Nieuws

Update energieverbruik 2022

2 februari 2022

Beste leden,

Bij het opstellen van de begroting 2022 (september 2021) was er geen sprake van mogelijke onrust in de energiemarkt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering eind november 2021 was er wel een plotselinge onrust in de energietarieven, vooral de gastarieven.

Op vragen uit de vergadering hebben wij toen geantwoord dat wij een jaarcontract hebben dat per 1 januari 2022 afloopt. We zouden het nieuwe jaarcontract afwachten en afhankelijk van het tarief kiezen voor een nieuw jaarcontract of een contract met variabele tarieven en dan in het voorjaar, als de tarieven weer laag zijn, een nieuw jaarcontract ( of meerjarencontract) afsluiten.

We hebben het nieuwe jaarcontract gezien en hebben gekozen voor het variabele tarief. Als dit variabele tarief niet daalt in het voorjaar krijgen wij een kostenstijging van 60.000 euro voor onze kiezen, en daar zouden we niet blij mee zijn!

Reden om nu actie te ondernemen.

Met ingang van vandaag zijn de thermostaten in het clubhuis van 21 graden verlaagd naar 18 graden, in de ruimtes die we op dit moment niet gebruiken zijn de radiatorthermostaten zo laag mogelijk gezet (denk aan kleedkamers e.d.). Ook alle terrasdeuren zijn afgesloten zodat ook daar de warmte niet uit het pand stroomt, iets wat u thuis waarschijnlijk ook al doet.

Komende weken gaan we een projectgroep optuigen met de onderhoudscommissie en deskundigen. We gaan alle varianten onderzoeken: van warmtepompen tot het afsluiten van de bovenverdieping in de winter.

Als er onder u mensen zijn die materie deskundig zijn en graag willen participeren in de projectgroep dan houden wij ons aanbevolen. Aanmelden kan per direct bij ons Hoofd Gebouwen, Marius Mulder (MMulder@schuf.com).

Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Namens het bestuur,

Wim Tesselaar

Recent nieuws

Nieuws

Nieuws

The EziGolf Tourer experience!

23 maart 2023

Wat was ik blij dat ik uit voorzorg een Ezigolf tourer, die tijdelijk ter promotie bij HGC staan, gereserveerd had. Als Par3-lid had ik mij ingeschreven voor de Buggy Battle op 18 maart jl. Een mooie gelegenheid om voor het goede doel ook eens mijn golfvaardigheid op de grote baan (hole 1 t/m 9) te […]

Nieuws

Zaterdag 25 maart Open Dag Heemskerkse Golfclub

Op zaterdag 25 maart, van 10 tot 12 uur organiseren we op de Heemskerkse Golfclub weer een open dag. Ideaal voor iedereen (jong en oud) die eens kennis wil maken met de golfsport en onze gezellige golfclub. Uiteraard leren we iedereen de beginselen van de golfsport (golfclubs en golfleraar staan klaar) en vertellen we van […]

Nieuws

Volle bak bij de Buggy Battle

De handicartcommissie had het er maar druk mee om de nodige bekendheid te geven aan de Buggy Battle. Een gelukkige inval van een van de leden bracht redding. Er werden tijdens de Valentine ochtend uitnodigingen uitgedeeld en verder kreeg iedere andere belangstellende een brief. Het werd helemaal prachtig toen de managers van de club opperden […]