StichtingStichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord

Als seniorlid van de Heemskerkse Golfclub bent u verplicht een certificaat aan te schaffen, uitgegeven door de Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (Stegijn).

Bij de oprichting van de Heemskerkse Golf Club is de Stichting opgericht om de aankoop van gronden en oprichting en onderhoud van de baan en clubhuis te realiseren.

Statutair is het doel van de Stichting als volgt vastgelegd: ‘De Stichting heeft ten doel voor rekening van de opdrachtgevers (certificaathouders) te Heemskerk een golfbaan met alle daarbij behorende accommodaties aan te leggen, deze te exploiteren en te beheren.’

Gelijk met de voor- en najaarsvergadering van de vereniging houdt de Stichting eveneens een certificaathoudersvergadering waarin zij financiële verantwoording aflegt over haar handelen.

De vereniging betaalt jaarlijks aan de Stichting een zogenaamde gebruikersvergoeding.

Het spreekt voor zich dat het beheer van de golfbaan en de accommodaties in nauwe samenspraak met het verenigingsbestuur gaat.

Statuten en HHR Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (STEGIJN)