Plaatselijke regels

Plaatselijke regels 18 holes baan

Buiten de baan (O.B.)
Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen.

Hindernissen
De hindernis aan de linkerzijde van de holes 2, 3, 7 en 9 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.

Status geulen en greppels
Geulen en greppels die niet als hindernis gemarkeerd zijn moeten als (rode) hindernis beschouwd worden. Bal spelen zoals deze ligt of ontwijken volgens Regel 17.

Grond in bewerking (G.U.R.)
GUR is gedefinieerd door een witte lijn of blauwe paaltjes met een groene kop.
Een gebied gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden
speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Vaste obstakels

 • Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e (1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e (2).

  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf volgens Regel 14.7a.

Hoogspanningsleidingen
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hoogspanningsleiding heeft geraakt dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar
de laatste slag werd gedaan (zie Regel 14.6 voor procedure).

Droppingzones
Als een bal in de hindernis ligt bij hole 7 en 18 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een
strafslag:

 • ontwijken volgens Regel 17.1, of
 • als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen.

De droppingzone bij hole 7 bevindt zich rechts voorbij de bunker en bij hole 18 rechtsachter tussen de 2 bunkers. Ze worden aangeduid met een bordje “dropping zone”.
Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf

Tijdelijke plaatselijke regels 18 holes baan

Tijdelijke Plaatselijke Regel

Vermijden Sleuven en Naden na Baanonderhoud

Na de werkzaamheden ter verbetering van de drainage en het zandbanden kunnen er sleuven met zand en/of naden tussen graszoden zichtbaar zijn. Als een bal daarop of tegenaan ligt mag deze ligging als volgt vermeden worden.

Als de bal van een speler op of tegen een sleuf met zand of naad van graszoden ligt of als de sleuf of naad een belemmering vormt voor de ruimte van de voorgenomen swing van de speler:

Bal in algemeen gebied: de speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.

Echter er is geen sprake van een belemmering als de sleuf of naad alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

Alle sleuven of naden in het gebied waar drainage werkzaamheden zijn verricht worden beschouwd als dezelfde belemmering.
Dit betekent dat als een speler last heeft van een belemmering door een sleuf of naad na het droppen van de bal, de speler moet handelen volgens Regel 14.3c (2) zelfs als de bal binnen een clublengte van het referentiepunt tot stilstand is gekomen.

Straf voor spelen van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:

Algemene straf onder Regel 14.7a

Voor vragen: hareco@heemskerksegolfclub.nl

Hareco

9 juli 2020

Tijdelijke Plaatselijke Regel “Plaatsen in de bunker”

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: één stoklengte van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  – dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  – dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Verkorte vorm van de plaatselijke regel

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen één stoklengte van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

Voor vragen: hareco@heemskerksegolfclub.nl

Hareco

23 augustus 2020

Tijdelijke Plaatselijke Regel “Schoonmaken Bal”

Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt mag deze worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf.

De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek. (zie Regel 14.2)

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf volgens Regel 14.7a

De Qualifying condities blijven van kracht dus er kunnen Qualifying kaarten worden gelopen.

Deze Tijdelijke Plaatselijke Regel blijft van kracht zolang de baan door de overvloedige regen nat en zacht is waardoor modder aan de bal kan blijven kleven.

Hareco 11 oktober 2020

Tijdelijke plaatselijke regels

 • Diepe scheuren en barsten: Barsten of scheuren in de grond in het algemene gebied zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
  [Echter er is geen sprake van een belemmering door diepe scheuren en barsten indien deze alleen geldt voor de stand van een speler]
 • Kale plekken: Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt dat gemaaid is op fairway hoogte of lager, of direct grenst aan een bunker en bij de overgangen van de paden naar de fairways vice-versa en er is een belemmering door een kale plek door bijv. droogte (dus niet zijnde een divot) dan zijn die kale plekken grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
  [Echter er is geen sprake van een belemmering door kale plekken indien deze alleen geldt voor de stand van een speler]
 • Blootliggende boomwortels: Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt en er is een belemmering door blootliggende boomwortels in dit algemeen gebied, dan zijn de boomwortels grond in bewerking. De speler mag de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
 • Karrensporen: Diepe duidelijke karrensporen of sporen van rupsbanden veroorzaakt door voertuigen zijn grond in bewerking, waarvan ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1b is toegestaan
 • Verloren of bal buiten de baan: Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf.

Hareco 29 augustus 2019

Voorbeeld Tijdelijke Plaatselijke Regel

Alternatief to Stroke and Distance for Lost Ball or Ball Out of Bounds

Plaatselijke regels PAR-3 baan

Buiten de baan (O.B.)
Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen.

Hindernissen
De hindernis aan de linkerzijde van de holes 3 en 4 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.

Grond in bewerking (G.U.R.)
GUR is gedefinieerd door een witte lijn of blauwe paaltjes met een groene kop.
Een gebied gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Vaste obstakels
• Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

• Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e (1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf

Tijdelijke plaatselijke regels PAR-3 baan

Tijdelijke Plaatselijke Regel “Plaatsen in de bunker”

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: één stoklengte van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  – dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  – dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Verkorte vorm van de plaatselijke regel

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen één stoklengte van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. 

Voor vragen: hareco@heemskerksegolfclub.nl

Hareco

23 augustus 2020

Tijdelijke Plaatselijke Regel “Schoonmaken Bal”

Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt mag deze worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf.

De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek. (zie Regel 14.2)

Straf voor het spelen van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf volgens Regel 14.7a

De Qualifying condities blijven van kracht dus er kunnen Qualifying kaarten worden gelopen.

Deze Tijdelijke Plaatselijke Regel blijft van kracht zolang de baan door de overvloedige regen nat en zacht is waardoor modder aan de bal kan blijven kleven.

Hareco 11 oktober 2020

Tijdelijke plaatselijke regels

 • Diepe scheuren en barsten: Barsten of scheuren in de grond in delen van het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.
 • Karrensporen: Diepe duidelijke karrensporen of sporen van rupsbanden veroorzaakt door voertuigen zijn grond in bewerking, waarvan ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1 is toegestaan.
 • Verloren of bal buiten de baan: Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. Zie voorbeeld voor de volledige details van deze plaatselijke regel.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Hareco 29 april 2019

Voorbeeld Tijdelijke Plaatselijke Regel

Alternatief to Stroke and Distance for Lost Ball or Ball Out of Bounds