Plaatselijke regels

Plaatselijke regels 18 holes baan

Buiten de baan (O.B.)
Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen.

Hindernissen
De hindernis aan de linkerzijde van de holes 2, 3, 7 en 9 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.

Status geulen en greppels
Geulen en greppels die niet als hindernis gemarkeerd zijn moeten als (rode) hindernis beschouwd worden. Bal spelen zoals deze ligt of ontwijken volgens Regel 17.

Grond in bewerking (G.U.R.)
GUR is gedefinieerd door een witte lijn of blauwe paaltjes met een groene kop.
Een gebied gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden
speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Vaste obstakels

  • Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
  • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e (1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e (2).

    Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf volgens Regel 14.7a.

Hoogspanningsleidingen
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hoogspanningsleiding heeft geraakt dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar
de laatste slag werd gedaan (zie Regel 14.6 voor procedure).

Droppingzones
Als een bal in de hindernis ligt bij hole 7 en 18 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een
strafslag:

  • ontwijken volgens Regel 17.1, of
  • als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen.

De droppingzone bij hole 7 bevindt zich rechts voorbij de bunker en bij hole 18 rechtsachter tussen de 2 bunkers. Ze worden aangeduid met een bordje “dropping zone”.
Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf

Tijdelijke plaatselijke regels 18 holes baan

Diepe scheuren, barsten en sleuven met zand
Diepe scheuren, barsten in de grond of sleuven met zand in het algemene gebied zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
(Echter er is geen sprake van een belemmering door diepe scheuren, barsten en sleuven met zand als deze alleen geldt voor de stand van een speler)

Kale plekken
Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt dat gemaaid is op fairway hoogte of lager, of direct grenst aan een bunker en bij de overgangen van de paden naar de fairways vice-versa en er is een belemmering door een kale plek door bijv. droogte (dus niet zijnde een divot) dan zijn die kale plekken grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
(Echter er is geen sprake van een belemmering door kale plekken als deze alleen geldt voor de stand van een speler)

Blootliggende boomwortels
Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels in dit algemeen gebied, dan zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.

Karrensporen
Diepe duidelijke karrensporen of sporen van rupsbanden veroorzaakt door voertuigen zijn grond in bewerking, waarvan ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1b is toegestaan.

Verloren of bal buiten de baan
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. Zie voorbeeld van deze regel op de website of op het informatie bord in het clubhuis

Ontwijken Vaste obstakels bij de green (sprinklers)
In aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16-1a, als een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt, en binnen twee clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. (Uitzondering: Een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.)

Bunker
De bal die in een bunker in een voetstap ligt mag binnen een kaartlengte geplaatst worden, niet dichter bij de hole.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.

Hareco, 30 april 2021

Plaatselijke regels PAR-3 baan

Buiten de baan (O.B.)
Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen.

Hindernissen
De hindernis aan de linkerzijde van de holes 3 en 4 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.

Grond in bewerking (G.U.R.)
GUR is gedefinieerd door een witte lijn of blauwe paaltjes met een groene kop.
Een gebied gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Vaste obstakels
• Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

• Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e (1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf

Tijdelijke plaatselijke regels PAR-3 baan

Diepe scheuren, barsten en sleuven met zand
Diepe scheuren, barsten in de grond of sleuven met zand in het algemene gebied zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
(Echter er is geen sprake van een belemmering door diepe scheuren, barsten en sleuven met zand als deze alleen geldt voor de stand van een speler)

Kale plekken
Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt dat gemaaid is op fairway hoogte of lager, of direct grenst aan een bunker en bij de overgangen van de paden naar de fairways vice-versa en er is een belemmering door een kale plek door bijv. droogte (dus niet zijnde een divot) dan zijn die kale plekken grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
(Echter er is geen sprake van een belemmering door kale plekken als deze alleen geldt voor de stand van een speler)

Karrensporen
Diepe duidelijke karrensporen of sporen van rupsbanden veroorzaakt door voertuigen zijn grond in bewerking, waarvan ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1b is toegestaan.

Verloren of bal buiten de baan
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. Zie voorbeeld van deze regel op de website of op het informatie bord in het clubhuis

Ontwijken Vaste obstakels bij de green (sprinklers)
In aanvulling op belemmeringen zoals omschreven in Regel 16-1a, als een bal in het algemene gebied ligt, is er ook sprake van een belemmering als een vast obstakel zich op de speellijn van de speler bevindt, binnen twee clublengten van de green ligt, en binnen twee clublengten van de bal. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. (Uitzondering -Een vast obstakel mag niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.)

Bunker
De bal die in een bunker in een voetstap ligt mag binnen een kaartlengte geplaatst worden, niet dichter bij de hole.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.

Hareco, 30 april 2021