In december heeft het bestuur van de Heemskerkse Golfclub de leden uitgenodigd om een enquête in de vullen om er vast te stellen waarom ze lid zijn. De vragen gingen over de persoonlijke redenen om vervolgens af te leiden hoe de club het beste gepositioneerd kan worden om nieuwe leden aan te trekken.

Op 20 december hadden 87 leden hun reactie gegeven en de resultaten delen we hieronder.

De enquête bestond grotendeels uit meerkeuzevragen en een open vraag.

Onze club heeft veel oudere leden, maar wat we hier zien, is dat veel nieuwere leden hun reactie geven. Dat is goed om te zien, dat nieuwe leden ook betrokken zijn bij de club.