De score mag geen onderdeel zijn van een 18-holes ronde.
  5. Voor elk 9-holes parcours is een afzonderlijke Course en Slope Rating en een afzonderlijke tabel voor playing handicaps vastgesteld.
  6. Bij een ronde over 9 holes moeten 18 Stablefordpunten worden opgeteld ter verkrijging van een Qualifying Score over
  7. 18 holes.
  8. De bufferzones voor 9 holes zijn kleiner om de 18 punten te compenseren.

2.     Als een speler eenmaal voor zijn GVB het Regelexamen met succes heeft afgelegd kan hij direct beginnen met het

inleveren van handicapscores om zijn handicap te behalen. Hij mag tevens optreden als marker.

Verandering van handicap

Spelers met een exact handicap van 11.5 of hoger mogen handicapscores inleveren over 9 holes. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij het verkrijgen van een handicap over 9 holes. Echter om 9-holes scores vergelijkbaar te maken met 18 holes geldt hier een gereduceerde bufferzone

Handicap
Categorie
 Exact
Handicap
 Buffer

18 holes

 Buffer
9-holes
 1  -4.4  35-36  nvt
 2  4.5-11.4  34-36  nvt
 3  11.5-18.4  33-36  35-36
 4  18.5-26.4  32-36  34-36
 5  26.5-36.0  31-36  33-36

De jaarlijkse herziening

Een speler die in een kalenderjaar minder dan vier scores heeft ingeleverd zal aan het einde van dat jaar geen bevestiging van zijn exact handicap ontvangen. Deze handicaps blijven onveranderd en zullen zonder asterisk * op het handicapbewijs worden vermeld.
De Handicapcommissie zal deze zogenaamde inactieve handicaps niet onderhouden, totdat de speler drie handicapscores in 2008 of het daaropvolgende jaar heeft ingeleverd.

Aan het eind van elk jaar zal de Handicapcommissie de actieve handicaps toetsen.

Mocht u vragen hebben over (de aanpassingen van) het EGA Handicap Systeem, wendt u zich dan tot de Handicapcommissie.

07-07

Wat betekent CBA?

CBA – Computed Buffer Adjustment
Het uit 2007 daterende CSA-systeem is veranderd. De CBA, Computed Buffer Adjustment, is de
opvolger van de CSA (Competition Stableford Adjustment). De CBA geldt alleen voor
deelnemers aan 18-holes Qualifying wedstrijden en wordt automatisch door het systeem toegepast vóór de aanpassing van de handicap.
De CBA is gebaseerd op miljoenen Europese scores, waardoor de onvolkomenheden, die in
het CSA-systeem zaten, er nu uit zijn.

Wat gebeurt er bij de CBA-berekening?
Bij de CBA-berekening wordt de prestatie van het totale spelersveld, gerelateerd aan de
bufferzone, vergeleken met de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder
‘normale’ omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt een
aanpassing gemaakt van de bufferzone van de individuele speler. De aanpassing kan
resulteren in (i) een opwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel beter zijn
dan verwacht) of (ii) een neerwaartse bijstelling (indien de prestaties van het veld veel
slechter zijn dan verwacht) van de limieten van de bufferzone. Daarnaast kan het gebeuren
dat de omstandigheden zo extreem zijn dat, nadat CBA is toegepast, alleen van spelers die
beter dan hun handicap hebben gespeeld de handicap wordt aangepast.

Wat gebeurt er bij de jaarlijkse Handicapherziening.

Jaarlijkse Handicapherziening.

Ten minste vier scores per jaar.

Ieder jaar aan het einde van het seizoen moet de Handicapcommissie de Exact Handicap van alle spelers beoordelen. Voor die beoordeling moet u ten minste vier (4) scores van Qualifying Ronden ingeleverd hebben. U heeft dan een actieve handicap en komt in aanmerking voor deelname aan een wedstrijd waarvoor een EGA handicap een vereiste is. Dit wordt aangegeven door een * op uw EGA Handicapbewijs ( NGF pasje). Uitgaande van ten minste acht (8) Qualifying Scores ( indien nodig aangevuld met scores van het voorgaande jaar) voor de analyse van uw golfprestaties, kan uw handicap omhoog of naar beneden aangepast worden maar zal in de meeste gevallen ongewijzigd blijven als resultaat van de beoordeling.

