Nieuws

Update energieverbruik 2022

2 februari 2022

Beste leden,

Bij het opstellen van de begroting 2022 (september 2021) was er geen sprake van mogelijke onrust in de energiemarkt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind november 2021 was er wel een plotselinge onrust in de energietarieven, vooral de gastarieven.

Op vragen uit de vergadering hebben wij toen geantwoord dat wij een jaarcontract hebben dat per 1 januari 2022 afloopt. We zouden het nieuwe jaarcontract afwachten en afhankelijk van het tarief kiezen voor een nieuw jaarcontract of een contract met variabele tarieven en dan in het voorjaar, als de tarieven weer laag zijn, een nieuw jaarcontract ( of meerjarencontract) afsluiten.

We hebben het nieuwe jaarcontract gezien en hebben gekozen voor het variabele tarief. Als dit variabele tarief niet daalt in het voorjaar krijgen wij een kostenstijging van 60.000 euro voor onze kiezen, en daar zouden we niet blij mee zijn!

Reden om nu actie te ondernemen.

Met ingang van vandaag zijn de thermostaten in het clubhuis van 21 graden verlaagd naar 18 graden, in de ruimtes die we op dit moment niet gebruiken zijn de radiatorthermostaten zo laag mogelijk gezet (denk aan kleedkamers e.d.). Ook alle terrasdeuren zijn afgesloten zodat ook daar de warmte niet uit het pand stroomt, iets wat u thuis waarschijnlijk ook al doet.

Komende weken gaan we een projectgroep optuigen met de onderhoudscommissie en deskundigen. We gaan alle varianten onderzoeken: van warmtepompen tot het afsluiten van de bovenverdieping in de winter.

Als er onder u mensen zijn die materie deskundig zijn en graag willen participeren in de projectgroep dan houden wij ons aanbevolen. Aanmelden kan per direct bij ons Hoofd Gebouwen, Marius Mulder (MMulder@schuf.com).

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Namens het bestuur,

Wim Tesselaar

Recent nieuws

Nieuws

Nieuws

Verslag bridgeavond van vrijdag 2 december

9 december 2022

Als vanouds bracht de maandelijkse bridgeavond weer veel spanning, vooral omdat dit keer promotie en degradatie op het spel stond. Onder leiding van de wedstrijdleider Ben was alles prima onder controle. Er werden goede resultaten behaald en teleurstellingen menshaftig ondergaan. Uiteindelijk werd het aan het einde van de avond duidelijk hoe vreugde en verdriet waren […]

Nieuws

Sinterklaas damesochtend

6 december 2022

Op deze speciale Sinterklaas editie van de damesochtend ging ik heerlijk op mijn fiets naar de golfbaan, ik had er veel zin in. Het was prachtig weer, eerst nog een beetje mist en later een heerlijk zonnetje. Wij speelden met drie clubs en een putter; ik had geen hoge verwachtingen, maar  speelde direct niet slecht. Het […]

Nieuws

Par 3 soepwedstrijd november

18 november 2022

En wederom was het heerlijk weer, het zonnetje scheen uitbundig en alle deelnemers hadden er zin in.  In totaal hebben er 42 golfers mee gedaan aan de soepwedstrijd. Iedereen was keurig op tijd en vooraf is er gezellig koffie of thee gedronken met wat lekkers. Dit lekkers was een heerlijke peren slof van bakker Siets […]