De Heemskerkse Golfbaan met op de achtergrond de A9

Waarom is de aanlag van de A8-A9 een probleem voor de golfclub?

De provincie Noord-Holland wil een verbindingsweg aanleggen tussen de A8 en de A9. Dat plan bestaat al sinds de jaren vijftig. Er zijn het afgelopen jaar drie alternatieve verbindingen voorgesteld, waarvan het Golfbaanalternatief dwars door de huidige golfbaan loopt.

Komt die weg er nu?

Dat weten we begin 2018 pas. Wat we wel weten, is dat de provincie een sterk voorstander van het Golfbaanalternatief is. Maar er zijn ook veel protesten en problemen die de provincie eerst moet oplossen. Zo lijkt het Golfbaanalternatief goedkoop vergeleken met de andere alternatieven, maar zijn niet alle kosten meegerekend en ontbreekt het grootste deel van het geld om de weg te realiseren.

Wat is het verhaal rondom het werelderfgoed?

De golfbaan ligt tegen delen van de Stelling van Amsterdam aan. De culturele organisatie van de Verenigde Naties, UNESCO, heeft die stelling tot werelderfgoed verklaard. Dat betekent dat de stelling moet blijven zoals die is. Dat predicaat ‘werelderfgoed’ geeft internationaal status en is goed voor het toerisme in Nederland. De plannen van de provincie voor de A8-A9 worden nu getoetst door een adviescommissie van UNESCO, Icomos, om te kijken of de stelling niet te veel wordt aangetast. Zou dat wel zo zijn, dan ontneemt UNESCO de stelling de status werelderfgoed. De provincie heeft gezegd dat in dat geval het golfbaanalternatief definitief afvalt.

Wat merk ik er als lid van?

De komende jaren nog niks. Zelfs als de provincie binnenkort kiest voor het Golfbaanalternatief, dan is de aanleg nog lang niet zeker. Zo ontbreekt het geld en gaan er nog rechtszaken gevoerd worden. Zelfs als alles voorspoedig zou gaan, dan is de verwachting dat pas over 5 jaar de eerste werkzaamheden gaan beginnen. En als het rijk niet financieel bij gaat springen, dan duurt het nog tot 2018 voordat er zicht is op de aanleg.

Moet ik op zoek naar een andere club?

Dat zouden we heel erg jammer vinden en ook volstrekt onnodig. De komende jaren gaat er nog niks gebeuren op het terrein van de golfclub. Tot 2023 kan er in ieder geval nog gespeeld worden.

Zal ik toch maar preventief mijn lidmaatschap opzeggen?

Dat is niet nodig, omdat er tot minstens 2023 niets voor de club en het golfen op de Heemskerkse verandert. Het levert ook geen voordeel op, omdat bij opnieuw aanmelden de nieuwe ledenregeling alleen geldt voor leden die langer dan een jaar geen lid meer zijn. Maar we zouden het vooral heel jammer vinden, omdat we er alles aan doen om onze leden ongestoord te laten golfen.

Hoe zit het met mijn certificaat?

Dat is een hele goede vraag en daar gaan we het tijdens de vergadering van de certificaathouders eind november over hebben. Houdt daarom uw mail en onze website in de gaten. Zorg er anders ook voor dat u zelf op die vergadering aanwezig bent.