Wat zijn met ingang van 1 januari 2012 de van toepassing zijnde regels?
– Alle Qualifying Scores van 18 holes worden meegenomen
– Van de Qualifying Scores van 9 holes worden eerst de automatisch toegekende 18 punten afgetrokken en het resultaat vermenigvuldigt met 2 en dat resultaat telt voor de beoordeling
– No Returns tellen niet mee tenzij er punten zijn ingevoerd
– Reduction Only kaarten worden wel meegeteld
– De CBA wordt op de punten toegepast
– Geen aanpassing vindt er plaats boven handicap 36
– Spelers die in het revisiejaar een EGA handicap hebben behaald worden niet meegenomen.

Zoals hiervoor is vermeld vindt de herziening plaats als minstens 8 Qualifying Scores ( zowel van het huidig jaar als indien nodig van het jaar daarvoor) in de analyse kunnen worden betrokken.
Dan wordt de Median Stableford Score (MSS) bepaald.
Vervolgens wordt de EASS ( European Average Stableford Score) vastgesteld.
De afwijking wordt per speler ( Player Deviation) PD= MSS-EASS uitgerekend.
Op basis hiervan vinden de eventuele aanpassingen plaats met een minimum van + of – 0.5 en een maximum van + of – 2 punten.

Inactieve handicap

Indien u drie scores of minder van Qualifying Ronden inlevert, heeft u een inactieve handicap, omdat die handicap gebaseerd is op onvoldoende gegevens voor een handicapherziening. In dat geval bent u niet gerechtigd tot deelname aan een wedstrijd waarvoor een EGA Exact Handicap is vereist. U kunt echter nog steeds golf voor de gezelligheid spelen, aan wedstrijden meedoen waarvoor zowel actieve als inactieve handicaps is opengesteld of eigen Qualifying Kaarten inleveren.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de Handicap en Regelcommissie.
Januari 2013

Wat is de regel bij ‘Plaatsen’?

ls de local rule: ‘plaatsen’ van toepassing is geldt de volgende regel:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt,
MAG,
zonder straf,
worden  verplaatst of opgenomen,
worden schoongemaakt en
worden geplaatst binnen 15 cm van de plek waar hij oorspronkelijk lag,
maar niet dichterbij de hole.

Nadat de bal is verplaatst of geplaatst, is hij in spel en mag niet opnieuw worden geplaatst.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regel:

Matchplay – verlies van de hole, Strokeplay – twee slagen.

War zijn de bufferzone’s bij 9 holes?

Spelers met een exact hcp van 11.5 of hoger, mogen handicapscores inleveren over 9 holes.Om een 9 holes score vergelijkbaar te maken met 18 holes, geldt hier een gereduceerde bufferzone. Zie onderstaande tabel. 

 Handicap
categorie
 exact
handicap
18 holes
score 
9 holes
score
1      – 4.4 35-36 nvt
2 4.5-11.4 34-36 nvt
3 11.5-18.4 33-36 35-36
4 18.5-26.4 32-36 34-36
5 26.5-36.0 31-36 33-36

Wanneer is een score qualifying?

Wanneer is een score qualifying?

Indien de ronde wordt gespeeld onder qualifying condities (Ega systeem art 2.27) waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan :

