Plaatselijke regels

Plaatselijke regels 18 holes baan

Buiten de baan (O.B.)
Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen.

Hindernissen
De hindernis aan de linkerzijde van de holes 2, 3, 7 en 9 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.

Status geulen en greppels
Geulen en greppels die niet als hindernis gemarkeerd zijn moeten als (rode) hindernis beschouwd worden. Bal spelen zoals deze ligt of ontwijken volgens Regel 17.

Grond in bewerking (G.U.R.)
GUR is gedefinieerd door een witte lijn of blauwe paaltjes met een groene kop.
Een gebied gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden
speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Vaste obstakels

 • Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e (1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e (2).

  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf volgens Regel 14.7a.

Hoogspanningsleidingen
Als het bekend of praktisch zeker is dat een bal van een speler een hoogspanningsleiding heeft geraakt dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar
de laatste slag werd gedaan (zie Regel 14.6 voor procedure).

Droppingzones
Als een bal in de hindernis ligt bij hole 7 en 18 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een
strafslag:

 • ontwijken volgens Regel 17.1, of
 • als een extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen.

De droppingzone bij hole 7 bevindt zich rechts voorbij de bunker en bij hole 18 rechtsachter tussen de 2 bunkers. Ze worden aangeduid met een bordje “dropping zone”.
Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf

Tijdelijke plaatselijke ‘winterregels’ 18 holes baan

Plaatsen

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Schoonmaken Bal

Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt mag deze worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf.
De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek. (Zie Regel 14.2)

De Qualifying condities blijven van kracht dus er kunnen Qualifying kaarten worden gelopen als de baan Qualifying is.

Zomer-/wintergreens

Zomer-/wintergreens gemerkt met een blauw paaltje met groene kop in de hole of afgedekt met een blauw dekseltje zijn een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken volgens Regel16-1f.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Hareco 20 november 2020

Plaatselijke regels PAR-3 baan

Buiten de baan (O.B.)
Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen.

Hindernissen
De hindernis aan de linkerzijde van de holes 3 en 4 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.

Grond in bewerking (G.U.R.)
GUR is gedefinieerd door een witte lijn of blauwe paaltjes met een groene kop.
Een gebied gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.

Vaste obstakels
• Aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal van een speler ergens op de baan, maar niet in een hindernis ligt en deze ligt op of tegen een dergelijke boom of een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

• Als de bal in een hindernis ligt, en een dergelijke boom vormt een belemmering voor de stand van de speler of de ruimte voor de voorgenomen swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken ofwel met een strafslag volgens Regel 17.1e (1) ofwel zonder strafslag volgens Regel 17.1e(2).

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf

Tijdelijke plaatselijke ‘winterregels’ PAR-3 baan

Plaatsen

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairway-hoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
 • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

Schoonmaken Bal

Als de bal van een speler in het algemeen gebied ligt mag deze worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf.
De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek. (Zie Regel 14.2)

De Qualifying condities blijven van kracht dus er kunnen Qualifying kaarten worden gelopen als de baan Qualifying is.

Zomer-/wintergreens

Zomer-/wintergreens gemerkt met een blauw paaltje met groene kop in de hole of afgedekt met een blauw dekseltje zijn een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken volgens Regel16-1f.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf.

Hareco 20 november 2020