De Stichting Horeca heeft 1x per maand overleg met het management van de Horeca, en het management van de golfclub.

Sinds  het voorjaar van 2019 is Rob Tolhuijsen gevraagd als waarnemend voorzitter van de Stichting. Op de voorjaars ALV hebben een viertal leden van de club  zich opgegeven om mee te denken over de Horeca. Deze klankbord groep zorgt o.a voor input vanuit de leden voor het Horeca overleg.

In dit overleg komen o.a de volgende zaken aan bod:

  • Bespreken activiteitenprogramma
  • Oplossen van knelpunten
  • Bespreken van de lopende gang van zaken

Hiervan wordt een gespreksverslag gemaakt alsmede een actielijst en een besluitenlijst.

Dit verslag wordt toegezonden aan de leden van het overleg en aan de Horeca exploitant en de verantwoordelijke bestuurder van de Heemskerkse Golfclub.

Voor  al uw suggesties of opmerkingen kunt u terecht via het email adres van de Stichting: stichtinghoreca@heemskerksegolfclub.nl

De Stichting Horeca heeft als statutair doel: “het exploiteren dan wel doen exploiteren van een horecabedrijf in het clubhuis van de Heemskerkse Golfclub te Heemskerk in de ruimste zin, zulks ten behoeve van de leden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”

Horeca team in het zonnetje gezet

  Tijdens de businessclub dag werd het aanwezige…

Lid van verdienste Quiri Huizer overleden.

/
Wij ontvingen het bericht dat één van de oprichters van…

Nieuwe terrasstoelen vallen in de smaak

/
Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe terrasstoelen uitgepakt.…
logo Restaurand Grand cafe de 19e

Wintertijden in Restaurant Grand Café de 19e

/
Helaas komen de donkere dagen langzaam aan in zicht. Daarom een…
stichting horeca Heemskerkse Golfclub