 1. De ronde wordt gespeeld op een baan van een vereniging die lid is van de NGF of van een vereniging die is aangesloten bij een door de NGF erkende zusterfederatie.
 2. De ronde wordt gespeeld op een gemeten baan vanaf officiële afslagen.
 3. De gemeten baan heeft een totale lengte over 18 holes van tenminste 2750 meter, of – voor handicapcategorie 3, 4 en 5 – 1375 meter over 9 holes.
 4. De baan heeft een door de betreffende golf federatie vastgestelde course- én slope rating voor elke soort afslagen.
 5. De lengte van de te spelen baan verschilt niet meer dan 100 meter met de lengte van de gemeten baan  (18 holes) of 50 meter over 9 holes.
 6. Er niet meer dan één tijdelijke (winter)green per 9 holes in gebruik is
 7. De golfregels zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golf Club of St.Andrews en de plaatselijke regels van de club zijn van kracht.
 8. De spelvorm is individueel Strokeplay, individueel tegen Par of individueel Stableford.
 9. De ronde wordt gespeeld onder toezicht van een marker.
 10. Bij Par- en Stablefordwedstrijden is de handicapverrekening 100% van de playing handicap.

NB Een qualifying score is iedere score – ook een No Return – die gemaakt wordt in een qualifying wedstrijd . Ook iedere score gemaakt tijdens een ronde onder qualifying condities met een qualifying kaart.

Welke bufferzones gelden er bij toepassing van CBA?

Procedures

Wat moet ik doen als mijn Homecourse wijzigt?

 • Bij wijziging homecourse NAAR de Heemskerkse golfclub dient het secretariaat of de handicap- en regelcommissie van de ‘oude homecourse’ een kopie van het handicapregister met alle gegevens van het huidige en vorige jaar aan de hareco van HGC te zenden. (art. 13.4  EGA boek, hangt ook achter de balie). U kan deze gegevens ook zelf overhandigen aan het Heemskerkse secretariaat. Het secretariaat zorgt er dan voor dat uw handicap in onze administratie wordt aangepast.
 • Bij wijziging homecourse VAN de Heemskerkse golfclub naar een andere club krijgt u,  op uw verzoek,  van de Heemskerkse hareco eenmalig een kopie van het handicapregister met alle gegevens van het huidige en vorige jaar. U dient dit zelf bij uw nieuwe homecourse in te leveren.

07-07

Wanneer en hoe moet ik mijn lidmaatschap opzeggen?

 • Opzegging lidmaatschap dient vóór 1 december te worden medegedeeld aan het clubsecretariaat die dit doorgeeft aan de hareco.
 • Handicapregistratie van spelers die hun LIDMAATSCHAP OPZEGGEN wordt tenminste een jaar bewaard (vademecum blz. 111)
 • Spelers die hun LIDMAATSCHAP OPZEGGEN krijgen van de handicap- en regelcommissie een kaart met daarop vermeld of zij in het bezit zijn van: GVB en eventueel EGA-hcp. In principe gebeurt dit aan het begin van het jaar na opzegging. Op verzoek kan dit ook tussentijds geschieden. Email naar Jos Kunst-de Vos
 • Op verzoek kan de hareco eenmalig een uitdraai van de handicap registratie van huidig en vorig jaar opsturen.

07-07

Hoe kom ik aan een baanpermissie?

HOE KOMT U AAN EEN BAANPERMISSIE ?

1.  Baanpermissies worden uitsluitend door de pro’s afgegeven, met mogelijkheid tot verlenging.

2.  De baanpermissies (rode ‘boekjes’) worden door de Hareco aan de pro aangeleverd.

3.  De pro geeft de baanpermissie met datum, via e-mail door aan de Hareco.

4.  Vanzelfsprekend heeft het lid met BP dit boekje altijd in de golftas.

5.  De gastvrouwen dienen er op te letten dat leden zonder baanpermissie niet de baan ingaan.

Deze eisen worden niet gesteld aan het spelen op de Par-3 baan

december 2010

Hoe kom ik aan een handicap?

Er zijn twee soorten handicaps:

 1. U krijgt een Clubhandicap, nadat u één score over 9 of 18 holes hebt ingeleverd van 36 of meer Stablefordpunten, uitgaande van hcp 54.  Voor het aantal handicapslagen dat u krijgt,  kijkt u op de tabel bij playing handicap.
 2. Bij voldoende resultaat komt u in aanmerking voor een EGA-handicap.

