Bestuur

Rens Koole
Voorzitter

E-mail: rkoole@heemskerksegolfclub.nl

Portefeuilles:

 • Algemeen beleid-beleidsplan-werkplan
 • NGF en NVG
 • Stichting Exploitatie Golfbaan IJmond Noord (StEGIJN)
 • A8-A9 i.s.m. StEGIJN
 • Discipline/ sancties, tucht en beroepscommissie
 • Coördinatie activiteiten vereniging in bestuur en commissies
 • Heemskerkse Golfschool
 • Samenwerkingsverbanden: SGNL (Samenwerkende Golfclubs Nederland); NH Golft ( Noord Holland Golft); SGWN (Samenwerkende Golfclubs West Nederland)
Gideon Spermon
Secretaris

E-mail: gspermon@heemskerksegolfclub.nl

Portefeuilles:

 • Verenigingssecretariaat
 • Ledenzaken
 • Jaarverslag
 • Juridische zaken
 • Certificaten beheer
 • Automatisering
Carin Hofman-Kleinveld
Bestuurslid en vice-voorzitter

E-mail: chofman@heemskerksegolfclub.nl

Portefeuilles:

 • Baancommissie, baanonderhoud, baanmeubilair
 • Committed to Green/GEO Commissie
 • Golf-technische Commissie
 • HGM (Hollandse Greenkeeping Maatschappij)
 • Driving Range
 • Hareco
 • Handicarts
Wim Tesselaar
Penningmeester ad interim

E-mail: wtesselaar@heemskerksegolfclub.nl

Portefeuilles:

 • Budget
 • Financiële administratie
 • Jaarrekening
 • Treasury
 • Verzekeringen
 • Penningmeesteroverleg met Stegijn
 • Contactpersoon voor de financiële commissie
 • Salarisadministratie
 • Stichting Horeca
 • Jeugd-, Junioren- en Young Golfers commissie
 • Wedstrijdcommissie
 • Sport en Spel