Planning PAR 2018
PAR # 1 2 3 4
Verschijningsdatum 27-02-18 14-05-18 27-08-18 02-11-18
Aanlevering drukker 12-02-18 20-04-18 13-08-18 19-10-18
Redactie vergadering 30-01-18 17-04-18 31-07-18 09-10-18
Sluitingsdatum copy 26-01-18 13-04-18 27-07-18 05-10-18

Kopijaanwijzingen PAR

• Voortaan kan kopij alleen digitaal worden aangeleverd. Zend kopij naar:
redactie@heemskerksegolfclub.nl

• Lever de tekst van uw bijdrage aan als Word-bestand en het lettertupe Verdana 9.

• Stuur de illustraties (foto’s, tekeningen, grafieken) als aparte jpg bestanden op. Markeer de plaats waar een afbeelding in de kopij moet komen en zet in de tekst nummer en naam van de figuur, bijvoorbeeld: [Fig.3: winnaars ….wedstrijd]. Onderschriften kunt u in het tekstbestand opnemen tussen twee witregels of aan het eind van het artikel plaatsen.
Houdt de resolutie en omvang van de foto beperkt, 300 x 400 pixels geeft een goed resultaat. Foto’s gemaakt met een mobiele telefoon zijn meestal te onscherp. Vermeld op elk meegestuurd origineel wie de maker is en waar het bijhoort.

• Indien mogelijk schakel de PAR fotograaf John de Graaf in voor het maken van foto’s.

• Probeer niet de tekst vorm te geven door gebruik van vette letters of kapitalen, cen-treren etc. Maak geen gebruik van de voetnoot/eindnoot-optie, maar plaats noten aan het eind van het artikel. Gebruik divisies (-) alleen als koppelteken of gedachtestreepje, niet als afbreekteken. Geef het einde van een alinea aan met een harde return. Het hele artikel dient links en rechts te worden uitgelijnd. Dit geldt niet voor de titel en tussenkopjes. Spring niet in met spaties of tabs. Plaats geen witregels tussen alinea’s.

• Maak gebruik van de spellingcontrole van Word. Gebruik liever geen afkortingen als m.b.t. en d.w.z. Wanneer gebruik wordt gemaakt van buitenlandse termen, deze gecursiveerd weergeven.

• Maak tabellen bij voorkeur aan in het tekstverwerkingsprogramma. Vermijd dubbele lijnen.

• Bij gebruik van niet gedigitaliseerde illustraties (tekeningen, foto’s, werkbladen e.d.): alleen illustraties van goede kwaliteit kunnen worden gereproduceerd.

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking

De Redactie

Redactie email: redactie@heemskerksegolfclub.nl

Naar het PAR Archief

Blog berichten

golf en gezondheid