1.   De clubhandicap.

 • Als u – nadat u geslaagd bent voorhet Regelexamen – een scorekaart conform bovenstaand p. 1 inlevert, krijgt u op de Heemskerkse Golfclub een clubhandicap tussen 54.0 en 37.0.
 • Uitgaande van deze clubhcp (kijk op de tabel voor uw playing handicap) verlaagt elk behaald Stablefordpunt boven de 36, uw clubhandicap met één punt, tot hcp 37.
 • Bij elke volgende ronde gaat u uit van uw clubhandicap op dat moment.
 • Zou de clubhandicap onder de 37 komen, maar zijn er nog geen drie scorekaarten ingeleverd, dan blijft uw handicap 37.
 • Ook op de PAR-3 baan kunt u uw clubhandicap verlagen d.m.v. inleveren van Q-kaarten.

2.   Hoe behaalt u een EGA-handicap?

Een EGA handicap is de officiële handicap van 36 of lager, erkend door alle clubs aangesloten bij de European Golf

Associatie

 • Iedereen die geslaagd is voor het Regelexamen  kan een EGA-handicap behalen.
 • Binnen twaalf maanden moeten drie scorekaarten over 9 of 18 holes worden ingeleverd, waarvan één score van 36 of meer Stablefordpunten. (uitgaande van hcp 36).
 • De scores moeten gemaakt zijn op een Nederlandse golfbaan met A status en mede-ondertekend door een marker, die tenminste is geslaagd voor het GVB Regelexamen.
 • Kaarten ouder dan 12 maanden komen te vervallen.

Opmerkingen:

 • Van clubhcp 37 moet u dus tenminste 37 Stablefordpunten halen.
 • Q rondes kunnen alleen gespeeld worden als de baan qualifying is.
 • Plm drie weken na het behalen van een EGA-handicap kunt u uw nieuwe handicapkaartje afhalen bij de balie onder inlevering van uw “oude” GVB kaartje.
 • Als u – nu u in het bezit bent van een EGA-hcp – qualifying rondes gaat spelen, moet u zich tevoren inschrijven [onder vermelding of u 18 dan wel 9 holes gaat spelen], en een zegel plakken. Nadat u uw ronde hebt gespeeld, voert u in de computer zelf uw gegevens in en stopt u de qualifying scorekaart na ondertekening in het daarvoor bestemde brievenbusje.
 • U kunt bovenstaande regels ook nalezen in het bij de balie hangende blauwe boekje “EGA handicapsysteem”, op blz. 79 e.v. voor de clubhandicap (R. 2.2) en op blz. 39 e.v. voor de EGA-handicap.
 • Als men besluit geen praktijkexamen GVB te doen, staat u bij de NGF geregistreerd zonder GVB, totdat een EGA-handicap is behaald.

De Handicap- en Regelcommissie.

04-2012

Omzetten buitenlandse handicap naar Nederlandse handicap?

Procedure voor leden met een handicapbewijs van een buitenlandse club die dat willen omruilen voor een EGA kaart via de Heemskerkse Golfclub.

De procedure is afhankelijk van door wie een buitenlands handicap kaart is afgegeven:

Kijk bij de procedure die voor u van belang is.

Indien Uw BUITENLANDS HANDICAP KAARTJE is afgegeven door een club die is erkend door de NGF (EGA-handicap)

krijgt U dezelfde handicap als vermeld op het kaartje mits :

 • De speler woont of heeft gewoond in het buitenland en lid is/was van een club die aangesloten is bij een erkende zusterfederatie van de NGF en
 • De buitenlandse club was de homecourse van de speler en
 • De Heemskerkse Golf Club is de huidige homecourse van de speler en
 • De handicap is verkregen op grond van de bepalingen van het door de zusterfederatie van de NGF toegepaste handicapsysteem en
 • De speler een door de secretaris van de buitenlandse club ondertekend ‘bewijs van handicap’ kan overleggen. ( waaruit blijkt dat de handicap is gebaseerd op tenminste drie ingeleverde scores ) en
 • De handicap van de speler niet langer dan één jaar ‘verloren’ is

Indien uw BUITENLANDS HANDICAP KAARTJE is afgegeven door een club die NIET is aangesloten op het EGA of USGA Handicap systeem dient U een keer een qualifying ronde te spelen met een lid van de handicap- en regelcommissie waarbij ook over de golfregels wordt gesproken. Hierna kan worden bepaald of een Regelexamen nodig is.
U dient wel te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw huidige homecourse is de  Heemskerkse Golf Club  en
 • Uw handicap is niet langer dan een jaar ‘verloren’.

Als U niet voldoet aan een van bovenstaande criteria dient U:

 • Regelexamen te doen en
 • Drie scores in te leveren conform ‘Hoe komt u aan een handicap.’

NB. U komt NIET in aanmerking voor omwisseling als:

 • U uw buitenlandse GVB hebt gehaald tijdens uw vakantie
 • Uw handicap 37 of hoger is
 • Uw GVB-bewijs langer dan vijf jaar is verlopen.

De Handicap- en Regelcommissie kan altijd van een speler verlangen dat hij/zij alsnog het Regelexamen met succes zal afleggen.

07-07

Gelden Qualifying scores gemaakt op buitenlandse banen ook mee?

Procedure Qualifying scores gemaakt op buitenlandse banen

De volgende scores gemaakt op buitenlandse banen mogen als qualifying scores worden gebruikt

 1. Scores gemaakt in buitenlandse wedstrijden als de wedstrijd is georganiseerd door een buitenlandse Federatie of buitenlandse club die het EGA handicap systeem heeft geadopteerd. De scores moeten voldoen aan alle voorwaarden van dit systeem. De speler dient een kopie van de wedstrijdkalender te overleggen waaruit blijkt dat het om een officiële wedstrijd gaat.
 2. Scores gemaakt in wedstrijden gespeeld onder leiding van onze eigen WECO gespeeld onder qualifying condities op een baan in het buitenland
 3. Strokeplay scores gemaakt in open amateur kampioenschappen gehouden in GB&I of buiten Europa, indien is voldaan aan de voorwaarden zoals is verwoord in app IX art 15.1/4 van het EGA Handicap systeem 2007, zodat de juiste stableford score kan worden berekend.

Wijziging 3-9-2008

conform app. IX artikelen 2.30/1, 2.30/2, 15.1/3 en 15.1/4 van het  EGA  Handicap systeem  2007

Wat moet ik doen als ik een Eagle sla?

STEL, U SLAAT EEN EAGLE. . .

Dit komt iets meer voor dan een hole in one, maar het is ook een zeer blije gebeurtenis.

Er zijn voorwaarden voor het ‘officieel erkennen’ van de eagle voor de naamsvermelding op het eaglebord in de eregalerij (Wall of Fame) van de Heemskerkse Golf Club:

 • De eagle moet gemaakt zijn door een lid van de Heemskerkse Golf Club op onze baan, onder qualifying condities,
 • tijdens een door de HGC georganiseerde wedstrijd,
 • en de marker moet gekwalificeerd zijn (dwz Regelexamen hebben behaald).

Om misverstanden te voorkomen :

 • Eagles gemaakt tijdens een gezelligheidswedstrijd of tijdens een oefenronde tellen niet.
 • Eagles op een tijdelijke green tellen ook niet.
 • Wél de eagles gemaakt tijdens een Q wedstrijd van de heren-, dames- of seniorenochtend, de rabbit-wedstrijden, de woensdag- of vrijdagavondcompetitie, officiele matchplay-wedstrijden, enz.

Als je wilt dat je eagle in aanmerking komt voor onze eregalerij moet je dit zelf aanmelden bij het secretariaat van de hareco, met een kopie van de scorekaart.

De hareco zorgt er dan ook voor dat dit bijzondere feit in de PAR wordt vermeld.

Ben je geabonneerd op het blad Golfers Magazine, dan kan je je – met een gewaarmerkte kopie van de scorekaart – aanmelden voor de Eagles Club. De voorwaarden staan in het Golfers Magazine.

Eagles gemaakt door onze leden op andere banen worden – als ons dit wordt meegedeeld – wel vermeld in de PAR, maar komen niet in aanmerking voor de Wall of Fame.

07-07

Wat moet ik doen als ik een hole in one maak?

U slaat een HOLE IN ONE !

Wil een hole-in-one worden erkend, dan zijn de volgende regels van toepassing:

 1. De hole in one moet zijn gemaakt tijdens een volledige ronde van 18/9  holes op een baan van tenminste 2750/1375m met een gekwalificeerde marker (in het bezit van tenminste het Regelexamen) onder qualifying condities.  (Een uitzondering wordt gemaakt voor een hole in one gescoord tijdens  een door de H.G.C. georganiseerde matchplaywedstrijd)
 2. De minimumlengte van de hole is voor heren 100 m en voor dames 88 meter. Uitgangspunt is de lengte zoals vermeld op de scorekaart.
 3. De hole in one mag niet zijn gemaakt op een hole met een wintergreen.
 4. Ook iemand met “slechts”baanpermissie kan een hole in one slaan, mits de marker gekwalificeerd is.

Bij een hole in one op de Heemskerkse Golfclub moet van de scorekaart vier kopieen worden gemaakt, die alle ondertekend moeten worden door de speler, de marker en de secretaris van de club of van de Hareco.

 • Op uw scorekaart moet duidelijk worden vermeld: HOLE IN ONE OP HOLE ….
 • Een kopie is voor de Hareco die er dan voor zorgt dat uw naam in de eregalerij wordt opgenomen en dit doorgeeft aan de redactie van de PAR.
 • De tweede gewaarmerkte kopie  kunt u gebruiken om u – als u geabonneerd bent op het blad Golfers Magazine – aan te melden voor de Eagles Club. Een hole in one is namelijk ook een eagle.
 • De derde gewaarmerkte kopie kunt u gebruiken als u verzekerd bent voor verlies of diefstal van uw golfuitrusting. Meestal is daarbij een hole-in-one-verzekering inbegrepen. Kijk de voorwaarden even na en gebruik deze kopie voor de verzekeringsmaatschappij.
 • De vierde kopie is om gratis en levenslang lid te worden van de Bols Hole-in-one club (sinds 1927). Dit exemplaar moet – met het origineel en met het registratieformulier (via http://www.bolsholeinone.nl/)  worden opgestuurd naar de Bols hole-in-one club. U krijgt dan een bevestiging van uw lidmaatschap en een Bols welkomstpakketje. De scorekaart krijgt u t.z.t. terug.

Een hole in one op een andere baan komt helaas niet in onze eregalerij. Wel in de PAR als u het ons meldt.  De overige mededelingen zijn wel van toepassing. Zorg vooral voor de handtekening van secretaris of andere bestuursfunctionaris (en zo mogelijk een stempelvan de club/baan op uw kaart en op de kopieen.

05-14

Wat moet ik doen als ik een Albatross sla?

STEL, U SLAAT EEN ALBATROSS

 • Een Albatross is een 1 op een par-4 en een 2 op een par-5.
 • Een Albatross gemaakt op een tijdelijke green (wintergreen) telt helaas niet.
 • Deelname aan de Albatross-competitie van het Golfjournaal staat open voor golfers van 16 jaar en ouder die lid zijn van een bij de NGF aangesloten A-, B- of C-club, of die in het bezit zijn van een GVB.  Ook een Albatross gemaakt in een wedstrijd van de Essent-tour (profs) telt mee.
 • De Albatross moet gemaakt zijn op par-4 of par-5 holes van een bij de NGF aangesloten A-, B- of C-club. Is de Albatross gemaakt op een buitenlandse baan dan telt deze ook, mits de club is aangesloten bij de Federatie van het betreffende land.
 • De maker van de Albatross moet zijn kaart laten afstempelen door het secretariaat van de betreffende baan. De handtekening van de marker mag niet ontbreken, datzelfde geldt voor diens naam en adres.
 • De scorekaart moet met een korte toelichting zo spoedig mogelijk worden toegezonden aan: KitchenAid Albatross Competitit, Golfjournaal, Postbus 1860, 1110 CD Diemen.  De prijs is: een multe-functionele Kitchen Aid, ontworpen in 1919 maar ook in de 21ste eeuw nog de Rolls Royce onder de keukenmachines.

Natuurlijk wil ook de Handicap- en Regelcommissie van de Heemskerkse Golfclub graag weten of en wanneer een Albatross door een van onze leden is geslagen. Laat het ons weten en we zorgen voor publicatie en – als de Albatross door een van onze leden op onze eigen baan is geslagen – voor vermelding op het bord in de Wall of Fame.

07-07

Blog berichten

Regelmiddag zaterdag 21 maart, 14.00 uur!

/
Al klaar voor het nieuwe golfseizoen? Ook voor wat betreft…

Jaarherziening Handicaps

/
Aan het einde van het jaar worden de ingeleverde scores van alle…

Nicky Schaap doet succesvol examen

/
Nicky Schaap heeft in november de driedaagse cursus Regelcommissaris…

Herstel uw Pitchmark (en die van anderen) !

/
EEN PITCHMARK OP DE GREEN Het is een blijkbaar een bijna niet…

Van de Hareco

/
Abnormale baanomstandigheden Op dit moment zijn er veel plekken…

Winterregels en Winter Playing handicap tabellen 18 holes baan.

/
Met ingang van zaterdag 16 november zijn de gebruikelijke aanvullende…

Aanpassing Tijdelijke Plaatselijke Regels 18 holes en Par-3 Baan.

/
M.i.v. woensdag 9 oktober wordt de Tijdelijke Plaatselijke Regel…

18 holes baan per 26 september weer qualifying

/
Het groot onderhoud aan de 18 holes baan is afgerond en de omstandigheden…
onderhoud

Tijdelijke Plaatselijke Regel in verband met groot onderhoud

/
Maandag 16 september start het groot onderhoud van de 18 holes…

Uitbreiding Tijdelijke Plaatselijke Regels 18 holes baan

/
De Tijdelijke Plaatselijke Regels voor de 18 holes baan zijn…

Mitchel Jongeling slaat eagle op hole 6

/
Mitchel Jongeling heeft  tijdens de  ladder competitiewedstrijd…
logo par 3 Heemskerse Golfsclub

Aanpassing Rating Par-3 baan

/
De NGF heeft onze club geïnformeerd dat de Rating van de Par-3…

M.i.v. maandag 29 april is 'Plaatsen' niet langer toegestaan

/
Met ingang van maandag 29 april vervalt de huidige Tijdelijke…

Overgang naar Zomertees

/
Overgang naar zomertees In overleg met de Baancommissie…
Ellen Crabbedam

Ellen Crabbendam doet succesvol examen over de Nieuwe Golfregels

/
Op zaterdag 9 maart heeft Harecolid Ellen Crabbendam samen met…

Het 'echte' seizoen nadert. Test je regelkennis

/
Het voorjaar nadert dus we gaan meer golfen. Het kan u…

Een Nieuw Jaar met Nieuwe Golfregels

/
De Hareco wenst u een gezond en voorspoedig Nieuw Jaar en hoopt…

Alles over de nieuwe golfregels vindt u hier

/
  Klik hier voor belangrijkste 25 veranderingen   De…

Winterregels en Winter Playing handicap tabellen 18 holes baan

/
Met ingang van zaterdag 17 november zijn de gebruikelijke Tijdelijke…

Nieuws over de nieuwe Course en Slope Rating.

/
De NGF heeft onlangs de nieuwe Course en Slope rating voor de…

Een voorproefje op de nieuwe golfregels per 1 januari 2019

/
Het duurt nog even maar per 1 januari wordt misschien wel de…

De Eagles hebben de Heemskerkse weer bezocht.

/
Vorige week vrijdag 20 juli en afgelopen zondag 22 juli zijn…

Procedures bij Hole in One, Eagle of Albatros

/
De Hareco wijst u graag nog eens op de te volgen procedure na…
onweer

Golfetiquette